g r a n l e l e r n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
G R A N Ü L E L E R PowerPoint Presentation
Download Presentation
G R A N Ü L E L E R

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 115

G R A N Ü L E L E R - PowerPoint PPT Presentation


  • 315 Views
  • Uploaded on

G R A N Ü L E L E R. Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı. TOZ – GRANÜLE – TABLET . Yığın açısı; tan α  = h/r h = Granüle yığınının yüksekliği r = Granüle yığınının yarıçapı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'G R A N Ü L E L E R' - grady


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
g r a n l e l e r
G

R

A

N

Ü

L

E

L

E

R

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

slide3

Yığın açısı;

tan α = h/r

h = Granüle yığınının yüksekliği

r = Granüle yığınının yarıçapı

slide4

Doğrudan doğruya ilaç olarak veya tabletlerin hazırlanmasında ön basamak olarak kullanılan birbirine kenetlenmiş asimetrik agregatlardır.

Granüle çekirdeği az veya çok poröz, kürevi ve silindir şeklinde olabilir. Birden fazla küçük çekirdekten oluşur. Toz maddelerle çeşitli şekil ve görünüşte hazırlanan farklı parça büyüklüğünde agregatlardır.

GRANÜLELER

slide6
Granüle Hazırlanması

İçerdikleri etkin maddenin niteliklerine göre;

Kuru Granülasyon Yöntemi

Yaş Granülasyon Yöntemi

slide7
Kuru Granülasyon Yöntemi

-briket granülasyon-

Sulu ortamda dayanıksız veya kristal yapısı basınçla şekillenmeye yatkın maddelere uygulanır. Bu yönteme “çözücüsüz granülasyon” da denir.

a. Ön kompresyon yöntemi

(Slugging, çift basım)

b. Silindirlerarası sıkıştırma yöntemi

(Roller Compaction)

slide11
Yaş Granülasyon Yöntemi

Granülasyonun amacı; kristal veya amorf tozları, az veya çok porlu granüle denilen dayanıklı partiküller topluluğu (agregatlar) haline getirmektir.

slide12
Yaş Granülasyon Yöntemi

Karışıma girecek tozlar geometrik seyreltme usulune göre uygun olarak karıştırılır, üzerine bağlayıcı çözeltisi veya müsilajı eklenerek kütle pat kıvamına getirilir.

slide16
Efervesan Granüle

Sitrik asit veya tartarik asit gibi asidik maddeler ve sodyum bikarbonat gibi bazik maddeler içerirler.

Granüle hazırlanmasında bu maddelerin sulu ortamda reaksiyona girmesinden yararlanılır

slide17
Efervesan Granüle

Daha çok billur suyu içeren sitrik asit kullanılır. Isıtma sonucu (105oC'de 1-2 dakika) serbest hale gelen bu billur suyu pat oluşumu için gerekli nemi sağlar. Elde edilen pat bekletilmeksizin granülatörden geçirilir, 50oC'yi geçmeyen sıcaklıkta kurutulur.

slide18
Efervesan granüle örneği;

Sodyum bikarbonat 15 g

Tartarik asit 9 g

Sitrik asit (billur sulu) 6 g

Hazırlanan granüle nem geçirmeyen kaplarda saklanmalıdır

slide19
105oC'de ısıtılma sonucu sitrik asit'in billur suyu açığa çıkıp tozların granüle halinde kenetlenmesine yardım eder. Karışım etüvde fazla tutulursa, sitrik asit'in billur suyu tamamen uçar ve bağlayıcı özelliğini kaybeder

10 g granüle hazırlamak için;

300.12 g Sitrik A (6 sulu) 192.12 g Anhidr SA'e ekivalan

6.00 g Sitrik asit x = 3.84 g Anhidr sitrik asit'e ekivalandır

15 + 9 + 3.84 = 27.84 g total ağırlık

slide20
Yaş granülasyon yöntemleri

1. Yaş granülasyon yöntemi (Klasik yöntem)

2. Akışkan yatak yöntemiyle granülasyon

3. Spray-Drying (püskürterek kurutma) yöntemi ile granülasyon

4. Mikrogranülasyon yöntemi

5. Ekstrüsyon-Spheronizasyon yöntemi

6. Yüksek hıza sahip karıştırıcılarla granüle hazırlama yöntemi

slide22
Granülelerde Yapılan Kontroller

1. Parçacık büyüklüğü ve dağılımının incelenmesi

2. Akıcılığın yığın açısı ile tayini

3. Akma süresi tayini

4. Küme dansitesi tayini

5. Vuruş dansitesi tayini

6. Nem tayini

7. Karbondioksit miktar tayini

slide23
1. Parçacık büyüklüğü ve dağılımının incelenmesi:

