egit 507 sinif y net m l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EGIT 507 SINIF YÖNETİMİ PowerPoint Presentation
Download Presentation
EGIT 507 SINIF YÖNETİMİ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
ashtyn

EGIT 507 SINIF YÖNETİMİ - PowerPoint PPT Presentation

246 Views
Download Presentation
EGIT 507 SINIF YÖNETİMİ
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EGIT 507SINIF YÖNETİMİ Güz, 2009-10

 2. Yönetim nedir? • Yaşamınızı nasıl yönetiyorsunuz?

 3. Sınıf Yönetimi ile İlgili Kavramlar Eğitim: • en geniş anlamıyla bireyde kendi yaşantıları yoluyla davranış değişikliği meydana getirme sürecidir. • Eğitim bir süreçtir. • Eğitim sonucunda bireyde davranış değişikliği meydana gelir. • Davranış değişikliği bireyin yaşantıları sonucunda oluşur.

 4. ÖĞRENME-ÖĞRETME • Eğitimciler öğrenmeyi, yaşantı ürünü kalıcı izli davranış değişikliği olarak tanımlamayı tercih etmektedirler. • Bu tanıma göre öğrenmenin üç temel özelliği vardır. • Öğrenme sonucunda mutlaka bir davranış değişikliği vardır. • Öğrenme yaşantı ürünüdür. • Öğrenme kalıcı izlidir.

 5. Öğretme en geniş anlamıyla öğrenmeyi sağlama etkinlikleridir. • Öğretme bilinçli ve amaçlı bir etkinliktir. • Öğretme faaliyetleri bireyde davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla bir kişi ya da grup tarafında düzenlenebileceği gibi, bilgisayar, televizyon, kitap gibi materyallerde yer alan görsel ve yazılı sembollerle de sağlanabilir

 6. Okul: • Toplumdaki bireylerin eğitilmesi işlevini üstlenen kurumların ortak adıdır. • Okullarda bir grup öğrenciye, - toplumun ve bireyin ihtiyaçlarına göre - önceden hazırlanan programlar doğrultusunda - öğretim faaliyetleri sunularak, - öğrencilerde istendik davranış değişikliği meydana getirmeye çalışılır.

 7. Okul kontrollü bir ortamdır. • Okulda, • öğrenciye kazandırılacak bilgi, beceri ve tutumlar önceden belirlenmiştir ve bunlar, • bu konuların uzmanı olan öğretmenler tarafından planlı bir biçimde, düzenlenen öğretim faaliyetleriyle kazandırlılır.  Bu eğitim ve öğretim etkinliklerinin gerçekleştiği yer neresidir?

 8. Sınıfın etkili öğrenmede rolü nedir? • Öğretmen faktörü (kişisel ve mesleki beceriler) • Sınıfın fiziksel yapısı • Eğitim materyal ve teknolojileri • Öğrenci profili ve farklılıkları • Kural ve beklentiler • vb.

 9. Sınıfın yapısal özellikleri: • Çok boyutluluk: (Aynı anda farklı etkinlikler gerçekleşebiliyor.) • Yakınlık-anındalık: (Öğretmenin bu etkinlikleri kontrol edebilmesi gerekir.) • Öngörememe: (Ders planıyla sınıfta olabilecek her şeyi tahmin edemeyeceğimiz.) • Açıklık: (Tüm olaylar sınıf önünde gerçekleşir.) • Ortak tarih: (Bir yıl boyunca yaşananlar, o sınıfın ortak tarihi olur.)

 10. Sınıf Yönetimi & Etkili Öğretmen arasındaki ilişki tartış? • Etkili Öğretmen kimdir? • Etkili öğretim birden çok değişkenle ilişkilidir. • Etkili öğretim içerik bilgisi + pedagoji bilgisi + öğrenci hakkındaki bilgi

 11. Kişisel Nitelikler İsteklilik Sıcaklık ve mizah Güvenirlilik Yüksek başarı beklentisi Teşvik ve destekleyicilik Hoşgörü & sabır Uyum gösterebilme/ Esneklilik (Cruickshank et al., 1995; Tatar) Farklı rollere bürünebilme Özgüven Etkili iletişim kurabilme Etkin dinleme (Geri ilet) Edilgin dinleme (sessizlik) (Gordon, 1996) Mesleki Beceriler Öğrencinin dikkatini çekme Çeşitlilik Konu alan bilgisi Öğrencinin gelişimini izlemek Geribildirim/dönüt Pekiştirici kullanmak Yaşam boyu öğrenmeyi benimsemek (Cruickshank et al., 1995; Tatar) Sınıf yönetimi Etkin materyal hazırlama ve kullanma Etkili Öğretmen

 12. Aşağıdaki durumlardaki öğretmeni hangi yönlerden sorgulardınız? • ‘Ali, Tarih dersinde, kendini derse veremiyor ve ders sırasında sürekli yerinden kalkıp sınıf içerisinde dolaşıyor. Bu durum, dersi dinlemek isteyen arkadaşlarını olumsuz olarak etkiliyor.’ • ‘Mine, İngilizce dersinde, öğretmen kendisine soru yönelttiği zaman ödü kopuyor. Dolayısıyla, öğretmen sınıfa her soru yönelttiğinde oturduğu yerde görünmeyecek pozisyona geçmeyi tercih ediyor. Gün geçtikce, Mine’nin konuşma becerileri gelişeceğine azalıyor.’ • ‘Sınıf 6A: Dışardan bakan bir gözlemci sınıfta silgiyle oynayan, dışarısını izleyen, birbirlerine not yazıp atan öğrencileri ve ders anlatan öğretmeni görüyor.’ • Ahmet kompozisyon yazmayı hiç sevmiyor. Her kompozisyon dersinde resim çiziyor. Dolayısıyla, yazım becerileri gelişemiyor. Öğretmeni bunu sorguladığında, Ahmet, ‘’ Siz zaten resimlerimi beğenmiyorsunuz, Hocam.’’

 13. Sınıf yönetiminin boyutları: • 1. Boyut: Sınıf ortamının fiziksel düzenine ilişkindir. • 2. Boyut: Eğitim plan-program etkinlikleriyle ilişkilidir. • 3. Boyut: Zaman yönetimine yönelik etkinliklerdir. • 4. Boyut: Sınıf içi ilişkilerin düzenlenmesini kapsar. • 5. Boyut: Davranış düzenlemelerinden oluşur.