Druhy ekonomik
Download
1 / 23

Druhy ekonomik - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Druhy ekonomik. Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky) – stát má rozhodující roli - určuje ceny, množství výrobků,…. Druhy ekonomik. Tržní - umožňuje v souladu se zákony země podnikat a svobodně užívat soukromý majetek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Druhy ekonomik' - arich


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Druhy ekonomik
Druhy ekonomik

 • Příkazová - vyznačuje se řízením celého ekonomického života vládou pomocí centrálního plánu (např. pětiletky)– stát má rozhodující roli - určuje ceny, množství výrobků,….


Druhy ekonomik1
Druhy ekonomik

 • Tržní

  - umožňuje v souladu se zákony země podnikat a svobodně užívat soukromý majetek.


Trh tr n ekonomika

Trh – tržní ekonomika

Funguje na základě nabídky a poptávky.


Druhy trh
Druhy trhů

Pracovní trh – zbožím je práce

Trh zboží – zbožím jsou statky a služby

Finanční trh – zbožím jsou peníze (úvěry, úroky,…)


Pracovn trh
Pracovní trh

 • Práce je zvláštním ……………

 • Na trhu práce lidé svoji práci nabízejí a jiní ji od nich ……….., a to za m……..


Nab dka pr ce
Nabídka práce

 • Vysoká nabídka práce:

  (mnoho lidí svou práci nabízí)- ……………….. - ………………..

 • Malá nabídka práce: - ………………….. - …………………..


Druhy mzdy
Druhy mzdy

 • Nominální mzda– částka, kterou zaměstnanec skutečně dostává.(H.M.)x

 • Reálná mzda – objem statků a služeb, které si zaměstnanec za mzdu může koupit.


Druhy mzdy1
Druhy mzdy

 • Čistá mzda – mzda po odvodu daně a povinných pojištění.

 • Hrubá mzda - uváděná v účetnictví před odpočtem povinných odvodů, tj. daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojistného.


Minim ln mzda 8 000 k 7 210 k
Minimální mzda – 8 000 Kč = 7 210 Kč

 • nejnižší přípustná výše odměny za práci.

 • Funkce minimální mzdy:- zaměstnance ochránit před chudobou - motivaci občanů k vyhledávání, přijetí a vykonávání pracovní činnosti


Trh zbo
Trh zboží

Potřeba a spotřeba

 • Potřeba – je vědomí nedostatku něčeho.


D len
Dělení

- hmotné – p. vlastnit auto

- nehmotné – p. vlastní tvorby

--------------------------------------------

- zbytné - p. luxusu- nezbytné – p. pitné vody


Nelze vždy určit, zda jde o zbytnou potřebu, jestliže neznáme další fakta.

 • Např.:automobilzbytná potřeba x provozovatel taxislužby nezbytná potřeba


Potřeby se uspokojují pomocí služeb a statků. Tak dochází k spotřebě.Služba – ostříhání, vyčištění pleti,…Statek – dům, automobil,…

Uměle vytvořené potřeby - vliv reklamy


Rozd len hospod stv
Rozdělení hospodářství dochází k 

 • Primární sektor – zahrnuje prvovýrobu, tj. obdělávání půdy, získávání surovin z přírody (zemědělství, lesnictví a těžební průmysl)Sekundární sektor – tvoří zpracovatelský průmysl a stavebnictví. Je zaměřen především na výrobu hmotných statků.Terciální sektor – zahrnuje všechny služby pro výrobu i obyvatelstvo


Kol trh pr ce trh zbo soci ln politika st tu
Úkol: trh práce, trh zboží, sociální politika státu dochází k 

Manželé Novákovi žijí se svými 3 dětmi a dědečkem důchodcem v rodinném domě. Pan Novák pracuje v místní pekárně, paní Nováková má vlastní obchod s potravinami, starší syn pracuje jako řidič kamionu u dopravní firmy, dcera Eva jako učitelka na prvním stupni,mladší syn Petr je nezaměstnaný.


Opakov n
Opakování dochází k 

 • 1. Na trhu práce je zbožím:a) minimální mzdab) prácec) kvalifikace3 najdi v tu kter hovo o ist mzd
3. Najdi větu, která hovoří o čisté mzdě: v určitém odvětví se mzda většinou:

a) Po odvodech na daních a povinných pojištěních byla výše mzdy paní Skalské 17 895 Kč.

b) Pan Nováček měl v roce 2008 uvedenou v pracovní smlouvě měsíční mzdu ve výši 20 985 Kč.

c) V ČR je státem garantovaná výše minimální mzdy.


Pan Novák měl v roce 1998 v pracovní smlouvě uvedenou výši mzdy – 20 000 Kč,pan Konečný měl stejnou výši mzdy (20 000 Kč) uvedenou ve smlouvě v roce 2008. 4. a) Reálnou mzdu měl vyšší pan Novák . b) Reálnou mzdu měl vyšší pan Konečný. c) Reálná mzda obou byla stejná.5. a) Nominální mzdu měl vyšší pan Novák . b) Nominální mzdu měl vyšší pan Konečný. c) Nominální mzda obou byla stejná.


Na trhu
NA TRHU výši mzdy – 20 000 Kč,

 • Rajčata si můžeš koupit na váhu nebo v bedýnce.

  2,75 tolaru za 1 kg

  22 tolarů za bedýnku s 10 kg rajčat

 • Koupit rajčata v bedýnce je finančně výhodnější, než je kupovat na váhu. Zdůvodni toto tvrzení.

 • Koupit bedýnku rajčat může být pro někoho špatné finanční rozhodnutí. Vysvětli proč.


V platn p ska
VÝPLATNÍ PÁSKA výši mzdy – 20 000 Kč,

Každý měsíc přijde Janě na její bankovní účet

výplata.

Takto vypadá její výplatní páska za červenec.


JMÉNO ZAMĚSTNANCE: Jana Občanová výši mzdy – 20 000 Kč,

Pracovní zařazení: Manažerka Období 1. 7. - 31. 7.

Hrubá mzda 2 800 tolarů

Srážky 300 tolarů

Čistá mzda 2 500 tolarů

Hrubá mzda za letošní rok celkem 19 600 tolarů  

Kolik peněz poslal Janě zaměstnavatel na její bankovní

účet 10. 8.?

A 300 tolarů

B 2 500 tolarů

C 2 800 tolarů

D 19 600 tolarů


V platn p ska1
VÝPLATNÍ PÁSKA výši mzdy – 20 000 Kč,

Má Jana vysokou nebo nízkou reálnou mzdu?

Objasni.


ad