krzywa transformacji n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Krzywa transformacji PowerPoint Presentation
Download Presentation
Krzywa transformacji

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 93

Krzywa transformacji - PowerPoint PPT Presentation


 • 253 Views
 • Uploaded on

Krzywa transformacji. M. O. Produkcja chleba. L. K. Produkcja traktorów. Krzywa popytu. Cena. C 1. C 2. P p. Popyt. Q 1. Q 2. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Nietypowe krzywe popytu. Cena. Popyt. Krzywa podaży. Cena. C 1. C 0.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Krzywa transformacji' - baakir


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
krzywa transformacji
Krzywa transformacji
 • M
 • O

Produkcja chleba

 • L
 • K

Produkcja traktorów

krzywa popytu
Krzywa popytu

Cena

C1

C2

Pp

Popyt

Q1

Q2

krzywa poda y
Krzywa podaży

Cena

C1

C0

Podaż

Q0

Q1

r wnowaga rynkowa
Równowaga rynkowa

Cena (C)

Pd

NADWYŻKA

C2

Pp<Pd=>nadwyżka

Cr

Pp>Pd=>niedobór

NIEDOBÓR

C1

Pp

Ilość (Q)

Qr

przesuni cie krzywej popytu a cena r wnowagi
Przesunięcie krzywej popytu a cena równowagi

Cena (C)

Pd

E

C2

B

A

D

C0

Pp2

C1

C

Pp0

Pp1

Q2

Q1

Q0

Ilość (Q)

przesuni cie krzywej poda y a cena r wnowagi
Przesunięcie krzywej podaży a cena równowagi

Cena (C)

Pd2

Pd0

E

C2

Pd1

A

B

D

C0

C1

C

Pp

Q2

Q1

Q0

Ilość (Q)

poda i cena a czynnik czasu
Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

C2

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)

poda i cena a czynnik czasu1
Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

Pd2

C2

C3

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)

poda i cena a czynnik czasu2
Podaż i cena a czynnik czasu

Cena (C)

Pd1

Pd2

C2

Pd3

C3

C4

C1

Pp2

Pp1

Ilość (Q)

elastyczno cenowa popytu
Elastyczność cenowa popytu

C

ECP=DQ/Q : DC/C

ECP=(Q1-Q0)/Q0 : (C1-C0)/C0

A

C0

(2)

D

C1

B

(1)

Q0

Q1

Q

(3)

(4)

slide14

Ecp = 0 popyt sztywnyEcp < 1 popyt mało elastycznyEcp = 1 popyt wzorcowyEcp > 1 popyt wysoce elastycznyEcp ∞ popyt doskonale elastyczny

elastyczno dochodowa popytu
Elastyczność dochodowa popytu

Edp= DQ/Q : DD/D

dobra podrzędne

dobra normalne

Edp

0

1

dobra luksusowe

dobra podstawowe

krzywa engla
Krzywa Engla

Popyt

Edp>1

0<Edp<1

Edp<0

Dochód

krzywa engla1
Krzywa Engla

Popyt

Dochód

elastyczno mieszana popytu
Elastyczność mieszana popytu

Emp= DQA/QA : DCB/CB

Emp < 0 dobra komplementarneEmp > 1 dobra substytucyjne

elastyczno na liniowej funkcji popytu1
Elastyczność na liniowej funkcji popytu

cena

|Ecp|=∞

|Ecp|>1

|Ecp|=1

|Ecp|<1

|Ecp|=0

popyt

elastyczno cenowa poda y
Elastyczność cenowa podaży

Ecpd= DPd/Pd : DC/C

cena

Pd

cena

Pd

podaż

podaż

Ecpd= 0

Ecpd = 1

elastyczno cenowa poda y1
Elastyczność cenowa podaży

cena

cena

Pd

Pd

podaż

podaż

0 < Ecpd< 1

Ecpd > 1

elastyczno cenowa poda y2
Elastyczność cenowa podaży

cena

Pd

podaż

Ecpd→ ∞

slide27

Linia ograniczenia budżetowego

CX*X +CY*Y = D

Y= -(CX/CY)*X + D/CY

slide28

Linia ograniczenia budżetowego

Y

CX*X +CY*Y = D

Y= -(CX/CY)*X + D/CY

X

slide29

Y

D

C

A

B

X

slide30

Krzywa obojętności

Y

y3

A

B

y2

C

y1

D

y0

X

x0

x1

x2

x3

i prawo gossena
I prawo Gossena

UCX

UKX

UKX=DUC/DX

X

X

ii prawo gossena
II prawo Gossena

UKX/UKY =CX/CY

UKX/CX =UKY/CY =…

cel ekonomiczny przedsi biorstwa1
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

cel ekonomiczny przedsi biorstwa2
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

cel ekonomiczny przedsi biorstwa3
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

cel ekonomiczny przedsi biorstwa4
Cel ekonomiczny przedsiębiorstwa

Zc = Uc – Kc

Zc(Q) = Uc(Q) – Kc(Q)

∆Zc = ∆Uc - ∆Kc

0 = Uk - Kk

koszty w okresie kr tkim1
Koszty w okresie krótkim

Kc = Ks + Kz

Ks,Kz,Kc

Ks

Q

koszty w okresie kr tkim4
Koszty w okresie krótkim

Kc = Ks + Kz

Kpc = Kps +Kpz

koszty w okresie kr tkim9
Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kps

Q

koszty w okresie kr tkim10
Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpz

Kps

Q

koszty w okresie kr tkim11
Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kps = Kpc - Kpz

