html5-img
1 / 190

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE. ADOLYGU. Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner.

Download Presentation

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Geiriau TebygY Bedwaredd Set

 2. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE ADOLYGU • Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau • tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. • Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner. • Mae gennych chi funud. • Rhannu - yn awr rhaid rhannu’ch syniadau gyda • gweddill y dosbarth.

 3. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 4. Deilliannau Dysgu: Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: • y bedwaredd set o eiriau tebyg.

 5. Auntie nith niece

 6. nyth nest

 7. pa which

 8. pwy who

 9. prif main/head

 10. pryf a fly

 11. prydau meals

 12. prydiauar brydiau at times

 13. sir county

 14. sur sour

 15. sudd juice

 16. sydd that is that is

 17. Asesu Ar Gyfer Dysgu / AfL BYRDDAU GWYN WHITEBOARDS Beth ydy’r gair? Byddwch chi angen byrddau gwyn bach, pinau ffelt arbennig a chwalwr bwrdd gwyn er mwyn gwneud y dasg hon. Mae gennych chi 10 eiliad i ysgrifennu’r gair sy’n cyfateb i’r llun neu’r gair Saesneg yn Gymraeg ar y bwrdd gwyn.

 18. Beth ydy’r gair?

 19. 10

 20. 9

 21. 8

 22. 7

 23. 6

 24. 5

 25. 4

 26. 3

 27. 2

 28. 1

 29. Amser ar ben!!

 30. Dangoswch eich hatebion!!

 31. nyth nest

 32. Beth ydy’r gair?

 33. 10

 34. 9

 35. 8

 36. 7

 37. 6

 38. 5

 39. 4

 40. 3

 41. 2

 42. 1

 43. Amser ar ben!!

 44. Dangoswch eich hatebion!!

 45. prydau meals

 46. Beth ydy’r gair?

 47. 10

 48. 9

 49. 8

More Related