Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02

play fullscreen
1 / 14
Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02
114 Views
Download Presentation
asta
Download Presentation

Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Carl-Edgar Sandin Kundansvarig Väst 031-711 50 02

 2. Vad gör EKN?

 3. EKN stärker konkurrenskraften hos svenska företag. Våra garantier gör fler och säkrare exportaffärer möjliga.

 4. EKN finns till för alla exporterande svenska företag. Stora som små. Införsäljning Förhandling Genom hela exportprocessen. Kredittid Leverans Tillverkning

 5. Tillverkning Leverans Kredittid Betalningar Rörelsekapital Kontraktsgarantier Införsäljning Förhandling

 6. Tillverkning Leverans Kredittid Rörelsekapital Vi behöver låna pengar för att kunna göra affären. Införsäljning Förhandling En rörelsekreditgaranti gör att banken och EKN delar risken.

 7. Tillverkning Leverans Kredittid Kontraktsgarantier Min köpare kräver bankgaranti för sin förskottbetalning. Införsäljning Förhandling Motgaranti från EKN skyddar banken mot förlust.

 8. Tillverkning Leverans Kredittid Betalningar Min köpare begär 60 dagars kredittid. Införsäljning Förhandling EKN:s garanti för kundfordringar garanterar att du får betalt.

 9. 31 januari 2013

 10. Betalning enligt avtal Hur går det till? Garantiprocessen Avtal/leverans/ låneutbet. Offert Ansökan till EKN EKN utfärdar garanti Betalning enligt avtal Ersättning från EKN Betalning uteblir

 11. Exempel på fördelar:Ökad konkurrenskraft gm attraktiv finansieringSvåra marknader blir tillgängligaNär du har försäkrat dina utländska kundfordringar hos EKN kan du belåna dem

 12. Råd nummer ett ─ ring EKN! ANDREAS BLOMDAHL, VD MARINEDIESEL