Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona - PowerPoint PPT Presentation

r ddningstj nstens l rlingsutbildning r ddningstj nsten syd r ddningstj nsten landskrona n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona PowerPoint Presentation
Download Presentation
Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona

play fullscreen
1 / 6
Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona
141 Views
Download Presentation
arlen
Download Presentation

Räddningstjänstens Lärlingsutbildning Räddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Räddningstjänstens LärlingsutbildningRäddningstjänsten Syd & Räddningstjänsten Landskrona Bengt Arne Larsson, Jonas Bengtsson & Martin Persson, 2012

  2. Deltagarnas syn • Delrapport 1: Fokusgrupp 1 • Intervjuperiod februari 2012 • Fokus: • Mötet med Räddningstjänsten • Introduktionsutbildningen • Den första praktikperioden • Den egna utvecklingen • Delrapport 3: Webbenkät • Intervjuperiod april - maj 2012 • Fokus: • Utbildningens innehåll / upplägg • Bemötande under praktik • Den egna utvecklingen • Fortsatt arbete / studier • Mottagande av deltagarnas kompetens.

  3. Deltagarnas syn • Delrapport 4: Fokusgrupp 2 • Intervjuperiod maj 2012 • Fokus: • Huvudutbildningen • Behovet av stöd • Variationer i engagemang / intresse • Den egna utvecklingen • Intresse för SMO & arbete • Delrapport 6: Deltagarnas möjligheter att bli antagna till SMO-utbildningen • Intervjuperiod juni 2012 • Fokus: • Motivation att söka • Behörighet • Antagning • Slutsatser

  4. Deltagarnas syn • Delrapport 8: Fokusgrupp 3 • Intervjuperiod juli 2012 • Fokus: • Lärlingsutbildningen, så här långt? • Högskolekursen • Den andra praktikperioden

  5. Utbildarnas syn • Delrapport 2: Fokusgrupp 1 • Intervjuperiod februari 2012 • Delrapport 5: Fokusgrupp 2 • Intervjuperiod juni 2012 • Fokus: • Utbildningens innehåll / upplägg • Deltagarnas förutsättningar / möjligheter • Deltagarnas personliga utveckling • Tankar kring målgruppen • Organisatoriska förutsättningar

  6. Styr- och projekt-gruppens syn • Delrapport 7: Självvärdering • Juli 2012 • Fokus: • Urval och sammansättning av projekt- / styrgrupp • Projektet gentemot organisationen • Projektets mål och tidsplan • Aktiviteter och upplägg • Projektets syften • Projektets målsättningar