civilno procesno pravo izbrane teme tudijski program b ii pravo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 96

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo) - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo). dr. Andrej Ekart Maribor, 14., 15. in 16. april 2011. Litispendenca in sporni predmet po BU I. Učinki: Vložene tožbe Vročene tožbe

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)' - tilden


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
civilno procesno pravo izbrane teme tudijski program b ii pravo

Civilno procesno pravo: izbrane teme (študijski program B II – pravo)

dr. Andrej Ekart

Maribor, 14., 15. in 16. april 2011

litispendenca in sporni predmet po bu i
Litispendenca in sporni predmet po BU I

Učinki:

 • Vložene tožbe
 • Vročene tožbe

Sporni predmet – procesne teorije: Materialni in procesni zahtevek sta SAMOSTOJNA in neodvisna (različni čas prenehanja)

 • EKVIVALENČNA T.: tožbeni zahtevek = petit (tožbeni predlog) + historični dogodek
 • ČISTA PROCESNA T.: toženi zahtevek = tožbeni predlog (navedba dejstev, na katera tožnik opira tožbeni predlog je le pomožni kriterij)
primer
Primer
 • A kot zapustnikov zakoniti dedič toži ostale dediče na razveljavitev zapustnikove oporoke, sklicujoč se pri tem na napake v obliki oporoke. Tekom pravde pa še navaja, da naj se oporoka razveljavi, zaradi napak v zapustnikovi volji. Gre za spremembo tožbe?

Ekvivalenčna teorija: DA, saj gre za navajanje drugega temelja tožbe (druga pravnorelevantna dejstva)

Čista procesna teorija: NE, saj se tožbeni predlog ni spremenil

primer 6
Primer 6
 • A toži B-ja na plačilo treh zapadlih leasing obrokov.Sodišče je tožbeni zahtevek zavrnilo in v obrazložitvi zapisalo, da je pogodba nična. Nato B je zoper A-ja vložil tožbo na ugotovitev ničnosti pogodbe o leasingu. Ali je sojenje o tožbenem zahtevku, ki ga je vložil A proti B-ju dopustno ali že obstaja materialna pravnomočnost?
primer1
Primer
 • B toži A-ja na ugotovitev neobstoja pogodbe o leasingu. Naknadno pa vloži A tožbo zoper B-ja na ugotovitev obstoja pogodbe o leasingu in na plačilo treh zapadlih leasing obrokov.
 • Ali je sojenje v tožbi, ki jo vloži A proti B-ju dopustno ali gre v tem primeru za visečnost pravde (litispendenca)?
litispendenca gubish palombo c 144 86
Litispendenca – Gubish Palombo, C-144/86

P vloži tožbo zoper G na izpolnitev, ki izhaja iz sklenjene mednarodne kupoprodajne pogodbe.

G vloži pred drugim sodiščem zoper P tožbo na razveljavitev iste pogodbe zaradi zmote.

 • Ali je dopustno sojenje v drugi zadevi, ali gre za visečnost pravde? Validity of the contract at heart of both actions
 • Kdaj nastopi litispendenca – čas vložitve ali čas vročitve tožbe? Torpedne tožbe – torpedo actions
 • Ali je možna nasprotna tožba?
pravnomo nost
Pravnomočnost
 • Formalna in materialna (vezanost / ne bis in idem); neizpodbojnost sodbe
 • Nastop pravnomočnosti: deljena (320/1 oz. 2) ali enotna (319)?
 • Meje:
  • Objektivne (319/1,3): izrek, predhodna vprašanja, dejanske ugotovitve?
  • Subjektivne
  • Časovne (nova reperta, nova producta)
u inki sodbe
Učinki sodbe
 • Pravnomočnost
 • Ugotovitveni
 • Konstitutivni
 • Izvršljivost
 • Intervencijski efekt
 • Dejanski učinki (Tatbestandwirkung)
sumarni postopki
Sumarni postopki

Nacionalni:

 • plačilni nalog po ZPP (obligatoren!) ali po ZIZ (sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine)
 • Spor majhne vrednosti po ZPP

Supranacionalni:

 • Uredba 1896/2006 o evropskem plačilnem nalogu (fakultativen!)
 • Uredba 861/2007 o evropskem postopku v sporih majhne vrednosti
pla ilni nalog
Plačilni nalog
 • Mandatni postopek po ZPP (in ZIZ) in opominjevalni postopek po Uredbi 1896/2006
 • Nedokumentiran plačilni nalog
 • Pojem verodostojne listine
 • (Ne)obrazloženost ugovora
 • Negativna dejstva (novela ZIZ-I)
 • Potrditev kot evropski izvršilni naslov?
 • Začasna izvršljivost plačilnega naloga pri predloženi menici
postopek v sporih majhne vrednosti
Postopek v sporih majhne vrednosti
 • Vrednost spora vs stroški postopka
 • Materialna resnica vs hitrost in ekonomičnost
 • Pisnost, sumarni zapisnik
 • Prekluzije pri navajanju novot
 • Omejitev posebne pritožbe proti sklepom
 • Fikcija pripoznave in odpovedi
 • Omejitev pritožbenih razlogov
 • Razglasitev sodbe takoj po obravnavi, krajši roki
katerega izbrati
Katerega izbrati?
 • Ali gre za čezmejno zadevo?
 • Ali je slovensko sodišče sploh pristojno? – pristojnost po Bruseljski uredbi I, razen v EuPlačNalog (posebna pristojnost za potrošnike, 6/2)
 • Kje ima dolžnik premoženje?
 • Zastopanje po pooblaščencu? Standardni obrazci olajšujejo položaj laikov
opominjevalni ali mandatni postopek po eupla nal
Opominjevalni ali mandatni postopek po EuPlačNal
 • Zahlungsbefehl ali Zahlungsauftrag
 • Gre za opominjevalni in ne mandatni postopek
 • Tudi postopek po COVL je lahko čezmejen (praktični problemi, 146. člen ZPP)
priznanja in izvr itev slovenskih odlo b izdanih v nacionalnih postopkih
Priznanja in izvršitev slovenskih odločb, izdanih v nacionalnih postopkih
 • Bruseljska uredba I (32.-56. člen BU I) - 44/2001
 • Uredba o evropskem izvršilnem naslovu –805/2004 glede nespornih zahtevkov
primerjava izvr be po uein in bu i prednosti za upnika gredo v breme dol nika
Primerjava izvršbe po UEIN in BU I – prednosti za upnika gredo v breme dolžnika
 • Upnik izbira postopek
 • Hkratna izvršba v več državah članicah - več izvodov
 • Standardni obrazci omiljujejo jezikovni problem v EU in olajšujejo izvršbo obrestnih zahtevkov
 • Razlogi za zavrnitev potrditve kot EIN so omejeni (ni ugovora javnega reda, eksekvatura v državi izvora)
 • Neupravičena potrditev = logistični problemi (predlog za razvleljavitev v državi izvora, predlog za prekinitev izvršbe v državi izvršbe)
supranacionalni postopki eupla nalog eusmv
Supranacionalni postopki – EuPlačNalog, EuSMV

