Tereza Konupková - PowerPoint PPT Presentation

april
tereza konupkov n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tereza Konupková PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tereza Konupková

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation
174 Views
Download Presentation

Tereza Konupková

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Sudokopytníci Tereza Konupková

 2. Vědecká klasifikace • Říše: živočichové • Kmen: strunatci • Třída: savci • Podtřída: placentálové • Řád: sudokopytníci • Podřád: nepřežvýkaví velbloudi přežvýkaví

 3. Charakteristika-1 • Sudokopytníci jsou velmi úspěšnýmřádem savců. • Spojuje je úprava končetin. • Sudokopytníci jsou prstochodci. • Skupina zahrnuje 10 čeledí a asi 220 druhů. • Žijí na všech kontinentech a obývají různé ekosystémy.

 4. Charakteristika-2 • Bývají větší, i když ve velikosti jednotlivých druhů jsou velké rozdíly: nejmenší známý sudokopytník-kančil menší, váží sotva jeden kilogram, zatímco hroch obojživelný dosahuje hmotnosti až 4,5 tuny. • Mezi sudokopytníky také patří nejvyšší žijící savec-žirafa.

 5. Chrakteristika-3 • Společným znakem je dobře vyvinutý třetí a čtvrtý prst, které nesou váhu těla. • Osa končetin prochází mezi nimi. • Druhý a pátý prst bývají vždy menší. • Palec chybí vždy. • Většina druhů má na předních i pánevních končetinách sudý počet prstů, výjimku tvoří pekariovití, kteří mají na zadních končetinách jen dva nebo tři prsty. • Klíční kost, podobně jako u dalších savců, chybí. • Obličejová část lebky bývá protáhlá, mozkovna je naopak užší, očnice jsou zpravidla oddělené od spánkové jámy. • Sudokopytníci mývají 30-44 zubů. • Časté jsou rohy nebo parohy.

 6. Charakteristika-4 • Žaludek je složitý, u mnoha sudokopytníků vícekomorový. • Slepé střevo je malé, tračník je poměrně dlouhý a zavinutý do spirály. • Přežvýkaví sudokopytníci dokážou zužitkovat těžko stravitelnou potravu mnohem lépe než lichokopytníci. • Děloha sudokopytníků je dvourohá, placenta je rozptýlená. • Březost trvá 100-491 dní, většina druhů rodí menší počet mláďat.

 7. Obrázky

 8. Vývoj • Nejstarší sudokopytníci se objevili už veocénu (-55 mil. let). • Velmi dlouho žili ve stínu lichokopytníků, během miocénu, ale začali lichokopytníci vymírat a na jejich místo se rozšířili přežvýkaví. • Také došlo k rozvoji velkých šelem, a přežvýkaví sudokopytníci měli výhodu ve schopnosti rychle zkonzumovat velké množství potravy a tu pak zpracovat někde v ústraní. • Přežvykování, tedy dvojí zpracování potravy, která je fermentována v předžaludcích, se u sudokopytníků vyvinulo dvakrát, nezávisle na sobě.

 9. Systém sudokopytníků • 1.podřád : nepřežvýkaví • Mezi nepřežvýkavé patří sudokopytníci s jednokomorovým žaludkem (s výjimkou hrochů). • Nepřežvykují. • Jsou to všežravci, sklovina stoliček tvoří hrboly, zuby mají uzavřenou dřeňovou dutinu a nedorůstají. • Špičáky bývají přeměněné v kly. • Na končetinách mají čtyři dobře vyvinuté prsty.

 10. Zástupci Prase divoké Prase domácí Hrošík liberijský Hroch obojživelný Pekari páskovaný

 11. 2. podřád: velbloudi • Velbloudi jsou přežvýkaví sudokopytníci, jejich žaludek je tříkomorový. • Našlapují na prstní články, které jsou podložené pružným mozolem. Kopýtka jsou nehtovitého tvaru. • Druhý a čtvrtý prst je zakrnělý, záprstní a nártní kosti jsou srostlé, tvoří tak jedinou kost tvaru obráceného Y. Loketní a lýtková kost jsou redukované.

 12. Zástupci Velbloud jednohrbý Velbloud dvouhrbý Lama Vikuňa

 13. 3. podřád : přežvýkaví • Přežvýkaví mají vícekomorové žaludky. • Třetí a čtvrtý prst jsou jediné plně funkční prsty, poslední články jsou kryté rohovinou a tvoří paznehty, na jejichž okraj zvířata našlapují. • Druhý a pátý prst nemají kostní podklad a tvoří rudimentární paznehtky. • Záprstní a nártní kosti jsou srostlé a tvoří jedinou kost válcovitého tvaru.  • Loketní a lýtková kost jsou redukované. Horní řezáky chybí, spodní špičáky se podobají řezákům. • Stoličky mají zřasenou sklovinu, jsou semihypselodontní, s prodlouženou dobou růstu.

 14. Zástupci Kančil menší Okapi Žirafa Bizon americký Kabar Berezovského Jelen wapiti Vidloroh americký

 15. Odkazy • https://www.google.cz/search?q=sudokopytn%C3%ADci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mS2KUt-6A4eFtQa9iIGIBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1400&bih=958 • http://cs.wikipedia.org/wiki/Sudokopytn%C3%ADci • https://www.google.cz/search?q=sudokopytn%C3%ADci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mS2KUt-6A4eFtQa9iIGIBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1400&bih=958#q=sudokopytn%C3%ADci-p%C5%99e%C5%BEv%C3%BDkavci&spell=1&tbm=isch • https://www.google.cz/search?q=sudokopytn%C3%ADci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mS2KUt-6A4eFtQa9iIGIBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1400&bih=958#q=sudokopytn%C3%ADci-velbloudi&tbm=isch&imgdii=_ • https://www.google.cz/search?q=sudokopytn%C3%ADci&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=mS2KUt-6A4eFtQa9iIGIBg&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1400&bih=958#q=sudokopytn%C3%ADci-nep%C5%99e%C5%BEv%C3%BDkav%C3%AD&tbm=isch&imgdii=_

 16. Děkuji za zhlédnutí této prezentace.