Tozlarda olduğu gibi eleme ve mikroskop yöntemleri ile yapılır. Genellikle vibrasyonlu elekler kullanılır. Elekler numaraları küçükten büyüğe doğru üst üste dizilir (delik çapı en küçük olan elek altta olacak şekilde), en altta toplama kabı vardır ve bu sistem bir vibratöre yerleştirilir.

slide24
Elekler sıralandıktan sonra tam tartılmış granüle en üst eleğe konur ve eleğin kapağı kapatılır. Elek çalkalayıcı (vibratör) 20 dakika süre ile çalıştırılır (50 rpm). Bu süre sonunda eleklerin üstünde kalan miktarlar ayrı ayrı tartılır ve % miktar hesaplanır

Granülelerin çaplarına göre % dağılımları sütun grafiği halinde grafik kağıdı üzerinde (x eksenine partikül büyüklüğü, y eksenine ise % miktar yazılarak) gösterilir

slide25
2. Granülelerde akıcılığın yığın açısı ile tayini:

Yığın açısı tozların ve granülelerin akıcılığını saptamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde standart boyutlara sahip bir huni kullanılır. Bu amaçla huni bir demir halkaya yerleştirilir ve altına milimetrik kağıt konur

slide26
Huninin alt ucu ile milimetrik kağıt arasında 5-10 cm mesafe olmalıdır. Akma deliği kapatılarak huniye yaklaşık 10-25 g granüle konulur, sonra delik açılarak granülenin akması sağlanır (gerekirse hafifçe vurularak granülenin düzenli şekilde akması sağlanır)
slide27
Kağıt üzerinde granülenin oluşturduğu yığının çapı ve granüle yığınının yüksekliği ölçülür
slide28
Yığın açısı;

tan α = h/r

h = Granüle yığınının yüksekliği

r = Granüle yığınının yarıçapı

slide29
Yığın açısına göre akıcılık

30°veya altındaserbest akış

40°veya üzerindezor akış

60°veya üzerindeakış yoktur

Bu işlem elek analizi sonucu elde edilmiş homojen bir partikül büyüklüğüne sahip (Ör; çapları 1.400-1.00 mm, 1.00-0.71 mm arasında olan granüleler ayrı yarı çalışılır) ve ayrıca kaydırıca ilave edilmiş granülelerde yığın açısı tayin edilerek partikül büyüklüğünün ve kaydırıcının granülenin akışına nasıl etki ettiği gözlenmiş olur

slide30
3.Akma süresi tayini:

Yığın açısı tayin edilirken kronometre yardımı ile akma süreside tayin edilebilir. Bu süre tüm granülenin milimetrik kağıt üzerinde toplanması için geçen zamandır ve iyi akış gösteren toz ve granüleler için 5 sn. civarında olmalıdır. En az 5 ayrı granüle örneği ile çalışılıp ortalama akış hızıgram/saniye olarak bulunur

slide31
4. Küme dansitesi tayini:

20-25 g civarında tam tartılmış granüle 50 ml'lik mezüre konur ve hafif hafif bir kaç kere vurarak iyice yerleşmesi sağlanır. Bu işlem belirli büyüklükteki homojen granülelerde yapılarak partikül büyüklüğünün küme dansitesine etkisi araştırılır

Küme dansitesi = Granüle ağırlığı / Granüle hacmi

slide32
5.Vuruş dansitesi tayini:

Ağırlığı belirli (20-25 g) bir granüle mezüre konur, masa yüzeyinden dikey olarak 2 cm yukarıdan tutulan mezüre belirli aralıklarla 15-200 kez vuruş hareketi yaptırılır.Hacim değişmeyinceye kadar vuruşa devam edilir, değişmeyen hacim kaydedilir.