Vprašljiva kakovost prevodov:

 • vloga ali predlog (application, Antrag)
 • Zavrnitev ali zavrženje (Zurückweisung)
 • Strokovnjak ali izvedenec
 • Null and void = nično ali tudi neveljavno
eupla nalog in eusmv skupne zna ilnosti
EuPlačNalog in EuSMV – skupne značilnosti
 • ukinitev preverjanja javnega reda
 • Fakultativne narave
 • “Eksekvatura” se podeli že v državi izvora in učinkuje v vseh državah članicah – sodna odločba + potrdilo
 • Minimalni standardi vročanja* – da se zagotovi pravica do izjave (+ upoštevanje pravil BU I o pristojnosti)
 • Standardni obrazci (olajšujejo razumevanje vsebine sodne odločbe, npr. zakonske zamudne obresti)
 • Vsa pravna sredstva se uveljavljajo v državi izvora
 • načelo države izvora -v državi izvršbe se lahko uveljavlja zgolj ugovor nezdružljivosti ali predlaga prekinitev/omejitev izvršbe
uredba o evropskem pla ilnem nalogu razlike do nacionalnega
Verodostojna listina?

Podaja tožnikove častne izjave, da so vsi podatki točni

Uporaba standardnih obrazcev (razen COVL)

Celoviti pravni pouki – plačaj ali ugovarjaj; plačilni nalog je bil izdan izključno na podlagi upnikovih podatkov (tega po ZPP ni)

možnost anticipiranega umika predloga v primeru ugovora

Rok za ugovor 30 dni za neobrazložen ugovor (v SLO 8 dni za obrazložen)

Ustavitev postopka, če je ugovor vložen, in prehod na nacionalni postopek

Ni obveznega zastopanja – problem pooblaščenca za prejem pisanj po 146. ZPP

Zgolj za čezmejne zadeve

Avtomatična izdaja potrdila (o izvršljivosti) – drugace po ZPP

Uredba o evropskem plačilnem nalogu – razlike do nacionalnega
uredba o evropskem pla ilnem nalogu implementacija v slovenskem pravu
Uredba o evropskem plačilnem nalogu – implementacija v slovenskem pravu
 • oblika vložitve predloga za izdajo EPN (papirna ali elektronska oblika) – napačna sporočila SLO

Pristojnost:

 • stvarna (pristojno je okrajno ali okrožno sodišče, tudi delovno) – napačna sporočila SLO Evropski komisiji
 • krajevna (6. člen UEPN, 4. člen USMV) – ni centralnega sodišča, določbe ZPP
 • funkcionalna pristojnost (sodnik ali strokovni sodelavec ali avtomatična obdelava) – avtomatične obdelave ni – ni množičnih primerov
uredba o evropskem pla ilnem nalogu implementacija v slovenskem pravu1
Uredba o evropskem plačilnem nalogu – implementacija v slovenskem pravu
 • način vročanja naloga – Beurteulingsnormen
 • pristojnost in pravno sredstvo za ponovno preučitev v izrednih primerih
 • sankcije za namerno neresnično izjavo tožnika
 • prenos na običajni civilni postopek – razveljavitev ali ohranitev v veljavi in odločanje o tem v sodbi?
 • pravna sredstva tožnika in toženca zoper odločitev sodišča o ugovoru
 • pravna sredstva dolžnika v državi izvršbe
 • postopek uveljavljanja ugovora že plačane terjatve (22. čl.) in predloga za omejitev ali odlog izvršbe
uredba o postopku v sporih majhne vrednosti zna ilnosti
Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti – značilnosti
 • Uporaba standardnih obrazcev
 • Pisnost postopka – glavna obravnava ni obvezna - pisne izjave prič
 • Ni obveznega odvetniškega zastopanja – vprašanje pooblaščenca za prejem pisanj po 146. člen ZPP?
 • Uporaba videokonferenčne tehnologije
 • Nasprotna tožba višja od 2.000 EUR?
 • Instrukcijski roki za sodišče, podaljšljivi prekluzivni za stranke
 • Neposredne določbe o vročanju (po pošti s povratnico) + minimalni standardi vročanja
uredba o postopku v sporih majhne vrednosti zna ilnosti1
Uredba o postopku v sporih majhne vrednosti – značilnosti
 • Prevodi se presojajo po uredbi o vročanju
 • Izvršljivost pred pravnomočnostjo (brez varščine) – pozor, ob upoštevanju pravice do izjave!!
 • prepoved cautio auctoris – v državi izvora in izvršbe!
 • Stroški – korigirano načelo uspeha (neupravičeni ali nesorazmerni)
 • Izvršitev brez eksekvature; možnost odloga izvršbe
 • Ugovor nezdružljivosti v državi izvršbe + pravna sredstva izvršilnega prava v državi izvršbe
usmv implementacija v slovenskem pravu subsidirna uporaba lex fori
USMV – implementacija v slovenskem pravu (subsidirna uporaba lex fori)

Stvarna pristojnost (pristojno je okrajno ali okrožno sodišče, tudi delovno)

krajevna pristojnost (4. člen USMV) – po ZPP

oblika vložitve tožbe v SMV (papirna ali elektronska oblika) – napačna sporočila SLO

Eno ali večinstančen postopek – pravna sredstva zoper sodbo po nacionalnem (pritožba) in avtonomnem pravu

pravila o podaljšanju roka za dopolnitev ali popravo vloge

Pravna sredstva v državi izvršbe: predlog za zavrnitev ali odlog, pravna sredstva po ZIZ

pogled naprej
Pogled naprej

Smiselnost minimalističnega pristopa?

