Download
kenen k dess el m n p ttyminen on n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kenen kädessä elämän päättyminen on? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kenen kädessä elämän päättyminen on?

Kenen kädessä elämän päättyminen on?

140 Views Download Presentation
Download Presentation

Kenen kädessä elämän päättyminen on?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kenen kädessä elämän päättyminen on? Kirkon diakoniapäivät 5.10.2012 Kuopio Sairaalapastori Annamaija Louheranta

  2. Vanha ongelma • Asklepioksen temppeliin otettiin hoidettavaksi vain niitä potilaita, joita voitiin ja osattiin hoitaa • Kuolema on parantajan ja parannusyhteisön kannalta tappio, epäonnistuminen Asklepioksen temppeli, klinikka

  3. Mistä oikein puhutaan Kuolevat potilaat Saattohoidosta apua saavat potilaat Potilaat, joita saattohoito ei auta

  4. Kuolinapu • KSK:n johtaja emerita Kirsit Aalto: Kuolinapu on eräänlaista kätilöintiä. • Samoin kuin syntymässä tarvitaan erikoiskoulutuksen saanutta kätilöä tarvitaan myös elämän päätösvaiheessa alan asiantuntijaa. • Kuolinavussa on kyse kuolevan ihmisen hyvästä hoidosta arvokkaasta ja armollisesta kuolemasta, potilaan saattamisesta kuolemaan asti.

  5. Lähtörauha • ETENE kohdistaa keskustelun eutanasiassa: ”sietämättömästi kärsiviin joille nykykeinoin ei voida löytää riittävää lievitystä ja jotka itse toivovat kuolevansa” • ETENE: ”Kuolema on hyvä kun kuoleva saa lähtörauhan” • ETENE ”Saattaa olla yksittäisiä tilanteita joissa ei ole eettistä perustetta täysin sulkea pois eutanasian mahdollisuutta”

  6. Onko oikeus auttaa kuolemaan? ”On kuitenkin kipuja, joita ei voilievittää millään hoidolla ja jotka työntävät syrjään aktiivisen eutanasian torjuvat yleiseteettiset linjat. Jää jäljelle toisen sijaan asettuvan rakkauden ja toisen ihmisenavuntarpeen vaatimus. Tämän tilanteen osapuolina voivat olla vain kuoleva ihminen, hänen lähimpänsä, hänen lääkärinsä ja hänen pappinsa” - Jorma Laulaja 1994 -