Vuruş dansitesi = Granüle ağırlığı / Sıkıştırılmış granüle hacmi

slide33
6. Nem tayini:

Gravimetrik yöntemle çalışılır. Belli miktar granüle etüvde veya nem terazisinde sabit ağırlığa gelene kadar tutularak % ağırlık kaybı hesaplanır

slide34
7. Karbondioksit miktar tayini:

Efervesan granülelere uygulanır. Volumetrik ve geometrik olarak yapılır

Volumetrik yöntemde açığa çıkan karbondioksitin baryum hidroksit ile tayinine dayanır

Geometrik yöntemde ise, çıkan karbondioksit volumetrik olarak ölçülür

slide35

T

A

B

L

E

T

L

E

R

slide36
TABLETLER

Tabulettae, Tablets, Tabletten, Comprimes, Compressi

slide37
Oral yolla kullanılan ilaçların %80-90'ını tabletler oluşturur. Piyasadaki farmasötik şekillerin %65'i tablet şeklindedir. Dahilen yani oral veya per-oral (per-os) yoldan kullanıldığı gibi haricen kullanılanları da üretilmektedir (İmplantasyon tabletleri, Vajinal tabletler gibi.. )
slide40
Haricen kullanılan tabletlerin şekilleri farklıdır

Oral yolla kullanlacak olanlar ise; alımı ve yutma işlemini kolaylaştırmak, herhangi bir tahrişi önlemek için genellikle yuvarlak, oval veya oblong (Boyu eninden uzun) şekiller tercih edilir.

slide42
İlaç veya ilaç karışımları üzerine basınç uygulandığında maddelerin birbirleri ile kenetlenip dayanıklı şekil alabilmesi için ilaç veya karışımlarının plastik özellik göstermeleri gerekir

Plastik özelliği olmayan maddeler basınç uygulanarak gerektiği gibi şekillendirilemezler. Kohesif özelliği az olan bu maddelerden tablet hazırlayabilmek için maddeler önce granüle hale getirilir

slide44
TABLETLERİN ÜSTÜNLÜKLERİ

Maliyetleri oral dozaj formlarının hepsinden daha

azdır ve endüstriyel üretimi yapılabilir

Tüm oral dozaj şekillerine göre daha hafif ve çok

sıkıştırılmıştır

Ambalajlanmaları ve taşınmaları diğer tüm oral

dozaj şekillerine göre dana ucuz ve kolaydır

slide45
Tam ve kesin bir dozaj sağlarlar, içerik

değişkenlikleri çok düşüktür yani etkin madde

miktarı hassasiyetle ayarlanabilir

Gastrik irritasyonu azaltmak ve lezzeti düzeltmek için

kaplama yapılarak ve sürekli veya kontrollü salım

sağlayan tabletler hazırlanabilir

slide46
Büyük çapta üretim için diğer tek oral dozaj

formlardan daha uygundurlar

Kuru-katı dozaj şekline sahip olması nedeniyle;

kimyasal, mekanik ve mikrobiyolojik stabiliteleri tüm

oral formlardan daha iyidir

Suda az çözünen etkin maddelerin tablet halinde

verilmesi daha kolaydır

slide47
Fazla miktardaki etkin maddenin küçük bir hacme

sığdırılabilmesi

Pilül hazırlamada görülen kontaminasyon

sakıncasının büyük oranda ortadan kalkması

(insan faktörü az)

slide49
TABLETLERİN SAKINCALARI

Tabletler konsantre şekilde katı dozaj şekilleri olduğu

için dağılma tam olarak sağlanamadığında mide

barsak kanalının mukozası için zararlı olabilir

Her etkin madde basınçla şekillendirilemez

Kullanılan bağlayıcı ve yardımcı madde miktarları

çözünürlüğü etkileyebilir

slide50
İlaçlar yeterince salınamadığında, yavaş

dissolüsyon özellikleri, büyük dozajlar, G.I. Kanalda

optimum absorpsiyon veya herhangi bir

kombinasyonla bu özellikler tablet imalatında veya

formülasyonunda imkansız veya zor olabilir.