Napačna sporočila držav članic

Jezikovna problematika – neustrezni prevodi

Naglo kopičenje evropskih procesnih uredb

Nekonsistentnost uredb

civilni postopki delitev
Civilni postopki - delitev
 • Postopki odločanja (Erkenntnisverfahren):
  • Pravdni (vključno s postopkom v delovnih sporih) – iurisdictio contentiosa
  • Nepravdni (“mlajši brat” ZPO) - iurisdictio voluntaria
  • Arbitražni
 • Postopka izvrševanja:
  • Izvršilni
  • Insolvenčni
pravni viri nepravdnega prava
Zakon o nepravdnem postopku (ZNP, 1986) - splošni in posebni del ZNP

smiselna uporaba določb ZPP

Nepravdni postopki v področnih zakonih, zlasti:

ZD - zapuščinski postopek.

ZZK-1 zemljiškoknjižni postopek.

ZSR - registrski postopek.

ZGD-1 – sodno imenovanje članov uprave, nadzornega sveta idr.

SPZ – etažna lastnina, gradnja čez mejo idr.

ZZZDR - vzgoja, varstvo in preživljanje otrok; stiki z otrokom.

SZ-1 - ureditev razmerij med etažnimi lastniki, stanovanjska najemna razmerja.

ZMZPP - postopek priznanja tujih sodnih in arbitražnih odločb.

OZ - societeta.

Pravni viri nepravdnega prava
vrste nepravdnih postopkov 1 len znp
Vrste nepravdnih postopkov – 1. člen ZNP
 • osebna stanja
 • družinska razmerja
 • premoženjska razmerja
 • druge zadeve, za katere tako določa zakon
razmejitev med pravdnim in nepravdnim postopkom
Razmejitev med pravdnim in nepravdnim postopkom
 • Teorija spora
 • Teorija o naravi sodnih odločb
 • Teorija prevencije in represije
 • Pozitivistična teorija
zna ilnosti nepravdnega postopka
Značilnosti nepravdnega postopka
 • Prožnejši in manj formalen od pravdnega (ni potreben zahtevek v smislu ZPP ipd.)
 • Pogosto ne gre za spor, temveč za urejanje (dolgoročnih) razmerij med ljudmi, ki morajo še naprej živeti drug z drugim
 • Več udeležencev, ali celo samo en udeleženec (delitev solastnine; postopki z listinami)
v nepravdnem postopku ni
V nepravdnem postopku ni:
 • dokaznega sklepa. V pravdnem postopku je dokazni sklep akt, s katerim sodišče odloči, katere dokaze bo izvedlo.
 • mirovanja postopka.
 • tožbenega zahtevka
 • odpovedi in pripoznave zahtevka.
 • sodbe.
na elo dispozitivnosti in oficialnosti
Načelo dispozitivnosti in oficialnosti
 • Na čigavo pobudo se začne, teče in zaključi postopek? Na predlog IN po uradni dolžnosti.
 • Vezanost sodišča na predloge strank? – NI vezanosti na tožbeni zahtevek v smislu ZPP
 • Razpolaganje s tožbenim zahtevkom (pripoznava, odpoved) – po ZNP ni mogoče, saj zahtevka ni; možnost umika predloga in sklenitve sodne poravnave
na elo dispozitivnosti
Načelo dispozitivnosti
 • Ureditev razmerij med solastniki – 112. čl.
 • Delitev stvari in skupnega premoženja – 118. čl. ZNP
 • Ureditev meje – 131. čl.
 • Nujna pot – 140. čl.
 • Razveljavitev (amortizacija) listin – 159. čl.
 • Izvršilni, zemljiškoknjižni postopek, eksekvatura…
na elo oficialnosti
Načelo oficialnosti
 • Odvzem/vrnitev poslovne sposobnosti – 44. čl.
 • Odvzem/vrnitev roditeljske pravice – 64. čl
 • Omejitev pravic staršev glede upravljanja otrokovega premoženja – 69. čl.
 • Postopek o pridržanju oseb v psihiatričnih zdravstvenih ustanovah – 70. čl.
 • Zapuščinski postopek – 164. čl. ZD
razpravno in preiskovalno na elo
Razpravno in preiskovalno načelo
 • Kdo zbira procesno gradivo?
 • Omejitev navajanja novot? Koncentracijska maksima (trditve o dejstvih, dokazi) – smiselna uporaba ZPP – 37. čl.
 • Pravila znanosti, strok, izkustvena pravila, pravila logičnega mišljenja
 • Pravna pravila
preiskovalno na elo
Preiskovalno načelo
 • Kjer zaradi odsotnosti nasprotnih interesov udeležencev ni zagotovila, da se bo stanje samo vsestransko zagotovilo z aktivnostjo samih udeležencev.
 • Pri oficialnih postopkih (6. čl.)
 • Ko gre za varstvo oseb, ki niso sposobne same skrbeti za svoje pravice (5. čl.)
 • Odvzem poslovne sposobnosti - 47.,48. čl.
 • Pridržanje – 74., 74. čl.
 • Dedovanje – 165., 166. čl. ZD
na elo proste presoje dokazov
Načelo proste presoje dokazov

Izjeme – nujna dokazna sredstva:

 • izvedensko mnenje psihiatra (odvzem poslovne sposobnosti, prisilna hospitalizacija duševno bolnih);
 • izvedensko mnenje geodeta (mejni spor, nujna pot).
na elo kontradiktornosti
Načelo kontradiktornosti
 • Udeleženci :

- se lahko izjasnijo o navedbah drugih udeležencev

- sodelujejo pri izvajanju dokazov

- razpravljajo o rezultatih postopka

omejitve na ela obojestranskega zasli anja odlo ena pravica do izjave
Omejitve načela obojestranskega zaslišanja – odložena pravica do izjave

