Hayat boyu renme program na genel bir bak
Download
1 / 35

Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış - PowerPoint PPT Presentation


 • 217 Views
 • Uploaded on

Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış. NEDEN LLP? HAZIRLAYAN Duygu Arzu AKDEMİR Uluslararası İlişkiler Uzmanı. LLP NEDİR ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış' - arden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hayat boyu renme program na genel bir bak

Hayat Boyu Öğrenme Programı’na Genel Bir Bakış

NEDEN LLP?

HAZIRLAYAN

Duygu Arzu AKDEMİR

Uluslararası İlişkiler Uzmanı


Llp ned r

LLP NEDİR ?

Genel ve mesleki eğitimin yanısıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir programda toplayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), yeni kuralları, basitleştirmeleri ve ülke merkezli faaliyetlerdeki artış nedeniyle özel bir önem taşımaktadır. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin LPP'yi yasalaştıran 15 Kasım 2006 ve 1720/2006/EC sayılı Kararı, Hayatboyu Öğrenme Programı'nın genel amacını şöyle ifade etmektedir: 'Hayatboyu öğrenme yoluyla Topluluğu ileri bir bilgi toplumu haline getirmek, daha çok ve daha iyi iş imkanı yaratmak, sosyal bütünlüğü geliştirmek; çevrenin gelecek kuşaklar için daha iyi korunmasını sağlamak; özellikle de dünyada bir kalite referansına dönüşmelerini temin etmek amacıyla Topluluk içindeki eğitim ve öğretim sistemleri arasında karşılıklı değişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek".Genel hedef

GENEL HEDEF

Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında dünya kalitesinde bir referansolmaları içindeğişim, işbirliği ve hareketliliği güçlendirmek.


Zel hedefler
ÖZEL HEDEFLER

 • Kaliteli hayatboyu öğrenmenin gelişimine katkıda bulunmak, bu alandaki sistemlerde veuygulamalarda yüksek performansı, yeniliği ve bir Avrupa boyutunu teşvik etmek

 • Hayatboyu öğrenme için bir Avrupa alanının gerçekleşmesini desteklemek

 • Üye Ülkeler içinde mevcut hayatboyu öğrenme fırsatlarının kalitesini, cazipliğinin ve

 • erişilebilirliğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak

 • Hayatboyu öğrenmenin sosyal uyuma, aktif vatandaşlığa, kültürler arası diyaloğa,

 • cinsiyet eşitliğine ve kişisel gerçekleştirmeye katkısını kuvvetlendirmek

 • Girişimciliğin gelişmesini, rekabet gücünü, istihdam edilebilirliği ve yaratıcılığıdesteklemek

 • Sosyo – ekonomik özellikleri ne olursa olsun özel ihtiyaca sahip kişiler ve dezavantajlı

 • gruplar dahil her yaştaki insanlar tarafından hayatboyu öğrenmeye katılımın artmasına

 • katkıda bulunmak


Zel hedefler1
ÖZEL HEDEFLER

 • Dil öğrenimini ve dil çeşitliliğini desteklemek

 • Hayatboyu Öğrenme için yenilikçi bilgi iletişim- tabanlı içerik, hizmetler, yöntemler veuygulamaların gelişimini desteklemek

 • Anlayışa, insan hakları ve demokrasiye saygıya dayalı bir Avrupa vatandaşlığı

 • duygusunun yaratılmasında ve insanlar ve kültürler için hoşgörü ve saygının teşvik

 • edilmesinde Hayatboyu Öğrenmenin rolünü güçlendirmek

 • Avrupa’da mesleki eğitim ve öğretimin (VET) tüm sektörlerinde kalitenin artırılması için

 • işbirliğini desteklemek

 • kullanımını teşvik etmek, Hayatboyu Öğrenme Programı tarafından kapsanan sahada iyi