slide51
Acı lezzetli ilaçlar, kokusu hoş olmayan ilaçlar,

oksijene veya atmosfer nemine hassas ilaçlar

basımdan önce enkapsüle edilmesi gerekir veya

tabletlerin kaplanması gerekir

Sıvı etkin maddeler doğrudan tablet haline

getirilemezler

slide52
Çocukların ve ciddi hastalığı olanların tabletleri

yutmaları zor

Çok fazla miktarlardaki etkin maddeleri

yutulabilir tablet haline getirmek de zordur

slide53
Tablet Hazırlamada Kullanılan Yardımcı Maddeler

1. Dolgu Maddeleri (Seyrelticiler)

2. Dağıtıcılar

3. Bağlayıcılar

4. Kaydırıcılar

Lubrikan

Glidan

Antiadheren

slide54
5. Boyalar

6. Asit-Baz Tamponlayıcılar

7. Tatlandırıcılar

8. Islanmayı sağlayıcı maddeler

9. Kaplama maddeleri

10. Matriks oluşturucular

slide55
1. Dolgu Maddeleri(Seyrelticiler)

Etkin maddenin tablet haline getirilmesinde kullanım dozu önemlidir. Çok düşük ve çok yüksek dozda etkili maddelerin tabletlerini hazırlamak oldukça zordur. Kullanılan yardımcı maddelerin tablet özelliklerini değiştirmemesi beklenir.

a- Suda Çözünen Dolgu Maddeleri

b- Suda Çözünmeyen Dolgu Maddeleri

slide56
a- Suda Çözünen Dolgu Maddeleri

Laktoz, mikrokristalin laktoz, Sakkaroz, Sorbitol, mannitol, dekstroz vs.

b- Suda Çözünmeyen Dolgu Maddeleri

Kalsiyum sülfat (dihidrat), Kalsiyum dihidrojen fosfat, Kalsiyum karbonat Nişasta Modifiye nişasta Selüloz Modifiye selüloz (Ac-di-sol, Zell-mehl SS 200), mikrokristalin selüloz (Avicel, Elcema, Solca-Floc) vs.

slide57
2. Dağıtıcılar(Dezentegran Maddeler)

Sulu bir ortamda tabletin parçalanmasını (dezentegrasyon) sağlamak amacı ile tablet granülesine eklenen maddeler

Bağlayıcının etkinliğine ve tablet basımı sırasında oluşan fiziksel güçlere karşı koyarak, tabletin parçalanmasını sağlar

slide58
İdeal bir dağıtıcı yalnızca tabletin dağılmasını değil, granülenin de dağılmasını sağlayarak tozların açığa çıkmasını sağlamalıdır

Kullanılan bağlayıcı miktarı arttırıldığında, bununla orantılı olarak dağıtıcı madde miktarı da arttırılmalıdır

Etki mekanizmalarına göre;

1- Şişerek dağıtanlar

2- Jel oluşturarak dağıtanlar

3- İnert dağıtıcılar

slide59
1- Şişerek dağıtanlar

Nişasta, Ca-alginat, Veegum

2-Jel oluşturarak dağıtanlar

CMC, MC, EC, Carbopol 934, Avicel, pektin, agar-agar

3-İnert dağıtıcılar

Nişasta, Primojel

Ayrıca çözünen ve çözünmeyen olarak da sınıflandırılırlar

slide60
Hazırlanacak tabletin formülüne eklenmesi gereken dağıtıcı miktarı belirtilmemiş ise genellikle % 10 oranında kullanılırlar.

Dağıtıcı maddelerin dağıtıcı özellikleri;

1. Sıvı ile temasa gelince şişmeleri

2. Vücut ısısında erimeleri

3. Nem ile temasta efervesanlık göstermeleri

gibi faktörlere bağlıdır

slide62
3. Bağlayıcı maddeler:

Tozların kohesif özelliğini arttırarak birbirlerine kenetlenmelerini ve granüle oluşumunu sağlayan maddeler

Kullanılacak miktar özenle ayarlanmalıdır

Tablet hazırlanması sırasında uygulanan basınç ile granülelerin birbirlerine tutunmalarını sağlar

slide63
Bağlayıcı madde formüle kuru halde, çözelti veya müsilajıhalinde ilave edilebilir.