Ugovor zoper enostransko izdan sklep:

 • Izvršilni postopek
 • Postopek priznanja in izvršitve tujih sodnih odločb
 • Zemljiškoknjižnji postopek
 • Registrski postopek
in tituti za uveljavitev na ela kontradiktornosti
Inštituti za uveljavitev načela kontradiktornosti
 • Zaslišanje po sodniku v primeru odvzema poslovne sposobnosti (47.), pridržanja (74.)
 • Obvezen odvetnik pri pridržanju (Odl. Ust. Sodišča št. U-I-60/03, točki 21 in 25) - ZDZdr
 • Začasni skrbnik pri odvzemu poslovne sposobnosti (209. čl. ZZZDR)
 • Skrbnik pri razglasitvi pogrešanca za mrtvega (85/2 čl.)
na elo prirejenosti postopkov re evanje predhodnih vpra anj
Načelo prirejenosti postopkov - reševanje predhodnih vprašanj
 • Vezanost na pravnomočne odločbe
 • Predhodno vprašanje (8. čl.) – nepravdno sodišče ga lahko samo reši, če dejstva niso sporna; učinkuje le za predmetno zadevo
 • Spor o dejstvih (9. čl.) – prekinitev postopka in napotitev na pravdo tistega udeleženca, katerega pravica je manj verjetna
 • Dejstva nesporna – sodišče lahko prekine postopek in napoti udeleženca na postopek za rešitev predhodnega vprašanja
na elo javnosti ustnosti neposrednosti 7 l znp
Načelo javnosti, ustnosti, neposrednosti, 7. čl. ZNP
 • V nepravdnih postopkih omejeno, narok se razpiše, če sodišče oceni, da je potreben,
 • Načelo pismenosti: zemljiškoknjižni in registrski postopek, priznanje tujih odločb
 • Narok obvezen:
  • Ureditev osebnih stanj in družinskih razmerij (38. čl.)
  • Stanovanjske zadeve
  • Nujna pot, ureditev meje (narok na kraju samem)
na elo hitrosti postopka 5 l
Načelo hitrosti postopka - 5. čl.
 • Odraz:
  • Reševanje predhodnih vprašanj pri nespornih dejstvih – 8. čl.
  • Postopki za ureditev osebnih stanj in družinskih razmer - 38. čl.
  • Pridržanje v psihiatrični ustanovi – kratki roki
  • pritožba kot nesuspenzivno pravno sredstvo
pristojnost in sestava sodi a
Pristojnost in sestava sodišča
 • Stvarna: okrajna sodišča (99. člen ZS); izjame; gospodarski spori, družinske zadeve, priznanje tujih odločb
 • Krajevna: po stalnem prebivališču osebe, zoper katero je predlog vložen ali proti kateri se vodi postopek po uradni dolžnosti (12)
 • Forum rei sitae za nepremičnine (13. člen)
 • Prepoved prorogatio fori (14. člen)
 • Nastop listispendence že z vložitvijo (ne vročitvijo!) predloga
 • Izjema od perpetiatio fori - forum non conveniens (16/2 ZNP)
 • Sodnik posameznik, posamezna dejanja strokovni sodelavec (postavitev začasnega zastopnika, sklep o zavarovanju dokazov ipd.,18. čl. ZNP)
razmerje med nepravdnim in pravdnim postopkom
Razmerje med nepravdnim in pravdnim postopkom

V pravdnem postopku se odloča o utemeljenosti zahtevkov, v nepravdnem pa se ureja razmerja med udeleženci.

 • Postopek bi moral potekati po pravilih pravdnega postopka?
 • Postopek bi moral potekati po pravilih nepravdnega postopka?
 • Pravna sredstva?
udele enci nepravdnega postopka
Udeleženci nepravdnega postopka

1. formalni udeleženci:

 • tisti, ki vloži predlog (predlagatelj postopka); in
 • tisti, zoper katerega je predlog vložen (nasprotni udeleženec).

2. (materialni udeleženci :

 • tisti, na kogar se odločitev nepravdnega sodišča neposredno nanaša; in
 • tisti, katerih pravni interes bi bil z odločitvijo nepravdnega sodišča neposredno prizadet

3. zakoniti udeleženci- tisti, ki jih zakon izrecno (taksativno) našteva, da lahko sodelujejo v postopku (npr. CSD).

predlog za za etek nepravdnega postopka
Predlog za začetek nepravdnega postopka
 • predlog mora vsebovati opis razmerja, stanje, o katerem naj sodišče odloči, dejstva, ki so pomembna za odločitev, in dokaze za navedbe (21. člen ZNP) - zahtevek, ki ga pozna klasičen pravdni postopek (tj. tožbeni predlog), ni potreben.
 • Če vloži predlog neupravičena oseba, sodišče predlog zavrže.
 • Umik predloga
odlo anje
Odločanje
 • Sklep, ne sodba
 • Odredba v nekaterih postopkih glede postopkovnih vprašanj
pravna sredstva tudi materialni upravi enci ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji
ugovor

pritožba kot

redno pravno sredstvo

nesuspenzivno pravno sredstvo

nedevolutivno pravno sredstvo

izredno pravno sredstvo

dvostransko pravno sredstvo

Revizije praviloma ni

Zahteva za varstvo zakonitosti – zelo pomembna

Obnova postopka

Predlog za vrnitev v prejšnje stanje

tožba po pravnomočnost sklepa, če so pri odločanju ostala sporna dejstva o predhodnem vprašanju, ki bi ga bilo treba rešiti v pravdi (npr. po 213/5 ZD)

