Download
skitrening gjennom sesongen n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skitrening gjennom sesongen PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skitrening gjennom sesongen

Skitrening gjennom sesongen

126 Views Download Presentation
Download Presentation

Skitrening gjennom sesongen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Skitrening gjennom sesongen

  2. Hvor fort vi klarer å gå på ski? Hva bestemmer prestasjonen?

  3. Hva er aller viktigst å utvikle for å bli skiløper? Kondis Høy puls over tid Utholdenhet Langt og rolig Teknikk og taktikk Skilek eller terping

  4. Bevegelsesformer og treningsformer • Ski • Løp • Rulleski • Sykkel • Styrke • Annet: • Ballspill • Svømming • Skøyter • Langkjøring • Intervall • Distanse • Hurtighet • Spenst • Lek Variasjon og spesifisitet

  5. Treningsbelastning Husk at det er mellomtreningsøktene du blir bedre! For lite For mye Fritid Andre idretter Skolearbeid Familie Venner

  6. Hvordan bør vi trene? -Og når?? Planlegging

  7. Treningsåret

  8. Planlegging

  9. Gjennomføring

  10. Evaluering