marketingov mix cena n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketingový mix - cena PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketingový mix - cena

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Marketingový mix - cena - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Marketingový mix - cena. Cena. výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek nebo poskytovanou službu Cíle podniku při stanovení ceny: zisk maximalizace zisku tržní podíl růst objemu prodeje návratnosti investic špičková kvalita výrobku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Marketingový mix - cena' - arcelia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Cena
 • výše peněžní úhrady zaplacená na trhu za prodávaný výrobek nebo poskytovanou službu

Cíle podniku při stanovení ceny:

 • zisk
 • maximalizace zisku
 • tržní podíl
 • růst objemu prodeje
 • návratnosti investic
 • špičková kvalita výrobku
 • jiné cíle – udržení dosavadního postavení, získání nových zákazníků,…
metody stanoven ceny
Metody stanovení ceny

Nákladově orientovaná metoda

 • Cena = náklady + zisk
 • Výhody: - jasná pravidla pro stanovení ceny

- podnik má zaručenu určitou míru zisku u výrobku

 • Nevýhody: - cena neodráží reálnou situaci na trhu
slide4
Metoda orientovaná na konkurenci
 • podnik stanovuje cenu podle konkurence (nejčastěji nižší než konkurence), používá se, pokud je výrobek podobný konkurenčním výrobkům
 • Výhody: - jednoduchost
 • Nevýhody: - nepřihlíží se ke skutečným nákladům na výrobek

- může dojít k cenové válce

- ignorování skutečné ceny výrobku

- musí se brát v úvahu i značka, kvalita, styl, servis,…kterými se výrobek může lišit od konkurenčních

slide5
Metoda orientovaná na zákazníka
 • vychází se z marketingového výzkumu, kterým se zjistí potřeby, přání a představy zákazníka o výrobku i o ceně a podle toho se pak podnik řídí při stanovení ceny
 • Výhoda: - reálnost
 • Nevýhoda: - časová a finanční náročnost při provedení výzkumu

- neberou se v úvahu náklady na výrobu výrobku

slide6
Metoda orientovaná na poptávku
 • vychází z cenové elasticity poptávky

Cenová elasticita = % změna poptávaného množství / % změna ceny zboží

 • cenově elastická poptávka – malá změna ceny vyvolá velkou změnu poptávaného množství, E je menší než -1
 • cenově málo elastická poptávka – velká změna ceny vyvolá jen malou změnu poptávaného množství, E je větší než -1
 • Výhody: - v praxi zajišťuje velký zisk
 • Nevýhody: - složitost
slide7
Konkurzní a smluvní cena
 • Konkurzní cena – kupující vyhlašuje konkurz a vybírá si firmu, která nejlépe vyhovuje jeho požadavkům
 • Smluvní cena – dohoda prodávajícího a kupujícího o ceně (např. aukce, prodej nemovitostí, …)
 • Výhoda – velice výhodné pro kupujícího (může si vybírat)
strategie stanoven ceny
Strategie stanovení ceny

Strategie u nových výrobků

 • Skimming price (smetánková cena) – jde o stanovení vysoké ceny, jejím cílem je vytvoření image kvality a ojedinělosti výrobku, po vstupu konkurence na trh se cena snižuje. Zisk je dosahován okamžitě. Uplatňuje se v případě, že výrobek je na trhu jedinečný, kvalitní a zákazník je ochotný ho za vysokou cenu koupit.
 • Penetration price (cena proniknutí) – jde o stanovení nízké ceny, jejím cílem je získat co nejvíce zákazníků a odradit konkurenci. Později se cena zvyšuje. Zisk je dosahován později. Uplatňuje se v případě, že na trhu existují podobné výrobky a zákazník je citlivý na cenu.
slide9
Psychologický přístup
   • Baťovské ceny
   • Vysoká cena vyvolává dojem vysoké kvality
   • Umístění běžných výrobků mezi výrobky luxusní
   • Prodej některých výrobků za velmi snížené ceny přiláká do obchodu zákazníky, kteří pak nakupují i zboží s vyšší cenou
   • Umělé slevy
 • Diskriminační stanovení ceny- jde o stanovení různé ceny pro různé tržní segmenty (ceny jízdného, vstupné, …)
zm ny ceny
Změny ceny

Hlavní příčiny změn:

 • Chování konkurence
 • Lepší využití výrobní kapacity, růst objemu výroby
 • Snížení tržního podílu
 • Nesoulad mezi nabídkou a poptávkou
 • Růst nákladů, …

Druhy slev:

 • Srážka při platbě – při dřívějším proplacení faktury
 • Kvantitativní srážka
 • Sezonní sleva
 • Funkční srážka – poskytuje se obchodním článkům
 • Prémie
 • Prodej na protiúčet, …