tudijski obisk 24 10 28 10 2011 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Študijski obisk 24. 10. – 28. 10. 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Študijski obisk 24. 10. – 28. 10. 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Študijski obisk 24. 10. – 28. 10. 2011. Jarfalla , Švedska Pripravila: Sabina Ileršič Kovšca Razpis je objavljen v katalogu http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/. Kaj je študijski obisk in komu je namenjen.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Študijski obisk 24. 10. – 28. 10. 2011' - arlen


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tudijski obisk 24 10 28 10 2011

Študijski obisk24. 10. – 28. 10. 2011

Jarfalla, Švedska

Pripravila: Sabina Ileršič Kovšca

Razpis je objavljen v katalogu

http://www.studyvisits.cedefop.europa.eu/

kaj je tudijski obisk in komu je namenjen
Kaj je študijski obisk in komu je namenjen

ŠO je za strokovnjake na področju izobraževanja in je namenjen osebam, ki so odgovorne za razvoj politik izobraževanja in poklicnega usposabljanja na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni.

V okviru ŠO lahko sodeluješ kot udeleženec ali kot organizator.

Na ŠO lahko sodeluje predstavnik lokalnih, regionalnih in nacionalnih organov, ravnatelji, inšpektorji za področje izobraževanja…

Namen ŠO je spoznavanje nove in drugačne pristope v izobraževanju drugih držav.

ŠO traja 3 do 5 dni in se odvija v majhnih skupinah; razpis je objavljen v katalogu.

udele enci o
Udeleženci ŠO
 • Predstavnika Ministrstev iz Turčije in Romunije;
 • Ravnatelji osnovnih šol: Avstrije, Palme de Mallorce, Francije, Norveške, Slovenije;
 • Ravnatelji gimnazij iz Madžarske, Nemčije, Litve;
 • Ravnatelj tehnične srednje šole iz Španije.
 • Koordinator EU iz Velike Britanije.
 • Predstavnica Univerze iz Latvije.
program o
Program ŠO
 • Predavanja in predstavitve:
 • Poslanka v EU iz mesta Jarfalla( bivša županja občine Jarfalla).
 • Predstojnica „Zavoda za šolstvo“ iz Jarfalle.
 • Ravnatelji osnovnih in srednjih šol iz kampusa.
 • Predstavnici nacionalne agencije CEDEFOP.
 • Ogledi šol – 2 dni
 • Obisk šole za otroke s posebnimi potrebami in
 • Obisk osnovne šole z vrtcem

SPROSTITVENI PROGRAM

 • Priprava skupne večerje.
 • Ogled steklarne Glasbruk.
 • Ogled „oldtown“ v Stockholmu s kraljevo rezidenco.
obisk na dveh olah
Obisk na dveh šolah
 • Pogovor z ravnateljema, pomočnikoma ravnatelja ter posameznimi učitelji.
 • Ogled prostorov.
 • Okvirna seznanitev s programom dela

( predmetnik, zaposlovanje,

financiranje).

 • V tem šolskem letu nov kurikulum ( priročnik!).
 • POSEBNOSTI

Ravnatelja imenuje predstojnik „Zavoda za šolstvo“, ki ga lahko tudi odpusti „hireandfire“;

pomočnika ravnatelja imenuje ravnatelj, ki se mora posvetovati s predstojnikom zavoda; Financirani so po glavi učenca, dijaka 6000,00€ po glavi; s sredstvi razpolaga ravnatelj

( skrbi za vse nabave, učila, učne pripomočke, plače…

posebnosti izobra evanja
POSEBNOSTI IZOBRAŽEVANJA
 • Švedska in 3. vrste šol:

Javne ( 80%) , privatne ( verske,

angleške…) in neodvisne.

 • Izobraževanje je za učence in starše brezplačno;
 • Brezplačen zajtrk in brezplačno kosilo.
 • Finančno se pokriva vse iz naslova financiranja po glavi učenca.
 • NOVO s tem šolskim letom mora imeti vsaka šola obvezno knjižnico; do sedaj to ni bilo obvezno. Določena delavno mesta do sedaj niso bila obvezna ( knjižničar).
 • Poleg učiteljev imajo zaposlene še t.i. poklicne svetovalce, socialne delavce. Kuhinja npr. je zunanji servis.
 • Za jutranje in popoldansko varstvo ni nujno, da je učitelj, zaželeno je, da imajo nekaj pedagoških izkušenj.
 • JV in PB plačajo starši.
 • Normativ v oddelku je 30 učencev.
 • V oddelek sta lahko vključena največ 2 učenca s PP.
 • Starši lahko vpišejo otroka tudi izven okoliša, ni pa nujno, da ga ta šola sprejme.
 • Npr. smučanje je za učence brezplačno, tisti, ki se ga ne udeleži ostane v šoli, kjer ima pouk.
 • Obvezno imajo v UN ITK kompetence.
u enci star i u itelji
Učenci, starši, učitelji…
 • V primeru pritožbe na delo učitelja, se predstojnik Zavoda obrne na ravnatelja in pri njemu preveri „pritožbo“. Ravnatelj mora odgovoriti na pritožbe.
 • veliko pritožb na delo šol objavi časopisje. Učitelji nimajo dobrega ugleda; Nekoč so bili na Švedskem najbolj ugledni trije poklici:

duhovnik, policist in učitelj.