 • uygulama değişimi yapmak


Sunumun temel erikleri
Sunumun Temel İçerikleri

 • Nereden Geliyoruz

 • Temel Yenilikler

 • LLP ‘nin Amaçları

 • Programın Ana Hatları


Hayatboyu renme program
Hayatboyu Öğrenme Programı

 • BİR MACERA

 • AB Eğitim ve Mesleki Eğitimde Neden Aktif


Ab anla masi
AB ANLAŞMASI

 • MADDE 149

 • Üye devletler arasındaki işbirliğini gerekirse destekleme ve ilave faaliyetlerle teşvik ederek eğitim kalitesinin gelişimine katkıda bulunmak

 • MADDE 150

 • Üye devlelerin faaliyetlerini destekleyen ve bu faaliyetlere ek olabilecek politikasını yürürlüğe koymak


B z k m z
BİZ KİMİZ?

 • Her üye devletin eğitim ve öğretim sistemleri faklıdır.

 • Üye devletler kendi eğitim ve öğretim sistemlerinin denetçisidirler

 • AVRUPA KOMİSYONUNUN destekleyici ve canlandırıcı rolü vardır.


Ab politik hedeflerine at f l zbon stratej s
AB Politik Hedeflerine Atıf: LİZBON STRATEJİSİ

 • AB, Dünyanın en rekabetçi bilgi tabanlı ekonomik gücü olmak zorunda

  Lizbon, Mart 2000

 • Hayatboyu öğrenme için topluluğun sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi işlere sahip ve daha büyük sosyal uyum taşıyan ileri bir bilgi toplumu olarak gelişimine katkıda bulunmak ve gelecek nesiller için çevrenin iyi korunmasını sağlamaktır.


Hedefler
HEDEFLER

 • Topluluk içindeki eğitim sistemleri arasında,

 • dünya kalitesinde bir referans olmaları için,

 • Değişim,

 • İşbirliği,

 • Ve hareketliliği

  güçlendirmeyi amaçlar


Ab l zbon a y nel k ali iyor
AB LİZBON’A YÖNELİK ÇALIŞIYOR

Üye devletlerle politik çalışmalar

programlar

Mali yardımlar


I nereden gel yoruz 1
I- NEREDEN GELİYORUZ(1)

 • 1957 Roma Anlaşması

 • 1987 Erasmus

 • 2007 LLP


B t nc l bir programa do ru 7 y ll k planlama s recinin sonu
Bütüncül bir programa doğru…7 yıllık planlama sürecinin sonu

 • Geçmişteki deneyimler

 • Ara değerlendirmelerin sonuçları

 • Kamu müzakereleri

 • Devamlılık

 • Basitleştirme

 • Daha çok ülke merkezli


Nereden geliyoruz
Nereden geliyoruz?

Temmuz 2004 komisyon teklifi

14 billion € istenen

11/ 11/ 2006 kabul(AP+AB Konseyi)

bütçe 7 billion (istenilen

paranın yarısı)

14/ 12/ 2006 programın yürürlüğe

girmesi


N n yen l k 2

Farklı isimlerde benzer konuları işleyen programlar

Hizmet içi eğitim kursu- Arion dil projesi- lingua

NİÇİN YENİLİK?(2)


N n yen l k 3

Aynı tür programlar için farklı kurallar

Hangisi 6 eder?

2*3=?

1+1+4=?

NİÇİN YENİLİK?(3)


N n yen l k

Daha yalın yaklaşım:

Bütüncül bir program içinde, her program kendi yerini daha yalın biçimde buluyor

NİÇİN YENİLİK?


Nasil
NASIL?

