Sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


 • 132 Views
 • Uploaded on

Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor. Dobrodošli ! GZS, 14. maj 2010. Poudarki s področja okolja. IPPC in druga okoljska dovoljenja/industrijsko onesnaževanje ravnanje z odpadki trgovanje z emisijami, CO 2 in druge okoljske dajatve ter prispevki na energijo.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - asa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor

Srečanje z dr. Rokom Žarnićem, ministrom za okolje in prostor

Dobrodošli !

GZS, 14. maj 2010


Poudarki s podro ja okolja
Poudarki s področja okolja

 • IPPC in druga okoljska dovoljenja/industrijsko onesnaževanje

 • ravnanje z odpadki

 • trgovanje z emisijami, CO2 in druge okoljske dajatve ter prispevki na energijo

Janja Leban

Srečanje z ministrom za okolje in prostor

GZS, Ljubljana, 14.maj 2010


Ippc industrijsko onesna evanje 1 2
IPPC – industrijsko onesnaževanje 1/2

 • vključevanje GZS od 1999 naprej

 • 31. oktober 2007: rok za pridobitev dovoljenj

 • 14. maj 2010: vsa dovoljenja še niso bila izdana

   postopki zahtevni in prepočasni, neskladja v zakonodaji

 • GZS izraža zaskrbljenost zaradi dolgotrajnih postopkov pridobivanja OVD

 • kjer dovoljenja še niso izdana, se lahko pojavlja dvom o skladnosti naprav z okoljskimi zahtevami in v okoljsko oz. družbeno odgovorno naravnanost podjetij

   vpliv na ugled podjetij v javnosti in pri poslovnih partnerjih


Ippc industrijsko onesna evanje 2 2
IPPC – industrijsko onesnaževanje 2/2

 • emisije v zrak iz nepremičnih virov – kakovost zunanjega zraka

  31. december 2010: prilagoditev mejnim vrednostim za nove naprave in 31. december 2011: OVD

 • nadaljnje spremembe postopkov, tehnologij… zahtevajo nova ali spremenjena dovoljenja …

 • OVD so nikoli končana zgodba

 • dolgotrajnost postopkov izjemno zaskrbljujoča

 • konkurenčnost industrije zahteva hitro in učinkovito prilagajanje

Pričakovanja: pospešitev postopkov in odprava neskladij v zakonodaji


Sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor

65% odpadkov se predela

Vir: SURS, www.stat.si


Ravnanje s komunalnimi odpadki primerjava z izbranimi dr avami 2008
Ravnanje s komunalnimi odpadki, primerjava z izbranimi državami, 2008

66% se odloži

EU27

Vir: Eurostat


Ravnanje z odpadki
Ravnanje z odpadki državami, 2008

 • postopki za vpise v evidence ARSO, pridobitev dovoljenj za ravnanje, izvoz oz. iznos odpadkov so predolgi

  • pospešiti postopke izdaje dovoljenj, vpisov v evidence

 • (ne)delovanje sistemov ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, zlasti z embalažo

  • transparentnost shem in stroškov ravnanja

  • večja učinkovitost ločenega zbiranja odpadkov

 • v pripravi so predpisi o ločenih frakcijah komunalnih odpadkov in spremembe uredbe o ravnanju z odpadki (prenos 2008/98/ES)

  • pobuda MOP, da se sočasno ureja tudi področje ravnanja z embalažo/odpadno embalažo

celovit pristop!


Ets in okoljske co 2 dajatve
ETS in okoljske (CO državami, 20082) dajatve

3% BDP

v 2007

Okoljske dajatve v RS, v 1000 EUR

? Prispevki in dodatki po uredbi o prihrankih – energetska učinkovitost

? ETS


Sre anje z dr rokom arni em ministrom za okolje in prostor

kakšni so učinki CO državami, 20082 dajatve v smislu zmanjšanja emisij?

kakšni so učinki sheme oprostitev CO2 dajatve – sklenjenih je bilo 150 pogodb o zmanjšanju emisij CO2

shema oprostitev v prihodnje?

uporaba sredstev okoljskih dajatev za okoljske namene?

zelena davčna reforma?

ustreznost prenosa 2006/32/ES v pravni red RS? (Uredba o prihrankih – energetska učinkovitost)

CO2 dajatev… odprta vprašanja…


Ne skladnost eu in rs zahtev
(Ne)skladnost EU in RS zahtev? državami, 2008

ETS – 2003/87/ES

CO2

GD1

GD2 + …

Prispevki in dodatki – uredba o prihrankih

GD1 + GD2 + …

2006/32/ES: direktiva se ne uporablja za tista podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki so v ETS


Emisije tgp pri akovanja
Emisije TGP - pričakovanja državami, 2008

 • emisije toplogrednih plinov, ETS – prednostna naloga MOP

 • tesnejše sodelovanje z MOP pri pripravi in izvajanju zakonodaje – izmenjava informacij MOP – GZS – gospodarstvo, uveljavljanje stališč gospodarstva na ravni EU

 • predlagamo celovit pristop pri obravnavi in sprejemanju ukrepov, ki se nanašajo na zmanjševanje emisij TGP, ukrepe je treba izvajati na vseh ravneh (promet… razpršeni viri…)

 • v pripravo sprememb uredbe o CO2 dajatvi in nove sheme oprostitev CO2 dajatve je treba vključiti gospodarstvo – zavzemamo se za enostaven, pregleden in okoljsko učinkovit model

Hvala za pozornost!