Yapılan çalışmalar yaş şekilde kullanımının, kuru şekle oranla daha etkin olduğunu göstermiştir

slide65

*Galaktomannan polisakkarit, ** Mikrokristal selüloz,

*** Dry MD, Clucidex, Lycatab DSH, Maltagran, Maltrin, Paselli, Star Dri

slide66
4. Kaydırıcılar

Lubrikanlar

Tablet preslerinde tabletlerin alt zımba tarafından kolaylıkla itilmelerini sağlayan, tablet ile zımba yüzeyi ve mühre duvarı arasındaki sürtünmeyi azaltan maddeler (Mg-Stearat)

slide67
Glidanlar

Tozların ve granülelerin arasındaki sürtünmeyi azaltarak akış özelliğini arttıran maddeler

Granülenin huniden tabletin basılacağı kalıba (mühre) akışını kolaylaştırır ve yapışmayı engeller

Glidan maddelerin çoğu aynı zamanda etkili lubrikan özelliktedir

slide68
Anti-adheren maddeler

Toz veya granülenin zımbaya yapışmasını önleyen maddelerdir

slide69
Parçacıklar arasındaki sürtünmeyi 2 yolla azaltırlar;

1- İnce parçacıklar yüzeydeki boşlukları doldurarak, granülenin şeklini düzgünleştirip, mekanik olarak kilitlenmelerini en aza indirir

2- Talk gibi bazı glidanlar yapıları nedeni ile küçük bilyalar şeklinde davranarak, granülelerin birbiri üzerinden yuvarlanarak akmalarını sağlar

slide70
Formülasyona ilave edilecek kaydırıcı miktarı iki şekilde belirlenebilir;

1- Yığın açısının ölçülmesi

2- Akış süresinin belirlenmesi

Kaydırıcının etkinlik faktörü (f);

f = Kaydırıcı ile akış hızı / Kaydırıcısız akış hızı

slide73
5. Boyalar

6. Asit-Baz Tamponlayıcılar

7. Tatlandırıcılar

8. Islanmayı sağlayıcı maddeler

9. Kaplama maddeleri

10. Matriks oluşturucular

slide74
Tablet Hazırlamada Göz Önüne Alınması Gereken Parametreler

Etkin maddenin özellikleri

Hazırlama Yöntemi

Tablet Basım Aşaması

Kullanılan Yardımcı Maddeler

slide75
1- Etkin maddenin özellikleri

Fiziksel özellikleri(Amorf veya kristal yapıda olması)

[basınç ile şekillendirilebilirliği ve çözünme hızını etkiler]

Parçacık büyüklüğü [diğer maddeler ile karışabilirliği ve çözünme hızını etkiler]

Isı ve neme karşı dayanıklılığı

slide76
2- Tablet Hazırlama Yöntemi

Etkin maddenin özelliklerine, birden fazla etkin madde varsa bunların birbirleri ile olan etkileşim durumlarına ve tablette hedeflenen amaca göre (ani etki, sürekli etki gibi..) değişebilir

slide77
1.Direkt basınçla tablet hazırlama yöntemi

2.Granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama

a) Kuru granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama

b) Yaş granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama

slide78
1. Direkt basınçla tablet hazırlama yöntemi:

Kristal yapıları direkt basınçla tablet haline getirilmeye imkan veren (plastik özellik gösteren) maddeler için bu yöntem kullanılır

Bu yöntem ekonomik olması, etkin maddenin kararlılığının sağlanabilmesi, kısa zaman alması ve az sayıda cihaza ihtiyaç göstermesi bakımından önemlidir ve tercih edilir

slide79
Bu yöntemin seçilmesinde;

Etkin madde veya maddelerin aralarındaki kohezyon ve adhezyon kuvvetleri

Kristal suları ve rutubet miktarları

Dansiteleri

Plastisiteleri

Parçacık şekilleri ve parçacık büyüklükleri

Bu faktörler tozun sıkışabilirliğini ve şekil verdikten sonra parçalanmaya karşı dayanıklılığını etkiler

slide80
Adhezyon: iki farklı maddenin molekülleri arasındaki çekim kuvveti

Kohezyon: maddenin kendi molekülleri arasındaki çekim kuvvetidir

Adhezyon > kohezyon = ıslanma

Kohezyon > adhezyon = ıslanmama

slide82
Direkt kompresyonda kullanılan yardımcılar

1. Selüloz ve türevleri

2. Nişastalar

3. Şekerler ve Polialkoller

4. Sentetik organik maddeler

5. Mineral maddeler

6. Antistatikler

slide83
1. Selüloz ve türevleri:α, ß, γ tipleri vardır

α tipleri kullanılır

Avicel (Microcrystalline cellulose):α selülozun kontrollü hidrolizi ile elde edilmiştir. Parçacık büyüklüklerine göre dört tipi vardır.

