Vern gjennom bruk
Download
1 / 17

Vern gjennom bruk - PowerPoint PPT Presentation


 • 134 Views
 • Uploaded on

Vern gjennom bruk. Bruk som vernestrategi. Forbundet Kysten og strømninger i vernepolitikken. Forbundet Kystens filosofi. Vern gjennom bruk Sterkt fokus på å utøve, skaffe seg kunnskap i utøvelse av ferdsel i båt, handverk, tro og overtro, og andre deler av kystens kulturarv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Vern gjennom bruk' - jeslyn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vern gjennom bruk

Vern gjennom bruk

Bruk som vernestrategi.

Forbundet Kysten og strømninger i vernepolitikken


Forbundet kystens filosofi
Forbundet Kystens filosofi

 • Vern gjennom bruk

 • Sterkt fokus på å utøve, skaffe seg kunnskap i utøvelse av ferdsel i båt, handverk, tro og overtro, og andre deler av kystens kulturarv

 • Sammen med Norges Husflidslag den av de store kulturvernorganisasjonene som nok har mest fokus på immateriell kulturarv


Bruk som vernestrategi
Bruk som vernestrategi

 • Ikke alle kulturminner kan eller bør brukes, men:

 • En del faste kulturminner trenger å brukes for å vernes. Bygninger og båter som tas ut av bruk blir ofte offer for forfallet

 • Immateriell kulturarv vernes kun gjennom bruk


Annen ny utvikling i vernestrategier og forst else hos myndighetene
Annen ny utvikling i vernestrategier og forståelse hos myndighetene

 • De siste 10 år har det foregått en stor dreining i forståelsen av vern hos offentlige myndigheter

 • Økt fokus på lokal medvirkning i verneprosesser og forvaltning

 • Ny forståelse av at vern ikke behøver å bety konservering

 • Verdiskapningsprogram på både kulturvern og naturvernsfeltet

 • Nå skal vernet kulturarv og natur i økt grad forvaltes gjennom bruk

 • Gjennom Unsecos konvensjon har Norge forpliktelser til å ha fokus på immateriell kulturarv


Eksempel p ny vernepolitikk den verdifulle kystkulturen i nordland
Eksempel på ny vernepolitikk; den verdifulle Kystkulturen i Nordland

 • Pilotprosjekt i Riksantikvarens verdiskapningsprogram på kulturminneområdet. 2004-2010

 • Hovedmål: å ta i bruk kystens kulturarv i utvikling og verdiskaping i Nordland og å integrere kulturarven i de viktigste utviklingsarenaene i fylket

 • Fra rapporten til NFK/RA: Satsingen har bidratt til en god kombinasjon av bruk og vern


Verdiskapningsprogrammet
Verdiskapningsprogrammet Nordland

Fra sluttrapporten til Nordlandsforskning:

Det nasjonale Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, er basert på eit ønske om at kulturminna og kulturmiljøa i større grad blir tatt i bruk som ressursar i utviklinga av levande lokalsamfunn og som grunnlag for ny næringsverksemd. Målet er at Verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet skal medvirke til at kulturarven brukast som ressurs i samfunnsutviklinga ved å:

 • Bruke kulturarven til beste for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regionar

 • Ta betre vare på kulturarven

 • Utvikle og spreie kunnskap om kulturarven som ressurs


N rmere 100 prosjekter finansiert
Nærmere 100 prosjekter finansiert Nordland

Materielle tellekanter

Immaterielle prosjekter i utvalg

Fiskemèder på Bremstein

Marmelpasset

Fortellersmia i Nyksund

Ærfuglrøkting på Vega

Barnebok om ærfugl og røkting

Dokumentasjon av båtbyggertradisjoner i Rognan

 • I Lofoten: 27 bygninger, ei Listerskøyte, ei ferge og 7 historiske hager istandsatt

 • På Vega: 10 bygninger restaurert

 • 4 i Nyksund

 • 5 på Rognan

 • 2 i Meløygården

 • 2 på Kjeøy


Unescos konvensjon av oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven
Unescos konvensjon av oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven

 • Internasjonal policymaking har ”oppdaget” den immaterielle kulturarven

 • Norge har forpliktet seg til å ta vare på vår immaterielle kulturarv ved å ratifisere konvensjonen i 2007

 • Vernemyndigheter i direktorat og departement har gjennom dette fått et nytt fokus på immateriell kulturarv


Fra abm utviklings rapport
Fra ABM utviklings rapport: immaterielle kulturarven

En av Norges hovedbegrunnelser for å ratifisere konvensjonen var at man

 • ønsket å rette oppmerksomheten mot vern av immateriell kultur og med det å bidra til å utjevne et ganske ensidig fokus på vern av materiell kulturarv.

 • Gjennom å løfte immateriell kulturarv opp på det nivået det burde være ‐ likestilt og sett i sammenheng med materiell kultur ‐ ville Norge også

 • oppnå å «[...] bidra til å verne om en langt bredere del av verdens kulturarv og på denne måten sikre verdens kulturarv, både materielt og immaterielt, for ettertiden.»


Hva er immateriell kultur
Hva er immateriell kultur? immaterielle kulturarven

Delt inn i fem temadomener:

 • Muntlige tradisjoner

 • Utøvende kunst

 • Sosiale skikker, ritualer og høytidsfester

 • Kunnskaper og praksis om naturen og universet

 • Tradisjonelt håndverk


Hva inneb rer konvensjonen i praksis
Hva innebærer konvensjonen i praksis? immaterielle kulturarven

Norge forplikter seg til å lage et register over immateriell kulturarv i Norge

Internasjonalt skal immateriell kultur inn på to lister og et register:

 • Representativ liste over menneskehetens immaterielle kulturarv

 • Liste over immateriell kultur med umiddelbart behov for vern

 • Register over beste praksis


Hva betyr den nye kulturvernpolitikken for forbundet kysten
Hva betyr den nye kulturvernpolitikken for Forbundet Kysten? immaterielle kulturarven

 • Vernemyndigheter er mer på linje med ”vår” forståelse og praksis i vern gjennom bruk enn for 10 eller 20 år siden

 • Prosesser hos departement og direktorat gjør at de nærmer seg oss på en ny måte

 • Unescokonvensjonen er forpliktende og overnasjonal. Dersom vårt arbeid og søknader om støtte kan knyttes direkte til konvensjonen, er det et sterkt kort i kampen om pengene


Nyttige lenker
Nyttige lenker immaterielle kulturarven

 • www.regjeringen.no -søk på immateriell kulturarv eller direkte: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/rapporter_planer/rapporter/2010/immateriell-kulturarv-i-norge.html?id=628473


ad