Pravna sredstva - tudi materialni upravičenci, ki niso sodelovali v postopku na prvi stopnji
stro ki postopka
Stroški postopka
 • Vsak krije svoje stroške, razen:
  • načelo krivde – ne glede na izid postopka, nosi udeleženec stroške, ki so nastali po njegovi krivdi ali po naključju, ki se je zgodilo njemu (separatni stroški);
  • če je postopek v korist izključno enega udeleženca (npr. ustanovitev nujne poti), potem sam nosi vse stroške.
 • načelo uspeha v:
  • postopku za odvzem roditeljske pravice (stroški: komur je odvzeta roditeljska pravica);
  • postopku za določitev odškodnine
pravni viri izvr ilnega prava
Pravni viri izvršilnega prava
 • Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ)
 • Subsidiarno ZPP (15. člen ZIZ)
 • Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka
faze izvr be
Faze izvršbe
 • dovolitev izvršbe: vložitev predloga za izvršbo in izdaja sklepa o izvršbi (40.-76. člen ZIZ)
 • oprava izvršbe (rubež in prodaja stvari, razdelitev izkupička):
 • Izterjava terjatev (77.-238.g člen ZIZ)
 • Zavarovanje terjatev (239.-279. člen ZIZ)
 • Ustavitev izvršbe (76 ZIZ) ali sklep o poplačilu / obračun terjatve pri izvršitelju, 97 ZIZ
vrste izvr be
Vrste izvršbe
 • Civilna – izvršilno sodišče
 • Upravna – upravni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika
 • Davčna – davčni organ, razen ko gre za izvršbo na nepremičnino ali delež družbenika – 178.a ZPP
 • Realna in personalna izvršba (uklonilni zapor kot procesna sankcija, 33 čl. ZIZ)
 • Denarna in (ne)posredna naturalna izvršba
 • Izvršilni naslov in verodostojna listina
iskanje dol nikovega premo enja
Iskanje dolžnikovega premoženja
 • Upnik
 • Sodišče
 • Izvršitelj
 • Seznam dolžnikovega premoženja, 31 ZIZ
za etek izvr be
Začetek izvršbe
 • Primernost predloga za izvršbo (40/1. člen ZIZ)
 • Določna označitev verodostojne listine ( 41. člen ZIZ) oziroma izvršilnega naslova in potrdila o izvršljivosti (42. člen ZIZ)
 • Izvljšljivost notarskega zapisa in sodne poravnave
 • Pravno nasledstvo (24. in 25. člen ZIZ) se uveljavlja z javno ali po zakonu overjeno listino; subsidiarno z ugotovitveno tožbo
 • Pogojne in vzajemne terjatve – dokazovanje z javno ali po zakonu overjeno listino
sklep o izvr bi
Sklep o izvršbi
 • 1. na podlagi izvršilnega naslova - takojšnja oprava neposrednih izvršilnih dejanj!
 • 2. na podlagi verodostojne listine – oprava izvršilnih dejanj po pravnomočnosti sklepa
 • 3. na podlagi predložene menice – takojšnje poplačilo upnika iz sredstev na banki v gospodarskih zadevah, 41.a člen ZPP
 • Vročitev sklepa o izvršbi strankam
pravna sredstva ni obnove postopka in revizije 10 ziz
Pravna sredstva – ni obnove postopka in revizije (10 ZIZ)
 • Remonstrativen, nesuspenziven in dvostranski ugovor proti sklepu o izvršbi (53, 61 ZIZ) v 8 dneh
 • Pritožba zoper sklep o ugovoru (nesuspenzivna, v 8 dneh), 9. člen ZIZ
 • Tožba zaradi nedopustnosti izvršbe v 30 dneh od pravnomočnosti (59 ZIZ) -
 • Zahteva za odpravo nepravilnosti pri opravljanju izvršbe (52 ZIZ)
 • Predlog za odlog izvršbe (71 ZIZ)
 • Ugovor tretjega (64 ZIZ) in nasprotna izvršba (67 ZIZ)
razlogi za ugovor 55 ziz eksemplifikativno na teti
Razlogi za ugovor, 55 ZIZ (eksemplifikativno našteti)
 • Predpostavke izvršbe: nepristojnost, neobstoj izvršilnega naslova ali njegova neizvršljivost, omejitve izvršbe
 • Opozicijski razlogi: prenehanje ali zastaranje terjatve, odlog plačila, pobot?
 • Impugnacijski razlogi: nepravočasnost, neobstoj p. nasledstva, pactum de non petendo
primer 1 n formalne legalitete
Primer 1 – n. formalne legalitete
 • Dolžnik A po pravnomočnosti dajatvene sodbe poravna, še pred njeno izvršljivostjo izpolni terjatev iz sodbe. Upnik B kljub temu predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?
primer 2 razveljavitev potrdila o izvr ljivosti
Primer 2: razveljavitev potrdila o izvršljivosti
 • Dolžniku A je dajatvena sodba nepravilno vročena, zaradi česar ne postane pravnomočna. Pravdno sodišče na sodbo kljub temu odtisne potrdilo o izvršljivosti. Upnik B nato predlaga izvršbo. A vloži ugovor proti sklepu o izvršbi, da sodba ni izvršljiva. Bo uspel?
zemlji ki dolg
Zemljiški dolg

A je zahteval izvršbo na nepremičnino na podlagi zemljiškega pisma. Dolžnik je ugovarjal:

 • - da je pogodba, zaradi katere je bil ustanovljen zemljiški dolg, nična
 • - da je enostranski pravni posel o ustanovitvi zemljiškega dolga v obliki notarskega zapisa ničen;
 • - da se zemljiški dolg glasi na zavarovanje posojilne terjatve 15.000 €, vendar pa je posojilodajalec v resnici izročil le 10.000 €.

