Download
pran c z kalb a europos kalba n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pran cūzų kalb a Europos kalba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pran cūzų kalb a Europos kalba

Pran cūzų kalb a Europos kalba

225 Views Download Presentation
Download Presentation

Pran cūzų kalb a Europos kalba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Prancūzų kalbaEuropos kalba Vida Čepulkauskienė Kauno kolegija

 2. Temos aktualumas Mokyklos reformos turinys iškėlė užsienio kalbų mokymosi ir mokėjimo svarbą asmenybės brandai: • bendraujant su pasauliu, • pažįstant kitas kultūras, • jas gretinant su gimtąja, • dalijantis informacijos bei sociokultūrinėmis vertybėmis su kitais žmonėmis. Taip įgyjant sąlygas komunikacinei kompetencijai ugdyti ir kultūrinei savimonei plėtotis, brandinti savo santykį su pačiu savimi, kita tauta ir jos kultūra.

 3. Tikslas:įvertinti šiandienos užsienio kalbų pasirinkimo tendencijas ir nustatyti jų efektyvumą. Tyrimo objektas:KTU gimnazijos ir VDU „Rasos“ gimnazijos abiturientai, bei KK, KMU, VU pirmo kurso studentai. Interviu su VDU prancūzų kalbos ir literatūros dėstytoja prof.H.Dr. Viktorija Skrupskelyte, KTU prancūzų kalbos dėstytoja bei Robero Šumano prancūzų kultūros centro prezidente doc.Birute Strakšiene, ES oficialiųjų leidinių biuro darbuotoja Rimalda Gervyte. Tyrimo uždaviniai: 1. Įvertinti prancūzų kalbos kaip vienos iš Europos kalbų svarbą. 2. Sužinoti priežastis, bei mokymosi motyvus pasirenkant užsienio kalbą. 3. Išsiaiškinti mokymosi metodus užsienio kalbų dėstyme.

 4. Prancūzų kalba Europoje Raudona – gimtoji kalba, Oranžinė – oficiali ir valstybinė, Mėlyna - mokslo

 5. Prancūzų kalba Europoje Prancūziškai kalba 182 milijonai žmonių, iš jų 70 milijonų Europoje. Prancūzų kalba-tai istoriškai politinio ir daugumos diplomatinių sutarčių kalba. Tokią garbingą vietą įgavusi per daugelį amžių prancūzų kalba padarė neginčijamą įtaką Europos elitui. Europos tarnautojams prancūzų kalba reiškia ir didesnes profesines kompetencijas. Anglų kalba ir prancūzų kalba-tai dvi oficialios darbo kalbos visose didžiosiose tarptautinėse organizacijose, būtent JTO, UNESCO, NATO, Europos Taryboje

 6. Prancūzų kalba Europoje Taigi, pagrindinėse ES institucijose prancūzų kalba užima išskirtinę vietą: • ji yra 2-oji Europos institucijose vartojama kalba; • ji yra valstybinė kalba trijose iš šešių ES įsteigusių valstybių (Belgijoje, Liuksemburge, Prancūzijoje); • ji yra valstybinė kalba trijuose miestuose, kuriuose įsikūrusios Europos institucijų būstinės (Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre); • ji yra pirmoji-institucijose teisinėje srityje.

 7. Prancūzų kalbos, kaip antrosios užsienio kalbos pasirinkimas Kauno kolegijoje 2003-2006 m.m.

 8. Tyriamųjų grupė Tiriamoji grupė pasirinkta netikimybiniu ir atsitiktiniu būdu. Apklausoje dalyvavo 100 respondentų: 17-22 metų jaunimo grupės. Amžiaus skirtumas nedidelis. Įdomu buvo abiturientų kurie stovi ant mokyklos slenksčio, ruošiasi studijoms aukštojoje mokykloje ir jau besimokančių bei apsisprendusių studijuoti aukštojoje mokykloje studentų nuomonė.

 9. Šiuo metu populiariausios kalbos Kaip matome anglų kalba užima svarbiausią ir populiariausią vietą, antroje vietoje rusų kalba, o trečioje vietoje panaši visų respondentų nuomonė skirta prancūzų ir vokiečių kalboms, toliau ispanų, italų ir lenkų.

