Download
impresionizmas n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Impresionizmas PowerPoint Presentation
Download Presentation
Impresionizmas

Impresionizmas

958 Views Download Presentation
Download Presentation

Impresionizmas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Impresionizmas Impresionizmas - 19 a. antros pusės ir 20 a. pr. meno srovė. Susiformavo prancūzų tapyboje, vėliau reiškėsi literatūroje, muzikoje, teatre. Plito įvairiose Europos šalyse.

  2. Tėvynė - Prancūzija Apie 1870 m. grupė prancūzų menininkų nutapė nemažai išgarsėjusių paveikslų. Savo šviesiuose, švelnių spalvų peizažuose ir Prancūzijos gyvenimo vaizduose jie bandė kurti laisvai, nevaržomai - kaip mes matome pasaulį. Štai kodėl jie - impresionistai.

  3. Termino kilmė 1874 m. Paryžiuje įvyksta pirmoji dailininkų darbų paroda. Šiai grupei priklauso ir Monė. Meno atstovai nesupranta naujo meno. Nusižiūrėję į vieno Monė kūrinio pavadinimą “Įspūdis. Saulėtekis,, vienas kritikas, norėdamas pasišaipyti, grupę pavadina impresionistais.

  4. Klodas Monė Klodas Monė yra impresionizmo pradininkas. Jo tapybos temos, motyvai, bruožai - vanduo, migla, dūmai, peizažai. Fiksuoja objektus skirtingu paros metu.

  5. Augustinas Renuaras Augustinas Renuaras - vienas įžymiausių impresionistų. Jo tapybos bruožai pasikeitė pamačius Monė impresionistinį paveikslą.

  6. Edgaras Dega Dega yra taip pat impresionistas. Jo tapybos temos, motyvai, bruožai - urbanistiniai peizažai, teatras, atsitiktinė paveikslo kompozicija, judesio fiksavimas, raiteliai.

  7. Bruožai Atsisakyta istorinių, mitologinių temų. Siekta perteikti tiesioginį tikrovės įspūdį.Tapyboje įsivyravo peizažai, didmiesčio motyvai, portretai. Paveiksluose fiksuotas akimirkos vaizdas.

  8. Ypatybės Impresionistai plėtojo plenerinę tapybą, vaizdavo tirpstančias, be aiškių kontūrų formas, atsisakė lokaliųjų spalvų kolorito teigdami, kad spalva priklauso nuo apšvietimo.

  9. Savybės Jie atmetė juodą spalvą. Tapė ryškiais, eskiziškais potėpiais, perteikdami atmosferos, oro virpėjimo įspūdį. Siekė perteikti šviesą ir šešėlį, todėl tapė spalvų dėmėmis.

  10. Šiandien visas pasaulis žavisi impresionistais, o jų drobės yra tarp labiausiai perkamų paveikslų.