Ali je kateri od teh ugovorov lahko uspešen?

odlo ba us rs up 35 98 z dne 2 4 1998 in odlo ba us rs up 77 04 z dne 11 10 2006
Odločba US RS Up-35/98 z dne 2.4.1998 in odločba US RS Up- 77/04 z dne 11.10.2006
 • Upnik je v skladu s 43. členom ZIZ po izdaji sklepa o domiku umaknil predlog za izvršbo. Izvršilno sodišče je v skladu s 76. členom ZIZ razveljavilo že opravljena izvršilna dejanja. Je ravnalo pravilno?
odlo ba us rs u i 93 03
Odločba US RS U-I-93/03
 • Upnik A je na javni dražbi kot za 60.000 EUR kupil dolžnikovo nepremičnino, ki je bila ocenjena na 100.000 EUR. Od dolžnika zahteva še plačilo nadaljnjih 40.000 EUR. Upravičeno?
sklep ii ips 858 2006 z dne 19 03 2009 notarski zapis zastaranje terjatve
Sklep II Ips 858/2006 z dne 19.03.2009, notarski zapis - zastaranje terjatve
 • Stranki sta sklenili prodajno pogodbo v obliki neposredno izvršljivega notarskega zapisa. Kupec se je v pogodbi strinjal z neposredno izvršljivostjo svojih plačilnih obveznosti, in sicer tudi za primer avtomatičnega razdrtja pogodbe zaradi zamude plačila treh zaporednih mesečnih obrokov, zaradi česar zapade v plačilo odškodnina v višini neplačanih obrokov. Terjatve do kupca so zapadle 2.2.2002, prodajalec pa je vložil predlog za izvršbo 3.3.2008. Proti sklepu o izvršbi je kupec vložil ugovor, da so terjatve zastarale. Bo uspel?
sklep vs rs ips 63 2000 obrazlo enost ugovora verodostojna listina
Sklep VS RS Ips 63/2000, obrazloženost ugovora – verodostojna listina

Dolžnik prejme na dom sklep o izvršbi in v prilogi predlog za izvršbo na podlagi verodostojne listine, naj plača 1000 EUR Tesarju d.o.o. ali ugovarja. Ker upnika ne pozna, v ugovoru zoper sklep o izvršbi zapiše, da ni naročil storitev, ki mu jih zaračunava upnik s fakturo in zahteval, naj upnik predloži naročilnici, na kateri se je upnik v fakturi skliceval. Ali je ugovor obrazložen?

to ba na ugotovitev nedopustnosti izvr be
Tožba na ugotovitev nedopustnosti izvršbe
 • Opozicijski ali tudi impugnacijski razlogi
 • Pravna narava?
 • Primer 3:

A še pred zaključkom glavne obravnave plača terjatev, a tega tam ne navaja kot novoto. B predlaga izvršbo, izvršilno sodišče pa njegova ugovor in pritožbo zavrneta kot neutemeljena. Isto stori pravdno sodišče v pravdi za ugotovitev nedopustnosti izvršbe. Zakaj?

ugovor tretjega zadeva boldin
Sodišče je dovolilo izvršbo zoper očeta - realizacija sklepa na napačen račun - račun sina z enakim imenom. Sin je poslal vlogo sodišču, da je račun napačen in naj ustavi izvršbo, sodišče vlogo poslalo upniku v odgovor, upnik je nato popravil predlog za izvršbo, sodišče je banko pozvalo naj nadaljuje izvršbe le v primeru, da je imetnik računa oče, vendar je banka že dokončno poplačala sklep, upnik je umaknil predlog, sodišče pa je izvršbo ustavilo (pr, sklep avgusta 2004). Januarja 2009 je sodišče zgornjo vlogo sina obravnavalo kot ugovor tretjega in jo zavrglo.Ugovor tretjega: zadeva Boldin
odlo ba us rs up 128 03 izvr ba nepremi nino ki spada v skupno premo enje
Odločba US RS Up-128/03 – izvršba nepremičnino, ki spada v skupno premoženje
 • Upnik A je vložil predlog za izvršbo na nepremičnino dolžnika B, ki je kot edini lastnik te nepremičnine vpisan v ZK. Tekom izvršilnega postopka B-jeva žena vloži ugovor tretjega, da je nepremičnina skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen, saj velja načelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ) in določba 8/2 ZZK-1, ki določa, da kdor ne predlaga vpisa pravice v svojo korist, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Kdo zasluži pravno varstvo?
odlog izvr be 71 len ziz
Odlog izvršbe (71. člen ZIZ)
 • Na predlog dolžnika: eksemplifikativno naštevanje razlogov; odlog le enkrat?
 • Na predlog tretjega (73. člen): izkaz nenadomestljive škode? (odločba US RS U-I-110/03, Up 631/03)
 • Na predlog upnika
upravna izpla ilna prepoved zahteva za odpravo nepravilnosti
Upravna izplačilna prepoved – zahteva za odpravo nepravilnosti
 • Delavec je kupil avto na obroke, kupnino pa sta stranki zavarovali z upravno izplačilno prepovedjo z dne 1.5.2009 v višini 600 EUR mesečno. Delavčev delodajalec dobi od sodišča sklep o izvršbi na plačo v višini 500 dne 1.6.2009. Delavec je dolžan na podlagi izvršljive sodne odločbe mesečno plačevati preživnino v višini 200 EUR. Njegova plača znaša 1500 EUR. Kakšen bo vrstni red poplačil?
ve dol nikovih dol nikov
Več dolžnikovih dolžnikov
 • Upnik predlaga izvršbo za poplačilo 500 EUR na dolžnikova sredstva na računu št. …. Pri Novi KBM in na dolžnikovo plačo. Oba dolžnikova dolžnika realizirata sklep o izvršbi v celoti. Kaj predlagate dolžniku?
ustavitev izvr be
Ustavitev izvršbe
 • če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega, oziroma če je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti (76/1 ZIZ)
 • Ugoditev ugovoru dolžnika ali tretjega, ugotovitev nedopustnosti izvršbe v pravdi (58 in 65 ZIZ)
 • Ustavitve v fazi oprave izvršbe
 • Razveljavitev opravljenih izvršilnih dejanj (76/2 ZIZ)
sodba ii ips 524 2003 na elo formalne legalitete
Sodba II Ips 524/2003, načelo formalne legalitete
 • Sodišče je dovolilo izvršbo na podlagi pogodbe v obliki notarskega zapisa. Bistvo pogodbe o začasni uporabi nepremičnin z dne 13.11.1997 je, da je tožnica po končani gradnji garažne hiše ... dolžna do 31.3.1999 vzpostaviti prejšnje stanje na toženkinih nepremičninah, sicer je dolžna plačati pogodbeno kazen 180.000 DEM. Ker obveznosti ni izpolnila, je sedanja toženka kot upnica vložila predlog za izvršbo zaradi izterjave pogodbene kazni. Dolžnica je vložila ugovor proti sklepu o izvršbi (pozneje tudi tožbo na ugotovitev nedopustnosti izvršbe) in navajala, da gre za nesorazmerno visoko pogodbeno kazen, ki jo mora sodišče zmanjšati. Ali se takšni ugovori v izvršbi upoštevajo?
sredstva zavarovanja 240 ziz
sredstva zavarovanja (240 ZIZ)
 • zastavna pravica na nepremičnini,
 • zastavna pravica na premičnini,
 • predhodne odredbe
 • začasne odredbe.

