Download
geiriau tebyg y bedwaredd set n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set PowerPoint Presentation
Download Presentation
Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

134 Views Download Presentation
Download Presentation

Geiriau Tebyg Y Bedwaredd Set

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Geiriau TebygY Bedwaredd Set

 2. Asesu ar Gyfer Dysgu / AfL MEDDWL-PARU-RHANNU THINK-PAIR-SHARE ADOLYGU • Meddwl - yn unigol ysgrifenna restr o’r geiriau • tebyg rwyt ti’n gofio. Mae gen ti ddau funud. • Paru - rhaid cymharu syniadau gyda phartner. • Mae gennych chi funud. • Rhannu - yn awr rhaid rhannu’ch syniadau gyda • gweddill y dosbarth.

 3. Y Sgiliau Allweddol Byddwch chi’n datblygu’r sgiliau yma: • Cyfathrebu • Meddwl • Y Cwricwlwm Cymreig

 4. Deilliannau Dysgu: Erbyn diwedd y wers byddwch chi’n gwybod: • y bedwaredd set o eiriau tebyg.

 5. Auntie nith niece

 6. nyth nest

 7. pa which

 8. pwy who

 9. prif main/head

 10. pryf a fly

 11. prydau meals

 12. prydiauar brydiau at times

 13. sir county

 14. sur sour

 15. sudd juice

 16. sydd that is that is

 17. Asesu Ar Gyfer Dysgu / AfL BYRDDAU GWYN WHITEBOARDS Beth ydy’r gair? Byddwch chi angen byrddau gwyn bach, pinau ffelt arbennig a chwalwr bwrdd gwyn er mwyn gwneud y dasg hon. Mae gennych chi 10 eiliad i ysgrifennu’r gair sy’n cyfateb i’r llun neu’r gair Saesneg yn Gymraeg ar y bwrdd gwyn.

 18. Beth ydy’r gair?

 19. 10

 20. 9

 21. 8

 22. 7

 23. 6

 24. 5

 25. 4

 26. 3

 27. 2

 28. 1

 29. Amser ar ben!!

 30. Dangoswch eich hatebion!!

 31. nyth nest

 32. Beth ydy’r gair?

 33. 10

 34. 9

 35. 8

 36. 7

 37. 6

 38. 5

 39. 4

 40. 3

 41. 2

 42. 1

 43. Amser ar ben!!

 44. Dangoswch eich hatebion!!

 45. prydau meals

 46. Beth ydy’r gair?

 47. 10

 48. 9

 49. 8