logick programov n n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Logické programování PowerPoint Presentation
Download Presentation
Logické programování

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Logické programování - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Logické programování. Přednáška číslo 3. Predikáty I/O. read(X) - načtení vstupu z klávesnice do proměnné X (zadání musí končit tečkou). Chceme-li načíst řetězec začínající velkým písmenem, je nutné zadat jej v apostrofech. ?- read(A). ?- read(A). : ales. : ‘Tom’ .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Logické programování


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Logické programování Přednáška číslo 3

  2. Predikáty I/O • read(X) - načtení vstupu z klávesnice do proměnné X (zadání musí končit tečkou). Chceme-li načíst řetězec začínající velkým písmenem, je nutné zadat jej v apostrofech. ?- read(A). ?- read(A). : ales. : ‘Tom’. A = alesA = ‘Tom’ • write(X) - výpis proměnné X nebo zadaného řetězce na obrazovku • nl  - odřádkování výpisu ?- write(ahoj), nl. ahoj yes

  3. Predikáty I/O • getb(X) - načtení tisknutelného nebo i netisknutelného znaku a uložení jeho ascii-hodnoty do proměnné X, vstup se neukončuje tečkou ?- getb(X). X = 97 % uživatel stiskl klávesu „a“ ?- write('Cekam na stisk klavesy ...'), getb(_), nl. Cekam na stisk klavesy ... yes • tab(N) -  výpis N mezer ?- write(ahoj), tab(3), write(konec), nl. ahoj konec yes

  4. První program program:-write('Zadejte prosim sve krestni jmeno:'), read(Jm), write(Jm), write(' je moc hezke jmeno!'), nl, write('Stisknete libovolnou klavesu ...'), getb(_), nl, write('Program byl ukoncen.'), nl. ?- program. Zadejte prosim sve krestni jmeno: jirka. jirka je moc hezke jmeno! Stisknete libovolnou klavesu ... Program byl ukoncen. yes

  5. A B F C D E Úlohy typu „generuj a testuj“ • Mezi velkým množstvím potenciálních řešení hledáme pouze taková, která vyhovují všem omezujícím podmínkám zadání úlohy • Příklad 1 • Rozmístěte čísla 1 – 6 do vrcholů a středů stran trojúhelníka tak, aby součty čísel na všech stranách byly shodné.

  6. A B F C D E Příklad 1 – trojúhelník cislo(1). cislo(2). … cislo(6). % mame k dispozici 6 cisel reseni(A,B,C,D,E,F):- cislo(A), cislo(B), cislo(C),cislo(D),cislo(E),cislo(F), A\=B, A\=C, A\=D, A\=E, A\=F, B\=C, B\=D, B\=E, B\=F, C\=D,C\=E, C\=F, D\=E,D\=F, E\=F, A+B+C =:=A+F+E, A+B+C =:= C+D+E. % nešikovné řešení % testuje se: 111111, 111112, 111113, ....

  7. A B F C D E Příklad 1 – trojúhelník reseni2(A,B,C,D,E,F):- cislo(A), cislo(B),A\=B,% JIZ PRVNI TEST cislo(C),A\=C,B\=C, Souc is A+B+C, cislo(D),A\=D,B\=D,C\=D, cislo(E),A\=E,B\=E,C\=E,D\=E, Souc is C+D+E,% totéž jako A+B+C =:= C+D+E cislo(F),A\=F,B\=F,C\=F,D\=F,E\=F, Souc is E+F+A.% totéž jako A+B+C =:= E+F+A % testuj okamžitě, když můžeš = efektivnější postup % testuje se:123456, 123465, 123546, ...