Kdaj izbrati katero?

prisilna zastavna pravica na nepremi nini 242 ff ziz
Prisilna zastavna pravica na nepremičnini (242 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost: ZK sodišče po legi nepremičnine
 • Pogoj: izvršilni naslov, ki se glasi na denarno terjatev
 • Način pridobitve: vknjižba (244 ZIZ )ali rubež nepremičnine (211 ZIZ)
 • Že vknjižena hipoteka: zaznamuje se izvršljivost terjatve.
 • Učinek vknjižbe in zaznambe: erga omnes
prisilna zastavna pravica na premi nini 246 ff ziz
Prisilna zastavna pravica na premičnini (246 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost): forum rei sitae
 • Pogoj: izvršilni naslov, ki se glasi na denarno terjatev
 • Način pridobitve: z rubežem (izvršitelj) ali z vpisom rubeža register
predhodne odredbe 256 ff ziz
Predhodne odredbe (256 ff ZIZ)
 • Krajevna pristojnost: kot pri izvršbi
 • Pogoji: neizvršljiva odločba (sodna poravnava, notarski zapis), nevarnost, da bo sicer uveljavitev denarne terjatve onemogočena ali precej otežena.
 • Domnevana nevarnost: višja stopnja verjetnosti izvršljivosti terjatve
 • Možnost zahtevati položitev varščine
vrste predhodnih odredb taksativno na tevanje
Vrste predhodnih odredb (taksativno naštevanje):
 • rubež premičnin in vpis rubeža v register iz tretjega odstavka 81. člena tega zakona, če se ta vodi;
 • rubež terjatve ali drugih premoženjskih pravic;
 • prepoved organizaciji za plačilni promet, da ne sme dolžniku ali komu drugemu po njegovem nalogu izplačati z njegovega računa denarnega zneska, za katerega je odredilo predhodno odredbo;
 • vpis zastavne pravice v sodnem registru na deležu družbenika v družbi oziroma v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na nematerializiranem vrednostnem papirju;
 • predznambo zastavne pravice na dolžnikovi nepremičnini ali na pravici, vknjiženi na nepremičnini.
trajanje
Trajanje
 • Traja za čas, za katerega jo sodišče dovoljuje, vendar sme trajati največ še osem dni po nastopu pogojev za izvršbo.
 • Poteče preden so izpolnjeni pogoji za izvršbo: razveljavitev opravljenih dejanj, vendar možnost podaljšanja.
 • Pogoji za izvršbo izpolnjeni preden poteče čas trajanja predhodne odredbe: na dolžnikov predlog sodišče ustavi postopek, če upnik ne predlaga izvršbe v petnajstih dneh, odkar so nastopili pogoji za izvršbo.
prenehanje predhodne odredbe
Prenehanje predhodne odredbe:
 • če dolžnik položi pri sodišču zavarovano terjatev z obrestmi in stroški;
 • če dolžnik izkaže za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je bil izdan sklep o predhodni odredbi, že plačana ali dovolj zavarovana;
 • če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da je prenehala.
 • povrniti dolžniku stroške in povrnitev prizadejane škode.
za asne odredbe 266 fziz
Začasne odredbe (266 fZIZ)
 • Vrste: regulacijske in zavarovalne
 • Subsidiarna v odnosu do predhodne odredbe; upnik ne pridobi zastavne pravice
 • Krajevna pristojnost – sodišče, pred katerim teče pravdni/nepravdni postopek, subsidiarno: izvršilno sodišče
 • Čas izdaje: pred uvedbo sodnega postopka, med postopkom, kot tudi po koncu postopka, vse dokler ni opravljena izvršba.
 • Učinek sklepa o začasni odredbi, ki je izdan v pravdnem ali kakšnem drugem postopku, ima učinek sklepa o izvršbi.
za asne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
Začasne odredbe za zavarovanje denarne terjatve
 • Načeloma ne sme iti za ujemanje z zahtevkom (US RS Up-275/97, 16.7.1998): izjemoma, če je mogoče vzpostaviti prejšnje stanje
 • Prepoved prejudiciranja odločbe o glavnem zahtevku

Pogoji: verjetnost obstoja terjatve in (subjektivna / objektivna) nevarnost za uveljavitev terjatve (razen če bi dolžnik z začasno odredbo utrpel le neznatno škodo)

Vrste (eksemplifikativno naštevanje):

 • Prepoved razpolage s stvarmi
 • prepoved dolžnikovemu dolžniku ali organizaciji za plačilni promet
za asne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve
Začasne odredbe za zavarovanje nedenarne terjatve

Pogoji: verjetnost obstoja terjatve in

– nevarnost za uveljavitev terjatve

– nujnost, da se prepreči uporaba sile ali nastanek težko nadomestljive škode;

– tehtanje interesov

Vrste (+ možnost denarne kazni po 226 ZIZ)

 • prepoved odtujitve in obremenitve
 • prepoved dolžniku (določitev denarne kazni)
 • prepoved dolžnikovemu dolžniku,
 • plačevanje nadomestila plače delavcu
var ina namesto za asne odredbe
Varščina namesto začasne odredbe
 • Na predlog upnika ali dolžnika
 • Položitev varščine povzroči ustavitev postopka zavarovanja
 • Varščina kot pogoj za začasno odredbo: Cautio iudicatom solvi: če niso izpolnjeni pogoji za začasno odredbo
 • Trajanje začasne odredbe: čas določi sodišče
 • Rok za vložitev tožbe in dokazilo o vložitvi
 • Podaljšanje na predlog
 • Prenehanje: po preteku časa ali nevložitvi tožbe; na predlog dolžnika v primeru spremenjenih okoliščin
 • Povrnitev škode dolžniku
oprava izvr be
Oprava izvršbe

