Download
astudio arlunydd a geiriau allweddol n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol PowerPoint Presentation
Download Presentation
Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

186 Views Download Presentation
Download Presentation

Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Astudio arlunydd a Geiriau Allweddol

  2. Amcan Dysgu:Edrych ar waith arlunydd neu ddiwylliant sydd wedi cynhyrchu gwaith gan ddefnyddio defnyddiau sydd wedi’u hailgylchu. • Dewis un neu ddau arlunydd i’w hymchwilio • Creu astudiaeth o arlunydd dychmygol yn eich llyfrau braslunio gan ddefnyddio lliw/gwead/haenu

  3. Arlunwyr/Mannau Cychwyn • Elizabeth Birrien (Ei mam-gu yn Gymraes!) http://www.wirelady.com/ • Giacometti http://www.tate.org.uk/servlet/ArtistWorks?cgroupid=999999961&artistid=1159&page=1 • Pitt Rivers – Transformations: The Art of Recyclinghttp://www.prm.ox.ac.uk/TRANSFORMATIONS/ • Ailgylchu Affricanaidd

  4. …Mwy o arlunwyr • Bridgette Ashton – Gwneud gwrthrychau celf o wrthrychau wedi’u hailgylchu a gwrthrychau ‘gwahanol'– www.bridgetteashton.co.uk • Mike Badger – Defnyddio caniau tun a gwrthrychau metel hapgael i greu cerflunwaith 3D  - www.mikebadger.co.uk/sculpture.html • Lucy Casson – Cerfluniau gan ddefnyddio tun, copr, alwminiwm wedi’u hailgylchu a defnydd hapgael - www.axisweb.org/seCVPG.aspx?ArtistID=10 • Sharon Porteous – Gwneud ffabrigau wedi’u gwehyddu â llaw o fagiau cludo plastig www.sharonporteous.co.uk/gallery.html • Robert Race – Gwneud teganau, awtomata a cherflunwaith o ddefnyddiau hapgael   www.robertrace.co.uk/gallery.html • Justine Smith – Gwneud cerflunwaith o gomics sydd wedi’u hailgylchu http://www.justinesmith.net/sculpture/ • John Dahlsen – Arlunydd amgylcheddol sy’n defnyddio bagiau plastig a ailgylchwyd http://www.johndahlsen.com/

  5. Tudalen a gymerwyd o’r llyfrTransformations:The Art of Recycling o Arddangosfa Pitt Rivers 2002

  6. Pwyntiau i’w hystyried wrth ysgrifennu/ymchwilio eich arlunydd. • Gwybodaeth gefndirol- Pwy wnaeth ef? Pryd cafodd ei wneud? Ble cafodd ei wneud? • Beth allwch chi ei weld? O ba beth y cafodd ei wneud? Pa liwiau, ffurfiau a siapiau allwch chi eu gweld? • Ystyr • Beth yw ei ystyr? Sut mae’n berthnasol i’ch project? • Sut mae gwead, ffurf, llinell, tôn, cyfansoddiad a lliw wedi cael eu defnyddio? • Pa ddefnyddiau a phrosesau sydd wedi cael eu defnyddio – e.e. pluf, plastigion, gwifren, ffabrig, paent • Beth yw eich barn amdano a pham? Beth ydych chi’n ei hoffi/ei gasáu? • Sut gallech chi ddefnyddio rhai o’r syniadau hyn o bosib yn eich gwaith eich hun?

  7. Cofiwch Bod eich astudiaeth o arlunydd yn edrych yndrawiadol. Cynnwys barn bersonol Arbrofi yn arddull yr arlunydd Dewis arlunydd sy’n cyfoethogi ac yn bwydo eich syniadau chi eich hun Peidiwch â Thorri a gludo o’r rhyngrwyd.