aktywizacja 55 na przyk adzie do wiadcze powiatowego urz du pracy w nysie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE PowerPoint Presentation
Download Presentation
AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE - PowerPoint PPT Presentation


  • 131 Views
  • Uploaded on

AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE. INICJATYWY. Program specjalny „PIGMALION” Program specjalny realizowany z Funduszu Pracy Zaangażowani: urząd pracy, parafie, ośrodki pomocy społecznej,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W NYSIE


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
aktywizacja 55 na przyk adzie do wiadcze powiatowego urz du pracy w nysie
AKTYWIZACJA 55+ NA PRZYKŁADZIE DOŚWIADCZEŃ

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

W NYSIE

inicjatywy

INICJATYWY

Program specjalny „PIGMALION”

Program specjalny realizowany z Funduszu Pracy

Zaangażowani: urząd pracy, parafie, ośrodki pomocy społecznej,

psycholog, samorządy lokalne, podmioty prywatne, ngo’s

Budżet projektu: 300.000 PLN

- Grupa docelowa: 20 osób (kobiety)

inicjatywy1

INICJATYWY

Program specjalny „PRACA ŁĄCZY POKOLENIA”

Program specjalny realizowany z Funduszu Pracy

Zaangażowani: urząd pracy, parafie, ośrodki pomocy społecznej,

psycholog, samorządy lokalne, podmioty prywatne, ngo’s

Budżet projektu: 3.000.000 PLN

- Grupa docelowa: 345 osób (-25 lat i 50+)

inicjatywy2

INICJATYWY

Program specjalny „GO!spodynie”

Program realizowany w ramach PO KL

Zaangażowani: urząd pracy, parafie, ośrodki pomocy społecznej,

psycholog, samorządy lokalne, podmioty prywatne, ngo’s

Budżet projektu: 3.000.000 PLN

- Grupa docelowa: 25 osób (kobiety)

rola instytucji

ROLA INSTYTUCJI

Urząd pracy (pośrednicy pracy / tzw: model 3 muszkieterów, doradcy

zawodowi, liderzy klubów pracy):

Indywidualne Plany Działań

Klub Pracy

Szkolenia

- Wspólne kontakty z pracodawcami

Finansowanie miejsc pracy

- Wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy

rola instytucji1

ROLA INSTYTUCJI

Psycholog: indywidualne rozmowy z uczestnikami (przełamywanie

barier)

Samorządy lokalne: miejsca pracy

Podmioty prywatne: miejsca pracy oraz szkolenia z wizerunku

NGO’S: szkolenia i warsztaty

OPSy i Parafie: promocja i pomoc w naborze do programów

wyzwania i cele

WYZWANIA I CELE

Indywidualne dotarcie do uczestników projektu (odpowiedni nabór)

Kompleksowość i komplementarność działań

- Ograniczanie / niwelowanie barier o charakterze psychologicznym

oraz społeczno – ekonomicznym

Inwestycja w umiejętności kluczowe oraz zawodowe

Przełamywanie oporów pracodawców przed zatrudnianiem osób

starszych

- Znalezienie i utrzymanie zatrudnienia

wp yw na otoczenie

WPŁYW NA OTOCZENIE

Pokazanie uczestnikom programów oraz instytucjom

zaangażowanym, że starszy wiek nie powinien być przeszkodą w

znalezieniu i utrzymaniu pracy

Podjęcie próby przekonania uczestników, że praca może być

wartością, a nie tylko środkiem do szybkiego zdobycia zazwyczaj

niskich świadczeń

wp yw na otoczenie1

WPŁYW NA OTOCZENIE

Zainicjowanie i przetestowanie (z różną skutecznością) metod i narzędzi możliwych do zastosowania na szerszą skalę w celu niesienia realnego i efektywnego wsparcia:

Akademia www.st@rszaki(kompetencje informatyczne)

Warsztaty kreowania wizerunku (w tym min.: wypełnianie ubytków

w uzębieniu)

Warsztaty intermentoringu „łączymy pokolenia – łączy nas talent”

Praca z klientem na zasadzie „3 muszkieterów” (wspólny kontakt z

pracodawcą oraz stały / 3 miesiące / monitoring zatrudnienia)

- Premia za samodzielne znalezienie zatrudnienia tzw: PRACUSIOWE

co b dzie sukcesem

CO BĘDZIE SUKCESEM?

Wypracowanie spójnej bazy danych o bezrobotnych osobach

starszych (OPS-y, PUP, samorządy)

Wypracowanie wspólnego modelu pomocy / wsparcia osób starszych

Wpływ na rozwiązania legislacyjne (np.: wydłużenie wieku

emerytalnego i tym samym zwiększanie udziału pracujących osób

starszych do ogółu osób pracujących)

Zmiana mentalności osób starszych (prowadząca do zwiększenia

motywacji do znalezienia i utrzymania pracy)

Zmiana nastawienia pracodawców