Izterjava denarne ali nedenarne terjatve

Izterjava denarne terjatve:

 • Izvršba na (ne)premičnine
 • Izvršba na dolžnikovo (ne)denarno terjatev
 • Izvršba na druge premoženjske pravice
 • Izvršba na delež družbenika
izterjava nedenarne terjatve
Izterjava nedenarne terjatve
 • Izročitev in dobava premičnin
 • Izpraznitev in izročitev nepremičnin
 • Storitev, dopustitev, opustitev
 • Vrnitev delavca na delo
 • Razdelitev stvari
 • Izjava volje
 • Izvršba v zadevah glede varstva in vzgoje otrok in glede osebnih stikov
izvr ba na premi nine 77 ff ziz
Izvršba na premičnine, 77 ff ZIZ
 • Krajevna pristojnost: forum rei sitae, subsididarno bivališče dolžnika

Predmeti, izvzeti iz izvršbe:

 • Osebni predmeti
 • Pravna oseba in s.p.: izvzete so stvari, ki so nujno potrebne dolžniku za opravljanje njegove dejavnosti

Izjema: namensko posojila ali pogodbena zastava

izvr ilna dejanja
Izvršilna dejanja
 • z rubežem in cenitvijo stvari, s prodajo stvari in s poplačilom upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.
 • Obseg rubeža:
 • kolikor je potrebno za poplačilo upnikove terjatve in izvršilnih stroškov.
 • Predvsem stvari, glede katerih ni pripomb o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala izvršbo, in stvari, ki se dajo najlaže vnovčiti.
 • Nesorazmerje med vrednostjo terjatve in zarubljene stvari: možnost rubeža nadomestne stvari
 • Cenitev opravi izvršitelj, ki opravlja rubež, na predlog sodni cenilec
 • Prodaja stvari: po pravnomočnosti sklepa o izvršbi na javni dražbi ali z neposredno pogodbo med kupcem in izvršiteljem, oziroma prek osebe, ki opravlja komisijske posle.
prodajna cena
Prodajna cena
 • na prvi dražbi zarubljenih stvari ni dovoljeno prodati pod ocenjeno vrednostjo; druga dražba: 33%; neuspešni dražbi – ustavitev izvršbe
 • Kupec mora položiti kupnino in prevzeti stvari
 • Poplačilo upnika (stroški, obresti, glavnica)
 • Če je en sam upnik, o delitvi kupnine in poplačilu upnika odloči izvršitelj.
 • Če je več upnikov, se poplačajo po vrstnem redu, kot so pridobili zastavno pravico. Izvršitelj poda obračun terjatve z obvestilom o delitvi kupnine
 • Na podlagi dokončnega obračuna terjatve z obvestilom o delitvi kupnine oziroma pravnomočnega sklepa sodišča izvršitelj poplača upnike, presežek pa izroči dolžniku.
izvr ba na denarno terjatev dol nika 100 ziz
Izvršba na denarno terjatev dolžnika (100 ZIZ)
 • Krajevna pristojnost: bivališče dolžnika
 • Prejemki, ki so izvzeti iz izvršbe, in omejitve izvršbe - najmanj znesek v višini minimalne plače
 • Izvršilna dejanja: z rubežem in prenosom
 • Rubež terjatve: sodišče s sklepom prepove sodišče dolžnikovemu dolžniku poravnati terjatev dolžniku, dolžniku pa prepove terjatev izterjati, in sicer tudi iz zastave, ki je bila dana v njeno zavarovanje, ali kako drugače z njo razpolagati.
 • izvršitelj odvzame dolžniku vrednostni papir
slide92

Izvršba na denarno terjatev dolžnika (100 ZIZ)

 • Prenos terjatve v izterjavo ali namesto plačila.
 • Upravna izplačilna prepoved, ima pravni učinek sklepa o izvršbi na dolžnikovo plačo, 135 ZIZ
 • Izvršba na dolžnikove nedenarne terjatve – prenos v izterjavo (rubež premičnin, izročitev in prodaja nepremičnine)
izvr ba na nematerializirane vrednostne papirje 163 a ff ziz
Izvršba na nematerializirane vrednostne papirje 163.a ff ZIZ

Vpis sklepa o izvršbi pri klirinško depotni družbi- prepoved razpolaganja:

 • - zastavna pravica na vrednostnih papirjih, ki so predmet izvršbe, prodaja in prenos na račun kupca
 • Izvršba za izročitev vrednostnih papirjev: prenos iz dolžnikovega računa na račun upnika na podlagi obvestila sodišča o pravnomočnosti sklepa o izvršbi.

Izvršba na delež družbenika: zaznamba sklepa o izvršbi, prodaja deleža in poplačilo upnika iz zneska, dobljenega s prodajo.

izvr ba na nepremi nine 166 ff ziz
Izvršba na nepremičnine, 166 ff ZIZ
 • Krajevna pristojnost: forum rei sitae
 • Izvršilna dejanja: zaznamba sklepa o izvršbi v zemljiški knjigi, ugotovitev vrednosti nepremičnine, prodaja nepremičnine in s poplačilo upnikov iz zneska, dobljenega s prodajo.
 • Kritno in izbrisno načelo
 • Prodaja nepremičnine: Položitev varščine; Prvi narok – ocenjena cena, drugi narok – 50 %; nižja cena po dogovoru
odlo ba us rs up 128 03 izvr ba nepremi nino ki spada v skupno premo enje1
Odločba US RS Up-128/03 – izvršba nepremičnino, ki spada v skupno premoženje
 • Upnik A je vložil predlog za izvršbo na nepremičnino dolžnika B, ki je kot edini lastnik te nepremičnine vpisan v ZK. Tekom izvršilnega postopka B-jeva žena vloži ugovor tretjega, da je nepremičnina skupna lastnina. A meni, da je ugovor neutemeljen, saj velja načelo zaupanja v ZK (8/1 ZZK-1, 10 SPZ) in določba 8/2 ZZK-1, ki določa, da kdor ne predlaga vpisa pravice v svojo korist, nosi vse škodljive posledice takšne opustitve. Kdo zasluži pravno varstvo?
ad