slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije Kidričeva 25 3000 Celje www.tecos.si PowerPoint Presentation
Download Presentation
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije Kidričeva 25 3000 Celje www.tecos.si

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
ledell

TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije Kidričeva 25 3000 Celje www.tecos.si - PowerPoint PPT Presentation

215 Views
Download Presentation
TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije Kidričeva 25 3000 Celje www.tecos.si
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. TECOS, Razvojni center orodjarstva Slovenije Kidričeva 25 3000 Celje www.tecos.si Pravna pomoč v projektih 6.OP dr. Blaž NARDIN (blaz.nardin@tecos.si) Združenje prijaviteljev okvirnih programov, Celje 11. Marec 2005

 2. PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI 1/2 • Operativna pomoč prijaviteljem • Operativna pomoč in konzultacije pri pripravi izčrpnih vsebinskih in finančnih poročil za sprejete projekte • Pravna pomoč in konzultacije pri konzorcijskih pogodbah in pogodbah z EU • Pravna pomoč na področju varovanja intelektualne lastnine

 3. PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI 2/2 • Zagotavljanje revizorjev projektov za izvedbo neodvisne revizije projektov • Iskanje partnerjev za različne projekte • Diseminacija novih EU projektov med MSP • Neformalno druženje med prijavitelji • Sodelovanje s pristojnimi Ministrstvi Republike Slovenije na področju neformalnih predlogov

 4. Pravna pomoč • Pravno pomoč potrebujemo: • V fazi prijave projekta • V fazi pogajanj z EU • V fazi izvedbe projekta • V fazi zaključka projekta Najpomembneje pa je, da jo v fazi izvedbe projekta potrebujemo čim manjkrat.

 5. Pravna pomoč – prijava projekta • V proces prijave je potrebno vložiti veliko znanja, dela in truda • Proces prijave je dolgotrajen • V prijavo se morajo navesti predvsem inovativne, t.i. “break through” ideje • S tem lahko potencialno izgubimo svojo konkurenčno prednost Zato se je potrebno ustrezno zavarovati.

 6. Zavarovanje idej – prijava projekta • Sklenitev konzorcijske pogodbe med partnerji že v fazi prijave projekta (najčistejša pravno formalna zaveza) • Parcialno in selektivno posredovanje informacij partnerjem v projektu (celotna prijava se posreduje šele ob podpisu pogodbe) • Zamudno • Potrebna filtracija informacij • Potrebno izredno veliko komunikacije

 7. Konzorcijska pogodba • Konzorcijska pogodba je dokument, ki zavezuje vse podpisnike k: • Spoštovanju načel delovanja projekta • Deljenju pravic in obveznosti • Sistemu odločanja v projektu • Finančnih obveznostih in pravicah • IPR • Etičnim načelom • In drugo

 8. Konzorcijska pogodba – sestava • General Information • Preamble • Subject of the contract • Technical provisions • Commercial provisions • Organisational provisions • Financial provisions • Legal provisions http://europa.eu.int/comm/research/fp6/model-contract/index_en.html

 9. Pravna pomoč v fazi pogajanj • Potrebno je odlično poznavanje prijavljenega projekta • Potrebno je odlično poznavanje področja dela • Potrebno je poznati vsebino pogodbe z EU Če pogajanja niso zaključena v zahtevanem roku ima komisija pravico zaključiti proces brez podpisa pogodbe. Model pogodbe z vsemi aneksi se nahaja na: http://europa.eu.int/comm/research/fp6/model-contract/contracts_en.html

 10. Pravna pomoč – izvedba in zaključek projekta Pogodba z EU in konzorcijska pogodba: • V fazi izvajanja projekta služi pogodba kot vodilo • V fazi zaključka projekta služi pogodba kot merilo … in to naj bo vodilo. Vsakršna drugačna raba pogodbe je lahko slab znak za projekt.

 11. Pravna pomoč združenja • Vsi člani združenja lahko dobijo pravno pomoč: • Pri poljubnem odvetniku ali pravniku • TECOS je v imenu združenja podpisal pogodbo o pravnem zastopanju z odvetniško pisarno, ki: • Ima usposobljene strokovnjake za mednarodne pogodbe • Ima kadre, ki se spoznajo na mednarodno pravo • So študirali in imeli prakso v EU • Vse informacije na to temo so na razpolago na TECOS-u

 12. ZAKLJUČEK Hvala za pozornost vsem prisotnim. Posebna zahvala pa gre tudi dr. Bojanu Jenku in mag. Petru Polajnarju iz Ministrstva za visoko šolstvo znanost in tehnologijo ČAS ZA PROSTI POGOVOR….

 13. Konzorcisjka pogodba – Technical provisions • Technical contribution of each party • Technical resources made available • Production schedule, for information • Maximum efforts • Modification procedures

 14. Konzorcijska pogodba – Commercial provisions • Confidentiality • Ownership of results • Legal protection of results (patent rights) • Commercial exploitation of results • Obligation to use • Dissemination of knowledge • Publication • Background Patents, know-how and information • Sub-licences

 15. Konzorcijska pogodba – LegalProvisions • Legal co-operation status • Terms of the agreement • Penalties for non-compliance with the agreement’s obligations • Applicable law and the settlement of disputes • Secondment of personnel