PH - 101 (150 µm), PH - 102 (100 µm), PH - 103 (50 µm) ve PH - 105 (20 µm)'dir

slide84
Yaş granülasyonda (% 5-20) ve direkt basımda (% 5-20) seyreltici ve bağlayıcı olarak

% 5-15 konsantrasyonlarda tablet dağıtıcısı ve kaydırıcı olarak kullanılır

Kapsüllerde de seyreltici olarak kullanılır. İnert saf bir madde olduğu için; bu maddeyle hazırlanan tabletlerde ağırlık sapması yok denecek kadar azdır. PH tiplerinden başka RC tipleri vardır

slide85
Solca Floc:Mikrokristal yapı göstermeyen çok saf α- selülozdur. BW - 40, 100 ve 200 tipleri vardır. BW-40; 0.080 mm uzunluklarına sahip partiküllerden meydana gelen tozdur. Dağıtıcı etkiye sahiptir.

Zellmesh SS/200:α, ß, γ tiplerinin karışımıdır. Dağıtıcı ajan olarak kullanılan bir selüloz şeklidir.

Elcema:Amorf α- sellülozdur. Sellülozdan hareketle toz ve granüle şeklinde imal edilen son derece saf bir selülozdur.

slide86
Selüloz Deriveleri:Selülozun serbest hidroksil grupları üzerine etil, metil, karboksimetil ve hidroksietil grupları gibi türevlere ayrı özellikler veren çeşitli gruplar bağlanmıştır.

Etil selüloz (EC): Bağlayıcı ve seyreltici ajan olarak kullanılır.

Hidroksi propil metil selüloz (HPMC), Karboksimetil selüloz (CMC), Metil selüloz (MC), Hidroksi etil selüloz (HEC)'de diğer selüloz türevleridir.

slide87
2. Nişastalar :

Selülozun kimyasal yapısı, nişastaların yapısı ile bir benzerlik gösterir. Bu iki makromolekülde monomer halde glikozdan meydana gelmiştir. Ancak bunlarda bu iki glikoz molekülünü birleştiren bağların tipleri değişiktir.

Nişastalar glikozun iki polimerinden meydana gelirler; amilaz ve amilopektinin polimerizasyon derecesi bir nişastadan diğerine değişir.

slide88
STA RX 1500: İçinde su havi mısır nişastasının değirmenlerde öğütülmesi ile hazırlanır. STA RX direkt kompresyonda seyreltici, kuru bağlayıcı, kaydırıcı ve dağıtıcı olarak kullanılır.

Malto dekstrinler:Mısır nişastasından enzimatik hidroliz ile elde edilir. Dextrats, tablet ve kapsüllerde seyreltici olarak kullanılır.

slide89
Primojel (Sodyum Nişasta Glikonat): Patates nişastasından hareketle kimyasal yolla elde edilen anyonik nişastadır. Total kütlenin % 2-8 oranında dağıtıcı ayrıca bağlayıcı ajan olarak da kullanımı vardır

Dry Flo:Yağ asitleri bakiyelerinin hidroksil gruplarının nişastaya bağlanması ile elde edilen hidrofob bir nişastadır. Çok iyi akış özelliklerine sahip olan beyaz bir tozdur.

slide90
Remyline AC:Çok az miktarda amiloz taşıyan özel bir çeşit pirinç nişastasıdır. Çok hızlı bir dağılma sağlar.

Celutab (Emdex): Hidrolize olmuş nişastadır. Terkibinde % 90-93 dekstroz, % 2-5 maltoz ve % 2-8 diğer polisakkaritler vardır. Ağızda hafif bir lezzet ve serinletici his oluşturur. Çiğneme ve ağızda emilecek tabletlerde çok kullanılır. Asit pH'da bir madde ve çok sert tabletler oluşturur.

slide91
3. Şekerler ve Polialkoller:

Laktoz (Lactose):Galaktoz ve glikoz ünitelerinden ibaret bir disakkarittir. Kimyasal olarak laktozun iki izomerik formu (α, ß-Laktoz) vardır. İkisi arasındaki yapısal farklılık glikoz molekülündeki H ve OH gruplarının yerleşim farklılığından kaynaklanır. Laktoz suda iyi çözünen kararlı bir maddedir.

slide92
Suda iyi çözünmesinden dolayı tabletlerden etkin madde kolaylıkla açığa çıkar. Etkin madde geçimsizliği yoktur. İnertbir maddedir.

