Download
geografie hospod stv n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geografie hospodářství PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geografie hospodářství

Geografie hospodářství

187 Views Download Presentation
Download Presentation

Geografie hospodářství

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geografie hospodářství Zkoumá prostorové rozšíření světového hospodářství a jeho vývoj v čase.

 2. ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV - patří mezi nejstarší projevy hospodářské činnosti člověka vývoj: sběr plodů a lov zvěře > usedlí způsob života (neolitická revoluce v mladší době kamenné) s primitivním způsobem obdělávání půdy→ zakládání prvních sídel (první výraznější nárůst počtu obyvatel).

 3. Význam: poskytuje potraviny pro přímou spotřebu obyvatel a suroviny pro potravinářský průmysl a řadu odvětví lehkého průmyslu (oděvnictví, textilní...) pro zemědělství se využívá asi 1/3 plochy země (z toho 1/10 tvoří orná půda, louky a pastviny ¼)

 4. Rostlinná výroba zákl.odvětvím zemědělství (2/3 zem.produkce). Rozhodující část produkce slouží k výrobě potravin a část pro krmiva hospod.zvířat. Nejvýznamnější je pěstování obilovin (pšenice, kukuřice, rýže). Olejniny zajišťují přibl.2/3 svět.spotřeby tuků (sója, slunečnice, řepka ol., podzemnice ol., len, olivovník...) Hlíznaté rostliny tvoří skupinu rostlin, jejichž hlízy nebo dužnaté kořeny se využívají jako potraviny, krmivo, k výrobě škrobu a lihu (brambory, v teplém klimatu batáty - jamy, maniok).

 5. plantáže sóji na místě vykáceného amazonského pralesa

 6. moderní sklizeň sóji

 7. Povijnice batátová (lat. Ipomoea batatas )

 8. Maniok (lat.Manihot), kasava, yuka

 9. K výrobě cukru se pěstují cukrová třtina (teplé klima) a řepa cukrovka (mírné klima). Z ovoce dominují citrusy, banány a jablka, zelenina se pěstuje v příměstských oblastech Pochutiny (čaj, káva, kakao) se pěstují převážně plantážně v rozvojových zemích.Největšími dovozci jsou Evropa, USA, Japonsko.

 10. rumy od jediného guyanského výrobce Demerara Distillers

 11. sklizeň čaje v Mazambiku

 12. čajové plantáže v Indii

 13. kávovník (Coffea)

 14. pěstování bio kávy (Salvador)

 15. burza kávy (NY nebo Londýn)

 16. Cena kávy Arabika v letech 1985 až 2008, USc/libra

 17. Produkce kávy v letech 2002 až 2007, v tisících žoků (Zdroj: International Coffee Organization)

 18. jutovník

 19. sklizeň jutovníku ve snopech

 20. produkce opia (heroinu)

 21. Nejvýznamnější technické plodiny: bavlník – teplé klima a závlahy kaučukovník – význam výrobou levnějšího syntetického kaučuku klesá (použití – výroba pryže).