Kps

Q

koszty w okresie kr tkim14
Koszty w okresie krótkim

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kk

Kps

Q

r wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego1
Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Uc = Up * Q

Kk

Kpc

UTARG

Q1

Qt

Qe

Q2

Q

r wnowaga przedsi biorstwa wolnokonkurencyjnego2
Równowaga przedsiębiorstwa wolnokonkurencyjnego

Kps, Kpz, Kpc

Uc = Up * Q

Kc = Kpc *Q

Kk

Kpc

Zc = Pole ABCD

B

A

ZYSK

C

D

KOSZT

0

Q1

Qt

Qe

Q2

Q

granica racjonalnych strat
Granica racjonalnych strat

Kps, Kpz, Kpc

Kpc

Kpz

Kk

cz

Q

Q1

r wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego
Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

C = Up = -AQ + B

Uc = C∙ Q = Up ∙ Q

Uc = (-AQ + B) ∙ Q

Uc = -AQ2 + BQ

Uk = -2AQ + B

Up

Q

r wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego3
Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

|Ecp| > 1

| Ecp| = 1

|Ecp| < 1

Q

Q

r wnowaga przedsi biorstwa monopolistycznego6
Równowaga przedsiębiorstwa monopolistycznego

Up, Uk

Uc = Pole 0ABC

Kc = Pole 0AED

Zysk = Pole DEBC

Kk

Kpc

C

B

ZYSK

E

D

KOSZT

Uk

Up

0

A

Q

produkcja i ceny w ga zi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskona ej
Produkcja i ceny w gałęzi w warunkach monopolu oraz w warunkach konkurencji doskonałej

Up, Uk

A

CM

B

CK

0

QM

QK

Q

wady monopolu
Wady monopolu

Prawdopodobieństwo produkcji przy relatywnie wysokich kosztach, gdyż ograniczając rozmiary produkcji monopoliści często nie wykorzystują w pełni efektów skali; z powodu braku konkurencji mogą dozować wprowadzanie postępu technicznego, itp.

Marnotrawstwo związane z dużymi wydatkami na reklamę, której celem jest dostarczenie informacji o produkcie, lecz utrudnienie dostępu do rynku produktów substytucyjnych.

Nierównomierny podział zysków dyskryminujący firmy nie dysponujące dużą siłą monopolową.

Różnicowanie ceny przez monopolistę i uzyskiwanie z tego tytułu wyższych zysków.

formy monopolizacji
Formy monopolizacji
 • Pool (ring) – luźne porozumienie w celu realizacji konkretnych przedsięwzięć;
 • Kartel – Podobny do pool’a z reguły dotyczy określenia rynków zbytu, wspólnej polityki cenowej czy rozmiarów produkcji;
 • Syndykat – główna różnica między kartelem a syndykatem polega na powołaniu wspólnego biura handlowego, które prowadzi politykę cen oraz zajmuje się zbytem towarów;
 • Trust – zrzeszone w nim przedsiębiorstwa tracą osobowość prawną i niezależność ekonomiczną;
 • Koncern – jest związkiem przedsiębiorstw mających osobowość prawną , działających pod wspólnym zarządem jako całość gospodarcza;
 • Konglomerat – szczególny typ porozumienia, który pod jednym kierownictwem skupia ,obok podstawowej działalności produkcyjnej , także inne nie związane z nią formy aktywności;
 • Holding – spółka, która posiada akcje różnych przedsiębiorstw, sprawując nad nimi kontrolę.
d ugookresowa teoria produkcji
Długookresowa teoria produkcji

Linia jednakowego kosztu (izokosta)

Nakłady kapitału

r∙K + w∙L= C

Nakłady pracy

d ugookresowa teoria produkcji1
Długookresowa teoria produkcji

Krzywa jednakowego produktu (izokwanta)

Nakłady kapitału

Nakłady pracy

d ugookresowa teoria produkcji2
Długookresowa teoria produkcji

Stałe efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 150

Q = 100

Nakłady pracy

Q = 50

d ugookresowa teoria produkcji3
Długookresowa teoria produkcji

Rosnące efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 200

Q = 150

Q = 100

Nakłady pracy

Q = 50

d ugookresowa teoria produkcji4
Długookresowa teoria produkcji

Malejące efekty skali

Nakłady kapitału

Q = 200

Q = 150

Nakłady pracy

Q = 100

Q = 50

d ugookresowa teoria produkcji5
Długookresowa teoria produkcji

Nakłady kapitału

Optymalne nakłady czynników produkcji

Nk

Nakłady pracy

Np

krzywa lorentza
Krzywa Lorentza

Procentowy udział gospodarstw domowych w dochodzie

100%

Współczynnik Giniego

A

B

100%

Procent gospodarstw domowych

popyt na prac
Popyt na pracę

Krańcowy produkt pracy

KPp

Nakłady pracy

popyt na prac1
Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

KPPp = WKPp

Q1

Nakłady pracy

popyt na prac2
Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

KPPp = WKPp

Q3

Q1

Q2

Nakłady pracy

popyt na prac3
Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

Pł3

Pł1

Pł2

KPPp = WKPp

Q3

Q1

Q2

Nakłady pracy

popyt na prac4
Popyt na pracę

Krańcowy przychód z pracy

Nadwyżka przedsiębiorstwa = zyskom

Płace

KPPp = WKPp

Q1

Nakłady pracy

popyt na prac w warunkach monopolu
Popyt na pracęw warunkach monopolu

Krańcowy przychód z pracy

WKPp

KPPp

Q2

Q1

Nakłady pracy