1 / 7

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol. Amcan Dysgu: Edrych ar waith arlunydd neu ddiwylliant sydd wedi cynhyrchu gwaith gan ddefnyddio defnyddiau sydd wedi’u hailgylchu. Dewis un neu ddau arlunydd i’w hymchwilio

arne
Download Presentation

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

  2. Amcan Dysgu:Edrych ar waith arlunydd neu ddiwylliant sydd wedi cynhyrchu gwaith gan ddefnyddio defnyddiau sydd wedi’u hailgylchu. • Dewis un neu ddau arlunydd i’w hymchwilio • Creu astudiaeth o arlunydd dychmygol yn eich llyfrau braslunio gan ddefnyddio lliw/gwead/haenu

  3. Arlunwyr/Mannau Cychwyn • Elizabeth Birrien (Ei mam-gu yn Gymraes!) http://www.wirelady.com/ • Giacometti http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?cgroupid=999999961&artistid=1159&page=1 • Pitt Rivers – Transformations: The Art of Recyclinghttp://www.prm.ox.ac.uk/TRANSFORMATIONS/ • Ailgylchu Affricanaidd

  4. …Mwy o arlunwyr • Bridgette Ashton – Gwneud gwrthrychau celf o wrthrychau wedi’u hailgylchu a gwrthrychau ‘gwahanol'– www.bridgetteashton.co.uk • Mike Badger – Defnyddio caniau tun a gwrthrychau metel hapgael i greu cerflunwaith 3D  - www.mikebadger.co.uk/sculpture.html • Lucy Casson – Cerfluniau gan ddefnyddio tun, copr, alwminiwm wedi’u hailgylchu a defnydd hapgael - www.axisweb.org/seCVPG.aspx?ArtistID=10 • Sharon Porteous – Gwneud ffabrigau wedi’u gwehyddu â llaw o fagiau cludo plastig www.sharonporteous.co.uk/gallery.html • Robert Race – Gwneud teganau, awtomata a cherflunwaith o ddefnyddiau hapgael   www.robertrace.co.uk/gallery.html • Justine Smith – Gwneud cerflunwaith o gomics sydd wedi’u hailgylchu http://www.justinesmith.net/sculpture/ • John Dahlsen – Arlunydd amgylcheddol sy’n defnyddio bagiau plastig a ailgylchwyd http://www.johndahlsen.com/

  5. Tudalen a gymerwyd o’r llyfrTransformations:The Art of Recycling o Arddangosfa Pitt Rivers 2002

  6. Pwyntiau i’w hystyried wrth ysgrifennu/ymchwilio eich arlunydd. • Gwybodaeth gefndirol- Pwy wnaeth ef? Pryd cafodd ei wneud? Ble cafodd ei wneud? • Beth allwch chi ei weld? O ba beth y cafodd ei wneud? Pa liwiau, ffurfiau a siapiau allwch chi eu gweld? • Ystyr • Beth yw ei ystyr? Sut mae’n berthnasol i’ch project? • Sut mae gwead, ffurf, llinell, tôn, cyfansoddiad a lliw wedi cael eu defnyddio? • Pa ddefnyddiau a phrosesau sydd wedi cael eu defnyddio – e.e. pluf, plastigion, gwifren, ffabrig, paent • Beth yw eich barn amdano a pham? Beth ydych chi’n ei hoffi/ei gasáu? • Sut gallech chi ddefnyddio rhai o’r syniadau hyn o bosib yn eich gwaith eich hun?

  7. Cofiwch Bod eich astudiaeth o arlunydd yn edrych yndrawiadol. Cynnwys barn bersonol Arbrofi yn arddull yr arlunydd Dewis arlunydd sy’n cyfoethogi ac yn bwydo eich syniadau chi eich hun Peidiwch â Thorri a gludo o’r rhyngrwyd.

More Related