Yaş granülasyonda kolay kurur. Kaydırıcı özelliğinin olmaması nedeni ile Laktoz içeren formüllere mutlaka kaydırıcı ilave edilmesi gerekir.

α-Laktoz Monohidrattabletlerde seyreltici olarak kullanılır.

slide93
Spray-drying laktoz, Granüle laktoz ve Anhidr α-laktoz'unakıcılıkları, bağlayıcı, dağıtıcı ve dissolüsyon özellikleri farklıdır.

Spray-drying Laktoz akıcı, küresel partiküllerden ibaret bir maddedir. Bu özelliğini yaş granülasyonda kaybetmez. Katı dozaj formlarında seyreltici ve dolgu maddesi olarak kullanılır.

slide94
Mannitol:Toz veya granüle şekilleri vardır. Yapısında su olmadığı için formüle ilave edilen suyu kolaylıkla verir. Suya hassas ilaçlar için uygun bir yardımcıdır. Higroskopik değildir. Akıcı ve dilde serinlik hissi veren tatlı bir maddedir. Kalsiyum veya magnezyum stearat gibi bir kaydırıcı ajan ilavesine gerek duyabilir.

Di Pact:% 97 sakkaroz ve % 3 modifiye dekstroz karışımıdır. Higroskopik olmayıp iyi bir akışkanlığa sahiptir.

slide95
Sorbitol:Dekstrozun hidrojenasyonu ile elde edilen bir polialkoldür. Mannitol'ün izomeridir. % 65 rölatif nem'in üzerinde higroskopik özellik gösterir. % 1-3 magnezyum stearat ile kullanılır.

Sucritol:Sakkaroz ve inert şekerden meydana gelmiştir. Ayrıca % 0.75 magnezyum stearat, % 0.25 kaydırıcı ajan içerir. Ağızda çiğnenecek, emilecek çözünen tabletlerin hazırlanmasına imkan verir. Serbest bir akışa sahiptir. Sert ve kırılmayan tabletlerin hazırlanmasına imkan verir.

slide96
4. Sentetik organik maddeler:

Polietilen glikoller (PEG):Bu maddeler etilenoksitin polimerleridir. PEG 4000 ve 6000 direkt kompresyonda, kaydırıcı ve bağlayıcı olarak kullanılır. Eğer % 5'den fazla konsantrasyonlarda kullanılırlarsa yapışmayı arttırma eğilimi gösterirler. Efervesan tabletlerin fabrikasyonunda kaydırıcı madde olarak kullanılırlar.

slide97
Polivinil prolidon (PVP Povidone):% 1-5 konsantrasyonlarda kullanılır. Bazı konsantrasyonlarda dağılma süresini uzatabilir. Tabletlerde bağlayıcı, granülasyon ve kaplama ajanı olarak kullanılır.

Crospovidone (Kollidon CL):Çapraz bağlı povidon, %2-5 oranlarında dağıtıcı ajan olarak kullanılır.

slide98
Luviskol VA 64:Bu madde vinilpirolidon ve vinilasetatın 3/2 oranında karışımından meydana gelen bir polimer karışımıdır. Partiküllerin arasında soğukta bağlayıcı etkiyi arttıranplastik bir deformasyona uğrar.

Calflo (Microcel):Sentetik kalsiyum silikattır. Uçucu maddeler (eterik yağlar) ile tablet hazırlamada kullanılır.

slide99
5. Mineral maddeler:

Emcompress: Dikalsiyum fosfatın aglomere olmuş şeklidir. Serbest akışa sahiptir. Aktif madde ve yardımcı maddelerin total tablet ağırlığının % 50'sini geçmediği hallerde çok geniş bir uygulama alanı bulur. Yüksek bir basılabilirlik kabiliyetine sahiptir. Tetrasiklinlerle kullanılmamalıdır. Suda çözünmez. Hızlı bir dağılmaya imkan veren yardımcıdır.

slide100
Remplicap: Dikalsiyum fosfat ve magnezyum stearat'ın karışımıdır. Kaydırıcı ve dağıtıcı etkiye sahiptir.

