Download
kurset er orientert mot pulsradar systemer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kurset er orientert mot pulsradar systemer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kurset er orientert mot pulsradar systemer

Kurset er orientert mot pulsradar systemer

146 Views Download Presentation
Download Presentation

Kurset er orientert mot pulsradar systemer

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kurset er orientert mot pulsradar systemer Navigasjonsradar Overvåkingsradar

 2. WW II Flyradar

 3. Noen anvendelser Overvåking luftrom SAR jordovervåking Stormvarning fra sat Styring missiler Navigasjon

 4. Teknisk inndeling militær bruk

 5. Søkeradar skal overvåke og finne objekter Surveillance antennas Mobile surveillance Rom overvåking

 6. Flere søkeradar systemer Battle field surveillance Noskon radar Over the horizon (OTH) radar OTH transmission

 7. Følgeradar skal låse og holde på et objekt Er dårlig på at finne objekt, må få hjelp av søkeradar Militær luftrom overvåking Følge radar Russisk missil tracking

 8. Følge radar for missilestyring

 9. Prinsipp pulset radar

 10. Puls = Bærebølge x Tidsvindu

 11. Puls med lengde = Γ

 12. Pulsbredde/lengde Pulseffekt Puls Repetisjons Frekvens = PRF

 13. Avstand til reflekterende objekt = reisetid for puls / 2

 14. Timing Radar

 15. Enkel modell Radar

 16. Blokkskjema Radar 1 Hoveddeler

 17. Blokkskjema Radar 2

 18. Pedagogisk doppler illustrasjon

 19. Doppler fra kjøretøy

 20. Størrelse doppler skift

 21. Doppler radar blokkskjema

 22. Prinsipp SAR = Syntetisk Aperture Radar (stereo målinger)

 23. SAR, doppler er sentralt

 24. Multiple echo (Range ambiguity)

 25. Multipath ghosts

 26. Direktivitet / Antenneforsterkning

 27. 3 dB åpningsvinkel

 28. En antennes utstrålingskarakteristikk = Laplace (eller Fourier) transformen til strømfordelingen over antenneflaten (aperturen) Transformen til en firkantsignal => sinc ”Bredde” sinc = 2/τ => kortere puls gir bredere spekter • Eks. rund plateantenne med • uniform strømfordeling • Karakteristikk (=rotert sinc): Antenne med begrenset utstrekning har hovedlobe og sidelober

 29. Lobe parabolantenne

 30. Geometri reflektorantenne Og linsantenne (har dielektrikum med annen signalhastighet)

 31. Antenner Jo større antenne, jo Smalere lobe (beam) => Høyere direktivitet EISCAT Svalbard

 32. Bølgeleder antenner vanlig for navigasjonsradar = slotted waveguide Bølgeleder er et firkatig rør med spalter Gir lite tap og kan håndtere meget høy effekt Karakteristikk simulert på CST ved HIN av Navigasjonsantenne 36x4 elementer, 30° dev. Smal i azimut, bred i elevasjon

 33. Flere bølgeleder antenner 2D bølgeleder antenner i flynos Gripen nos

 34. Bølgeleder kan avsluttes i et horn Stacked beams Flere horn på en matebro gir Flere lober, en for hvert horn Stacked beam patterns

 35. Flere antenner med mange horn Multiple beam array

 36. Måtter å scanne på Helical scan

 37. Spiral scan

 38. Aircraft scanning

 39. Coverage diagram

 40. Resolution = Oppløsning

 41. Range resolution Avhenger av pulslengden

 42. Cross range resolution Bestemmes av lobebredden Avhengig av avstand (range)

 43. Illustrasjon Cross range resolution

 44. Betydning av avstand til objekt

 45. Påvirkning radartverrsnitt

 46. RCS plot ”Vanlig” fly Airbus