Ravnatelja in učitelje učenci kličejo po imenu.

 • Učitelji imajo 1x tedensko obvezen razgovor z učenci ( svetovanje pri učenju, seminarskih nalogah).
 • Če učenec zjutraj manjka, starša preko SMS vprašajo, kaj je razlog odsotnosti oziroma starši morajo odsotnost takoj sporočiti. Če se na oglasijo dalj časa, jih pokličejo v šolo. Obvestiti morajo tudi socialne službe.
 • Starši pridejo v šolo 2xletno, lahko pa preko „svetov staršev“ organizirajo prireditve, sejme, piknike
pedago ka dokumentacija
PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA
 • Klasične pedagoške dokumentacije / dnevniki, redovalnice…/ ne poznajo;
 • Vse poteka preko e-redovalnic ( podobno kot LO-polis); učitelj sprotno vpisuje napredek učencev v e-redovalnico, zapiše kje je učenčev napredek, vpisuje sprotno odsotnost; Ravnatelj preverja sprotno delo učiteljev ( ob koncu tedna morajo biti vneseni vsi tedenski podatki v aplikacijo).
 • Ocene so od E do A ( 1-5),
 • Ocene dvakrat letno
 • ( decembra in junija) se na standardiziranih obrazcih obvešča starše o napredku njihovega otroka; o napredovanju odloča ravnatelj.
 • Učenci priseljenci gredo za 3 mesece v „pripravljalni“ razred, da usvojijo osnove jezika.
u ni na rt in kurikulum
Učni načrt in kurikulum
 • Od 1. – 3. razreda
 • 4. – 6. razred
 • 7. – 9. razred
 • Ob koncu vsakega razreda morajo doseči določene predpisane cilje, ki se preverjajo ob koncu 6. in 9. razreda.
 • Njihovi učni načrti za posamezne predmete navajajo le cilje, ki jih morajo učenci usvojiti; pot kako do njih priti je prepuščena učiteljem. ( ni tako vse definirano kot pri nas – priročnik 2011 je osnova –“zakon“ .
pla na politika i n zaposlovanje
Plačna politika i n zaposlovanje
 • Plače niso enake, enkrat letno so pogajanja za dvig na letni ravni 1,5-2,5%. Imajo kriterije, ki jih skupaj oblikujejo, je pa tudi subjektivna ocena ravnatelja. Sindikatoma predstavijo merila. Na Švedskem sta 2 sindikata: v enega so vključeni zaposleni v vrtcih, v drugega osnovnošolski in srednješolski učitelji .
 • V šolstvu so pretežno zaposlene ženske, težko je dobiti učitelje.
 • Ravnatelj pogosto postaneš tam, kjer si bil učitelj ali pomočnik ravnatelja ( ni pa nujno); boljše je, da postaneš ravnatelj na drugi šoli. Potrebno je 3-letno izobraževanje za ravnatelja.
delovni as in pla e
Delovni čas in plače
 • Ravnatelj 7.311€
 • Učitelj z npr. 20 letno prakso 5.317€
 • Učitelj začetnik 3.101€
 • Upokojitvena starost na Švedskem je 65 let, lahko pa delajo do 67 leta, če želijo.
 • Delovni čas učitelja je 45 ur na teden; od tega je obvezno v šoli 35 ur in 10 ur individualnega dela

( lahko tudi doma).

 • Pouk je od 15. 8. – 30. 6. počitnice imajo podobno kot mi, dodane so še velikonočne počitnice.
odgovornosti ravnatelja
Odgovornosti ravnatelja
 • Ravnatelj je v celoti odgovoren za šolo in sicer glede proračuna, zaposlenih, okolja ter kvalitete učnih rezultatov.
 • Razlika v številu zaposlenih in velikosti šol: npr. od 40 do 170 zaposlenih ter od 200 do 850 učencev, s tem povezano je tudi financiranje šole.
 • Večje šole imajo pomočnike ravnateljev.
 • Ravnatelj učitelje in druge zaposlene lahko „hireandfire“.