Ancak yenilik zorlukla birlikte gelir:

Eski kurallar zor ölür

Ve buna mukabil

Yeni kuralların doğru anlaşılması gerekir


Nasil 2
NASIL?(2)

Hazırlıklar:

Paralel oturumlar

Tarafların işbirliliğine yönelik katılımlı çalışmalar:

(parlamento, komisyon, ulusal ajanslar, program komite üyeleri, komisyon,Paydaşlar ve yürütme ajansı…)

HEPSİNE TEŞEKKÜRLER


2006 zor bir y l
2006: zor bir yıl

AP ve Konseyin gecikmiş uyumu

Paralel süreçler

Çeşitli girift kurumlardan yoğun ve güzel işbirliği ihtiyacı


2006 zor bir y l 2
2006: zor bir yıl(2)

Yeni kuralların tartışılması ve görüşülmesi

Temel dokümanların hazırlanması ve kabul edilmesi

a)Programın yöneticileri için

b)Uygulayıcılar için

Teklif çağrılarının zamanında yayınlanması

2007 GERÇEK BİR UYGULAMA YILI


2006 zor bir y l1
2006: zor bir yıl

OCAK- ARALIK 2006 çağrıların başlaması için hızlı bir süreç

ŞUBAT 2007 eksiklikler tamamlandı


Temel yen l kler
TEMEL YENİLİKLER

Aşırı ayrı program karmaşasından

4 temel biçim

23 bütçesel kalem

Biçimlendirilmiş bir yaklaşıma doğru

1 temel biçim

3 bütçesel kalem


Temel yen l kler 2
TEMEL YENİLİKLER(2)

 • Faaliyetlerin farklı alanları arasında SİNERJİ

 • Ahenkli, düzgün ve etkili yönetim

 • Esnek bütçe


Neler var
NELER VAR ?

 • ANAHTAR KELİMELER:

  *Basitleştirme (Simplification)

  *Sonuçları Yaygınlaştırma ve Kullanım (Dissemination and Exploitation of Results)

  *Değer Artırımı (Volarisation)

  *Görünürlük (Visibility)

  *Sinerji


Neler var1
NELER VAR ?

 • BASİTLEŞTİRME:

  *Başvuru Formlarında ve adımlarında sadeleştirme

  -Bütçe talebi

  -Yoğun Programlar dahil hareketlilik götürü bütçe talebi

  -Sadeleştirilmiş raporlama

  -Elektronik Başvuru (2008 den itibaren)

  *Proje Türlerinde Sadeleştirme

  -İki taraflı-Çok taraflı projeler, Hareketlilik Faaliyetleri

  *Son Başvuru Tarihlerinde Uyum

  -Programlar arası

  -Ülkeler Arası


Neler var2
NELER VAR ?

 • SONUÇLARI YAYGINLAŞTIRMA VE KULLANIM:

  *Çok taraflı projeler için bir plan dahilinde sunulması zorunlu

  *Ürünler, Tecrübeler, Yöntemler…

  *Programların sürdürülebilirliği için temel faaliyet

  *Sonuçların geniş kitleler tarafından tanınması gösterilmesi ve uygulanması için;

  -Tanıtım ve bilinçlendirme

  -Yaygınlaştırma (Kalite, ilgi, etkinlik)

  -Kullanım;

  1-Toplum isteklerini/ihtiyaçlarını karşılamaya dönük sonuçların çıkarılması

  2-Sonuçların doğru hedef kitleye, doğru yer ve zamanda ulaştırılması


Neler var3
NELER VAR ?

 • DEĞER ARTIRIMI:

  *Yaygınlaştırma ve kullanım ile aynımıdır?

  *Değer Artırımı, elde edilen ürünlerin farklı ürünler ortaya konulmasına yardımcı olmasıdır.


Neler var4
NELER VAR ?

 • GÖRÜNÜRLÜK:

  *İşbirliğinin Yansıması


Neler var5
NELER VAR ?

SİNERJİ:

*Ortakların Yönetimi konusundaki kurumsal tecrübeler ile

*Yararlanıcı olarak elde edilen bireysel tecrübelerin (Öğrenci/öğretim elemanı değişimi..vb.) paylaşımı

Böylece

*Benzer alanlarda yapılacak diğer çalışmalarda gelişim sağlamak,

*Mevcut uygulamalardan faydalanarak tasarruf etmek (dolayısı ile Amerika’yı tekrar tekrar keşfetmeye çalışmaktan uzaklaşmak).


ad