Qari mill-ktieb
Download
1 / 30

- PowerPoint PPT Presentation


  • 176 Views
  • Uploaded on

Qari mill-ktieb tal-Eżodu Eżodu 20, 1-7 Il- liġi ġiet mogħtija permezz ta’ Mosè. F’dak iż-żmien , Alla kellimhom u qalilhom dan kollu : “ Jiena hu l- Mulej , Alla tiegħek , li ħriġtek mill-art tal-Eġittu , minn dar il-jasar. Ma jkollokx allat oħra għajri .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - arwen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Qari mill-ktieb

tal-Eżodu

Eżodu 20, 1-7

Il-liġiġietmogħtijapermezz ta’ Mosè


F’dakiż-żmien, Allakellimhom u qalilhomdankollu:

“Jienahu l-Mulej, Allatiegħek, li ħriġtek mill-art tal-Eġittu, minndar

il-jasar.


Ma jkollokxallatoħragħajri.

La tagħmilxgħaliksurietminquxa u ebdaxbieha ta’ ebdaħaġa li hemmfl-għolitas-sema, jewisfelfl-art, jewfil-baħartaħt l-art.


Latmilxquddiemhom: la tadurahomxgħaliexjienahu l-MulejAllatiegħek, Allagħajjur, li npatti

l-ħażental-missirijietfuq l-ulied sat-tielet u r-raba’ ġenerazzjonilildawk li


jobogħduni; immanagħdersa l-elf nisellil min iħobbniu jżomm

il-kmandamentitiegħi.

La ssemmix l-isem

tal-Mulej, Allatiegħek, fix-xejn: għaliexlil min


isemmi l-isemtiegħu

fix-xejn, il-Mulej ma jħallihxblakastig.

Ftakarf’jum is-Sibt u qaddsu. Sittijiemtaħdemu tagħmelkulmagħandektagħmel; imma s-seba’ jum


il-mistrieħf’ġiehil-Mulej, Allatiegħek. Dan il-jum ma tagħmelebdaxogħol, int, ibnek, il-qaddej u

l-qaddejjatiegħek,

il-bhemjjemtiegħek, u

l-barranili jkunġewwa


bwiebek. Għaxf’sittijiemil-Mulejgħamel

is-smewwietu l-art;

il-baħaru kulmahemmfihom, u strieħfis-seba’ jum, Għalhekkil-Mulejbierek is-seba’ jumu


qaddsu. Weġġahlilmissierek u lil

ommok, sabiexjitkattrujiemekfuq l-art li l-Mulej, Allatiegħek, jagħtik.

La toqtolx.

La tagħmilxadulterju.


La tisraqx.

La tagħtixxhiedagiddieba

kontragħajrek.

La tixtieqxdargħajrek: la tixtieqxil-mara ta’ għajrek, il-qaddejjewil-qaddejjatiegħu, l-għoġoljew


il-ħmartiegħu, u xejnminnkulmagħandugħajrek”


Il-Kelma tal-Mulej.

R:/ Irroddu ħajr lil Alla


Salm Responsorjali

R:/ Mulej, intgħandekil-kliem

tal-ħajja ta’ dejjem


Il-liġi tal-Mulej perfetta,

u tagħti l-ħajja;

ix-xhieda tal-Mulej hi sewwa,

u tgħallem lil min ma jafx.


R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem


Il-preċetti tal-Mulej dritti,

u iferrħu l-qalb;

il-kmandament tal-Mulej safi,

u jdawwal l-għajnejn.


R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem


Il-biża’ tal-Mulej sinċier, u jibqa’ għal dejjem;

Il-ġudizzji tal-Mulej sewwa,

u mseddqa għalkollox.


R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem


Egħżeż mid-deheb,

mid-deheb l-aktar fin,

oħla mill-għasel

u mill-qtar tax-xehda.


R:/ Mulej, intgħandek

il-kliemtal-ħajjata’ dejjem


Hallelujah, Hallelujah Henjindawkli jisimgħu

l-kelma ta’ Allab’qalbtajba u sinċiera, jgħożżuha, u jagħmlu

l-frottbillijżommusħiħ

Hallelujah, Hallelujah


Qari

mill-Evanġelju skontSan Mattew

Mt 13, 18-23

R:/ GlorjalilekMulej

Dak li jisma’ l-kelma, u jifhimha, hu jagħmel il-frott


F’dak iż-żmien, Ġesùqal lid-dixxiplitiegħu:

“Melaisimgħuhaintom

il-parabbolata’ dak li ħareġjiżra’. Kull min jisma’ l-kelmatas-Saltna u ma jifhimhiex, jersaq


il-ħażinu jisraqludak li jkuninżera’ f’qalbu: danhuwadakli nżera’

mal-mogħdija. Dak li nżera’ f’artkollha blat

huwadak li jisma’ l-kelma

u jilqagħhaminnufih


bil-ferħ; immagħeruq ma jkolluxfihinnifsu,

u għalhekkftitidum;

imbagħadjiġifuqu

l-għawġ, jewisib min iħabbtuminħabba

l-Kelma, u malajrjitfixkel.


Dak li nżera’ qalb ix-xewk

huwadak li jisma’

l-Kelma, iżda l-inkwietżejjedgħall-ħwejjeġ

tad-dinjau l-ġibda

għall-ġidtal-art joħonqulu l-Kelma, li għalhekkma


tagħmilxfrott. Dakimbagħad li nżera’ f’arttajbahuwadak li jisma’

l-Kelma u jifhimha; u tassew, hujagħmelil-frott,

danjagħmelmija, daksittin, u l-ieħortletin.”


Il-Kelma

tal-Mulej

R:/ It-tifħirlilekKristu


ĦSIEB