Download
1 / 10

Opbrengsten / Produits - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Jaarrekening op 31 december 2011 Comptes annuels au 31 décembre 2011 AV – AG 21/04/2012 Verslag van de Penningmeester Rapport du Trésorier. BONI 1.496.349. Opbrengsten / Produits. Kosten / Charges. Budget/ Begroting.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Opbrengsten / Produits' - ashley


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Jaarrekening op 31 december 2011Comptes annuels au 31 décembre 2011AV – AG 21/04/2012Verslag van de PenningmeesterRapport du Trésorier


BONI 1.496.349 december 2011

Opbrengsten / Produits

Kosten / Charges

Budget/Begroting

Budget/Begroting

31/12/2011

Plus-value

Meerwaarde

Autre

Overige

31/12/2011

Provision

Voorziening

3


Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten december 2011Ecarts budgétaires importants sur produits

Minder opbrengsten / Moins de produits(klassen 70 tot 75)

- Bijdragen / Cotisations - 15 125

Meer opbrengsten / Plus de produits (klassen 70 tot 75)

 • Meer deelnemingsrechten stage / Droits de stage en plus + 6 582

 • Dossierrechten vennootschappen / Droits de dossier sociétés + 33 600

 • Vormingsoperatoren / Opérateurs de formation + 400

 • Erkenningsrechten “toegang stage” / Droitsaccès au stage + 12 848

 • Boeten en achterst. bijdragen/Pénalités et arriérés de cotisations + 4 503

 • Diverse recuperaties / Récupérationsdiverses + 42 761

 • Financiële opbrengsten / Produits financiers + 26 779


Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost opbrengsten december 2011Ecarts budgétaires importants sur produits

Meer uitzonderlijke opbrengsten (klasse 76)

- Meerwaarde gebouw vóór aftrek commissie/Plus-valueavantcommission + 1 538 971

(na aftrek commissie = € 1 444 591)

- Andere uitzonderlijke opbrengsten / autresproduitsexceptionnels + 25 819

Detail meerwaarde op verkoop gebouw/Détail plus-valueventeimmeuble

Verkoopprijs / Prix de vente + 2 600 000

Netto boekwaarde / valeurcomptable nette - 1 061 029

Meerwaarde op verkoop gebouw, vóór aftrek commissie + 1 538 971

Plus-valuesurventeimmeuble, avantdéductioncommission

Aprèsdéduction de la commissionsurventeimmeuble (94 380) la plus-values’élèveà € 1 444 591.

Na aftrek van het commissie op verkoop gebouw (94 380) bedraagt de meerwaarde

€ 1 444 591.


Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost kosten ecarts budg taires importants sur charges
Belangrijkste afwijkingen op de begrotingspost kosten december 2011Ecarts budgétaires importants sur charges

Minderkosten / moins de charges

- Aankopenpublicaties / Achats publications - 13 462

- Huur en –lastengebouwen / Loyers en charges immeubles - 22 771

- Overigediensten & div. goed. / Autres services & biens divers - 27 551

- Bezoldigingskosten en soc.lasten / Rémunérations et ch.soc.. - 99 124

 • Afschrijvingen / Amortissements - 42 468

  Meerkosten / plus de charges

 • Toevoegingvoorzieningvoorrisico’s en kosten,

  Dotation provision pour risques et charges, + 290 000

  Eveneensuitzonderlijkekosten: commissieverkoopgebouw /

  Egalement commission vente immeuble + 94 380


Samenvatting van het resultaat boekjaar 2011 r sum de l exercice comptable 2011
Samenvatting van het resultaat boekjaar 2011 december 2011Résumé de l’exercice comptable 2011

Bedrijfsresultaat / Résultatd’exploitation + 7 451

Financieel resultaat / Résultat financier + 23 875

Uitzonderlijk resultaat / Résultatexceptionnel + 1 470 411

Belastingresultaat / Résultatd’impôt- 5 387

Resultaat van het boekjaar / Résultat de l’exercice + 1 496 349


Details belegging netto verkoopprijs gebouw d tails placement prix de vente net de l immeuble
Details belegging netto verkoopprijs gebouw december 2011Détails placement prix de vente net de l’immeuble

Netto verkoopprijs gebouw / prix de vente(2 600 000 – 94 380) 2 505 620

I. 11/2011 – aankopen OLO’s / 11/2011 – achats OLO

 • Belegging inclusief gelopen intrest: betaald 1 308 788

  Placement intérêtscouruscompris, payé

 • Belegging nominale waarde / placement valeur nominale 1 368 000

  Duur / Durée: min. 5 jaar – max. 10 jaar.

  Gemiddelde aankoopkoers (niet gewogen) 11/2011 94,33 %

  Cours moyend’achat (non pondéré) 11/2011

  Actuele koers/cours actuel 105,50 %

  Reëel rendement / rendement réel 4,17 % en 5,40 %

  II. Spaarboekjes – carnets d’épargne (2012) 800 000

  Rabobank (500 000), BKCP (300 000)

  III. Saldo op termijnrekeningen / solde surcomptes à terme


Besteding december 2011van uwbijdragen(in %)

Utilisation de vos cotisations (en %)

 • Aankopen & publicaties / Achats & publications 16 %

 • Diensten & div. goed. / Services & biens div. 48 %

 • Bezoldigingen / Rémunérations 33 %

 • Afschrijvingen / Amortissements 3 %

 • Totaal / Total 100 %

9


Bedankt december 2011vooruwaandacht !

Merci de votre attention !

 • Vragen ?

 • Questions ?

10


ad