Kalsiyum sülfat: Çok iyi, düşük maliyetli ve hızla dağılan tabletler elde edilmesine imkan veren bir yardımcıdır. Ayrıca aspirin ve askorbik asite maksimum kararlılık sağlayan maddelerden biri olduğu gösterilmiştir.

slide101
Dikalsiyum fosfat dihidrat:Diğer kalsiyum tuzları gibi seyreltici, dağıtıcı ve kuru maddeleri yapıştırıcı olarak kullanılır.

Loco-tab:Tribazik kalsiyum fofat, locospein ve sitrik asit karışımı beyaz granüledir. İyi bir akıcı ve iyi bir basım maddesidir. Sert tabletler oluşturur.

slide102
6. Antistatikler:

Statik yükü ve köprüleşmeyi engellerler. Kaymayı ve akışı kolaylaştırırlar.

Aerosil : Kolloidal silikon dioksit

Cab-o-sil : Silisyum oksitin bir çeşiti

Zeolex :Sodyum silikoaluminat

slide103
Magnezyum stearat: Bipolar karakterde olmasına rağmen sayısız araştırıcı tarafından en iyi kaydırıcı olarak sınıflandırılmıştır. Partiküllerin yüzeyine yönelerek antistatik bir film oluşturur. Bu etki yüksek basınçta kendisini gösterir.
slide104
Magnezyum stearat

Sıkışma, bozulma izi göstermeksizin düzgün ve parlak tabletlerin elde edilmesine imkan verir.

Bu üstünlüklerinin yanı sıra, bazı durumlarda tabletlerin dağılma süresini uzatan hidrofob bir maddedir.

slide105
Talk:Kaydırıcı olarak kullanılan bir magnezyum trisilikattır. Talk lamelleri partiküller arasında bir film halinde kayarlar. Talk makinenin sıkışmasına mani olur. Akışı kolaylaştıran antistatik ve antiadheran bir aktiviteye sahiptir. Genellikle komprime haline getirilecek total kütlenin % 2-5'i oranında kullanılır. Elde edilen tabletler grimsi bir görünümdedirler.

Stearik asit, PEG 4000vesodyum lauril sülfat'ta antistatikler grubuna girer.

slide106
Kalsiyum karbonat:Seyreltici ajan olarak kullanılır.

Direkt basımda bu yardımcılardan mümkün olduğunca az kullanılması gerekir. Fazla madde kullanımı sonucunda, dansite, kohezyon, farklı partikül iriliği nedeni ile homojeniteyi sağlamak zorlaşır, tablet basımında aksaklık çıkar.

slide107
2. Granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama

a) Kuru granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama:

Aktif maddelerin neme ve ısıya hassas oldukları ve direkt basıma uymadıkları durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Kuru granülasyon yönteminde anlatıldığı şekilde granüle hazırlanır, kaydırıcı ilave edilerek tablet basılır.

slide109
b) Yaş granülasyondan sonra basınçla tablet hazırlama

Aktif maddelerin neme ve ısıya hassas olmadıkları durumlarda kullanılan bir yöntemdir. Yaş granülasyon yönteminde anlatıldığı şekilde granüle hazırlanır, kaydırıcı ilave edilerek tablet basılır.

slide112
Çözünürlük

YG: yavaştır, işlem esnasında ilaç ıslanır ve granüleden etkin maddenin çözünmesi problem olabilir

DB: hızlıdır, ilaç ıslanmaz, bu nedenle yüzey aktif ajana ihtiyaç vardır, partikül boyutu büyük etkin maddeler kullanıldığında çözünme yavaş olur

slide113
Maliyet

YG: Fazla ekipman, zaman, enerji ve proses validasyonuna ihtiyaç vardır

DB: Maliyet azdır

Üretim

YG: Tablet üretimi daha yavaştır

DB: Tablet üretimi daha hızlıdır

slide114
Kararlılık

YG: Isıtma ve nemlendirme problem olabilir, çözünürlük zamanla azalabilir

DB: Isıtma ve nemlendirme safhası yoktur, çözünürlük nadiren değişir

Kayıp

YG: Üretim esnasında daha az tozlanma, daha az artık ve daha az kayıp olur

DB: Kayıp daha fazla