Agrosymboly
Download
1 / 17

- PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Agrosymboly – objevy, názory, hypotézy. Klub psychotroniky a UFO, o.s. Agrosymboly v ČR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - ailis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Agrosymboly objevy n zory hypot zy 1336822

Agrosymboly

– objevy, názory, hypotézy

Klub psychotroniky a UFO, o.s.


Agrosymboly v r
Agrosymboly v ČR

"Agrosymboly jsou kruhy, mezikruží, ovály, čtverce, obdélníky, trojúhelníky a jiné geometrické obrazce a jejich nesčetné kombinace ("symboly") na polích a zemědělských plochách ("agro"), které jsou vytvořeny polehlými zemědělskými plodinami, přičemž toto polehnutí nebylo způsobeno jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud neznámým vlivem."


Podm nky vzniku agrosymbol
Podmínky vzniku agrosymbolů

Hledání určitéhořádu, pravidla, podle kteréhoby bylo možno usuzovat na další souvislosti:

 • keltské, pohanské, křesťanské svátky

 • postavení Měsíce a jeho fází


Um st n agrosymbol
Umístění agrosymbolů

Agrosymboly jsou umístěny záměrně v blízkosti obydlených míst nebo komunikací, z důvodu upozornění lidí na jakési blíže neurčené sdělení – nepotvrdilo se

 • nejrůznější nadmořské výšky

 • svah terénu – obrazce vznikají převážně na terénu, svažující se více či méně k jihu, což vedlo k názoru, že vliv, který agrosymboly vytváří, přichází většinou od této světové strany (jaké jsou obrazce na severních svazích? (vzhled a další známky pravosti)


Tvary agrosymbol
Tvary agrosymbolů

Základní tvary agrosymbolů v ČR se neodlišovaly od tvarů a obrazců vzniklých jak v jiných zemích

 • zřídka jde o přesný geometrický tvar kruhu, častěji se vyskytuje více či méně zploštělý ovál.

 • Zajímavé srovnání rozměrově téměř shodných obrazců. Kruh na svahu – téměř pravidelný kruh, kruhy na vodorovném terénujsou zploštěny(sever – jih)


Sledovan probl my biologie
Sledované problémy - biologie

Biologickézměny rostlin jsou stěžejními anejdůležitějšími příznaky pravosti agrosymbolů

 • ohnutí obilných stébelnení odpovídajícím kritériem (závislé na stupni zralosti, růstovém stadiu rostlin, na různých druzích plodin, na sklonu terénu, na počasí, teplotě a vlhkosti vzduchu, atd.)

 • stěžejní jsou změny vnitrobuněčné struktury rostlin z agrosymbolu a změny v buněčné stěně a v semenech rostlin z agrosymbolů(teplo změní buněčný mok v páru, a ta při úniku potrhá buněčné stěny)


Sledovan probl my geologie
Sledované problémy - geologie

Uvažovalo se, zda lokality, ve kterých agrosymboly vznikají, nemají shodné či podobné prvky a to jak v rámci ČR, tak i dalších lokalit v Evropě a ve světě.

 • dosud se neukázaly souvislosti

 • nejsou známy žádné poznatky o zkoumání geologických souvislostí v zahraničí


Sledovan probl my a rcheologie
Sledované problémy - archeologie

žádné megalitické památky se v blízkosti dosavadního výskytu kruhů v ČR nevyskytují, nebo se nedochovaly

pozornost se zaměřila na pozůstatky keltské kultury v ČR


Sledovan probl my radioaktivita
Sledované problémy - radioaktivita

 • Při měření radioaktivity půdy nebyly zjištěny žádné anomálie, přesto, že se to často tvrdí, veškeré údaje byly vždy v normě

 • Někdy se stává, že na místech agrosymbolů jsou osvětleny filmy ve fotoaparátu, a to ať jen snímky, pořízené uvnitř obrazce, nebo celý film včetně snímků pořízených dříve nebo po návštěvě agrosymbolu.


Sledovan probl my chemick
Sledované problémy - chemické

V obrazcích a jejich bezprostředním okolí byla půda abnormálně vyschlá, všeobecný úbytek vody z půdy

Při dlouhodobém sledování agrosymbolů se ukázalo, že místa, kde se některé agrosymboly vyskytovaly, lze spolehlivě určit i s odstupem několika měsíců (nový porost se významně odlišuje od okolí barvou, prorůstáním plevele apod.) To ukazuje na závažné a trvalejší změny v půdě.


Sledovan probl my magnetick
Sledované problémy - magnetické

jednoduchá měření kompasem prokázala výskyt magnetických anomálií

poruchy el. přístrojů, změna v příjmu signálů vysílaček apod.

je zapotřebí daleko citlivějších a jemnějších přístrojů (magnetometrů).

ty prokázaly obtékání mg. siločar kolem agrosymbolu

mg. změny vymizí během několika hodin až dní po vzniku


Sledovan probl my vizu ln

Sledované problémy  - vizuální

Zprávy o různých světelných úkazech a o pozorování UFO.

Zatím nebylo zaznamenáno svědectví, které by prokazovalo přímou účast nějakého objektu (UFO) či jiného světelného úkazu na vzniku agrosymbolu. Pouze v několika málo případech byly zaznamenány tyto úkazy těsně kolem okamžiku vzniku


Sledovan probl my akustick
Sledované problémy  - akustické

zprávy o podivných zvucích u agrosymbolů (šum, pískání, nebo i dunění jako od hromu (zvuk s frekvencí kolem 5 kHz)

rezonance na přibližně třech frekvencích - 4,0 - 4,6 - 6,5 kHz

je otázkou, zda zaznamenané zvuky v blízkosti agrosymbolů souvisí jakkoli s jejich vznikem


Sledovan probl my reakce zv at
Sledované problémy  - reakce zvířat

Všeobecně se předpokládá negativní vliv agrosymbolů na živé organismy

psi a ptáci se prý raději kruhům vyhýbají

reakce zvířat nejsou věrohodná a nejsou dosud určující pro jakékoli závěry.


Dal v zkum
Další výzkum

 • Ley-lines – agrosymboly jsou umístěny na spojnicích mezi kostely, kaplemi, často ve zlatém řezu

 • Agrosymboly vznikající v jednotlivých letech navazují v liniích jeden na druhý

 • V blízkosti agrosymbolů jsou tzv. kaple Božího hrobu, jejich šikmá okénka směřují na místa agrosymbolů


Badatelsk spolky v r
Badatelské spolky v ČR

 • KPUFO (1991) www.kpufo.eu

 • Projekt Záře (1993) www.projektzare.cz

 • Badatelské centrum Statenice (1997) http://www.zahadno.mysteria.cz

 • Záblesk (1995) http://zablesk.mysteria.cz

 • Fantastic Fact Club – FFC (2000) http://www.ffc.cz


Literatura
Literatura

 • Hesemann, M.: Poselství z vesmíru. ETNA, Praha, 1993 

 • Hesemann, M. - Tothová, E.: Záhadné kruhy v obilí. ETNA, Praha, 1997

 • Kol. aut. KPUFO: Agrosymboly - objevy, názory, hypotézy. Včelka, Plzeň, 1996

 • Novák, P.: Vzkazy odnikud. Laiwa Press, Plzeň, 1996

 • Kyborg, H.J. - H. Koch: Záhadná poselství hvězd. Dialog, Liberec, 1998

 • Plíšková, A. a kol.: Piktogramy v ČR a energetický systém Země. Krásy agrosymbolů na Moravě 2000 – 2006. Vl. nákl., 2006