 10. Užsienio kalbų mokėjimas Matome kurių kalbų mokosi jaunimas.Populiariausia anglų kalba, toliau pasiskirsto sekančiai; rusų, vokiečių, prancūzų, lenkų, ispanų, italų ir kitos

 11. Respondentai norėtų mokytis šių kalbų Pagal pasirinkimą jaunimas labiausiai norėtų dar mokytis ispanų, prancūzų, italų kalbų, nes anglų, rusų ir vokiečių kalbos buvo jau pasirinktos. Įdomu tai, kad jaunimas domisi tokiomis kalbomis kaip lotynų, kuri vartojama daugiausia medicinoje,japonų, norvegų, švedų, netgi kinų.

 12. Ar esant galimybei respondentai rinktųsi prancūzų kalbą?

 13. Priežastys įtakojančios prancūzų kalbos pasirinkimą

 14. Kodėl respondentai nesirinktų prancūzų kalbos?

 15. Užsienio kalbų mokėjimas padeda

 16. Veiksniai efektyvinantys užsienio kalbų dėstymą aukštojoje mokykloje

 17. Labiau priimtini metodai besimokantiems užsienio kalbą Dėstytojui svarbu atkreipti dėmesį į užsienio kalbų dėstymo efektyvumą. Respondentai mano, kad mokantis užsienio kalbų svarbu žinoti spec. terminologiją, turtinti bei plėsti šnekamosios kalbos žodyną, nekurie pageidautų mokytis gramatikos bei gilinti užsienio kalbos žinias įgytas bendro lavinimo mokykloje.

 18. Išvados • Gyvenant Europinėje erdvėje tikslinga ir kyla poreikis mokytis labiausiai paplitusių Europos kalbų(anglų, prancūzų, vokiečių, italų, ispanų, rusų ir t.t.).Skatinama daugiakalbystė. • Prancūzų kalba-antroji darbinė kalba Europos institucijose ir pirmoji-institucijose teisinėje srityje. • Jaunimas orientuojasi ir geba išskirti užsienio kalbų populiarumą. • Akcentuojama užsienio kalbų svarba bendraujant su pasauliu, pažįstant kitas kultūras. • Efektyvinant užsienio kalbų dėstymą aukštojoje mokykloje reikalinga: turtinti šnekamosios kalbos žodyną, mokyti spec.terminologijos, gilinti ir plėsti žinias įgytas bendro lavinimo mokykloje. • Labiausiai priimtini metodai besimokant užsienio kalbos: diskusija, darbas grupėse, praktiniai įgūdžiai, bei audio, video panaudojimas užsienio kalbų paskaitose .

 19. SALUTATIONS EXCUSES-REMERCIEMENTS Bonjour! Comment allez –vous? Très bien, merci. Et vous ?/Et toi ? Comment vas-tu? Salut !Ça va ?Je vais bien. Tu vas bien ?ça va. Bonsoir ! Bonne nuit ! Au rêvoir ! A bientôt ! A tout á l’heure !

 20. Bon week-end ! Bonne fin de semaine ! Bonne journée ! Bon après –midi ! Bonne soirée !Merci. A vous aussi! A toi aussi ! Excusez-moi ! Pardon ! Je suis désolé (e) ! MERCI !

 21. PRÉSENTATION. Quels sont votre nom et votre prénom ? Je m’appelle Marie Lambert. Quel âge avez-vous ? J’ai 20 ans. Quelle est votre nationalite ? Je suis lituanienne. Où est-ce que vous habitez ? J’habite à Kaunas. Quels sont votre adresse et votre numero de téléphone ? J’habite à Kaunas, rue Vytautas. Êtes vous marié(e) ? Non, je suis celibataire. Quel est votre profession ? Je suis étudiante (élève, professeur...) à l’universite. Quels sont vos loisirs ? J’aime danser, lire, regarder la télé et faire du sport. J’adore ma ville natale, Kaunas. Mon sport préféré est vélo.

 22. KIEK KALBŲ MOKI TIEK KARTŲ ESI ŽMOGUS (Slovakų patarlė) AČIŪ UŽ DĖMESĮ