  8. A B F C D E Příklad 1 – trojúhelník reseni3(A,B,C,D,E,F):- cislo(A), cislo(B),A\=B, cislo(C),A>C,B\=C,% oproti A\=C se zavádí pořadí vrcholů v řešení -> jednoznačnost Souc is A+B+C, cislo(D),A\=D,B\=D,C\=D, cislo(E),A\=E,B\=E,C>E,D\=E, Souc is C+D+E, cislo(F),A\=F,B\=F,C\=F,D\=F,E\=F, Souc is E+F+A. % generují se pouze navzájem různá řešení (zde4, u reseni2 jich je 24)

  9. Úlohy typu „generuj a testuj“ • Příklad 2 • Algebrogram Cílem je dosadit za neznámá písmena číslice tak, aby naznačená matematická operace dávala korektní výsledek. Například: SUMEC SEND *3 +MORE JEZERO MONEY

  10. Příklad 2 - algebrogram • Zadání Vyřešte algebrogram SEND +MORE MONEY při dodržení podmínky M ≠0. • Proměnné S,E,N,D,M,O,R,Y • Možné hodnoty 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

  11. Příklad 2 – algebrogram cislo(0). % mame k dispozici 10 cisel cislo(1). … cislo(9). reseni:-cislo(S), cislo(E),S\=E, cislo(N),S\=N,E\=N, cislo(D),S\=D,E\=D,N\=D, cislo(M),M\=0,S\=M,E\=M,N\=M,D\=M, cislo(O),S\=O,E\=O,N\=O,D\=O,M\=O, cislo(R),S\=R,E\=R,N\=R,D\=R,M\=R,O\=R, cislo(Y),S\=Y,E\=Y,N\=Y,D\=Y,M\=Y,O\=Y,R\=Y, 1000*S+100*E+10*N+D+1000*M+100*O+10*R+E=:=10000*M+1000*O+100*N+10*E+Y, % test součtu write(‘ ‘:S:E:N:D), nl, write(‘ ‘:M:O:R:E), nl, write(‘----------’), nl, write(M:O:N:E:Y), nl.

  12. Příklad 2 - algebrogram • Předchozí program funguje, ale je pomalý, protože neuplatňuje zásadu provedení testu v co možná nekratším okamžiku generování • Namísto testování „po řádcích“ se nabízí alternativa testování „po sloupcích“, která mnohem dříve zabrání generování možností, které nevedou k cíli SEND SEND +MORE +MORE MONEY MONEY • Program jistě bude rychlejší, ale nesmíme při sčítání zapomenout na možné přenosy mezi sloupci.

  13. Příklad 2 – algebrogram res2:- cislo(D), cislo(E),E\=D,S1 is D+E, cislo(Y),Y\=E,Y\=D, Y isS1mod 10, Pr1 is S1//10, cislo(N),N\=Y,N\=E,N\=D, cislo(R),R\=N,R\=Y,R\=E,R\=D,S2 is N+R +Pr1, E isS2mod 10,Pr2 is S2//10, cislo(O),O\=R,O\=N,O\=Y,O\=E,O\=D,S3 is E+O+Pr2, N isS3 mod 10, Pr3 is S3//10, cislo(S),S\=0,S\=O,S\=R,S\=N,S\=Y,S\=E,S\=D, cislo(M),M\=0,M\=S,M\=O,M\=R,M\=N, M\=Y,M\=E,M\=D, S4 is S+M+Pr3, O isS4mod 10, M isS4 // 10, write(‘ ‘:S:E:N:D), nl, write(‘‘:M:O:R:E),nl, write(‘----------’), nl, write(M:O:N:E:Y), nl.

  14. Příklad 2 - algebrogram

  15. A B C D E F G H I Příklad 3 – magický čtverec • Pro čtverec o rozměru N*N doplňte čísla 1 až N2 tak, aby součty čísel v každém řádku, v každém sloupci a na obou úhlopříčkách byly stejné • Vhodný postup: Generování čísel v takovém pořadím, abychom s testem příliš nečekali Víme, kolik má součet v každé linii vyjít, čímž lze výpočet podstatně urychlit Třetí číslo v linii lze při známém součtu linie dopočítat a je zbytečné jej generovat způsobem „pokus-omyl“