Download
wycieczka d o krainy b allad adama mickiewicza 1798 1855 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Wycieczka d o krainy b allad Adama Mickiewicza (*1798- †1855) PowerPoint Presentation
Download Presentation
Wycieczka d o krainy b allad Adama Mickiewicza (*1798- †1855)

Wycieczka d o krainy b allad Adama Mickiewicza (*1798- †1855)

149 Views Download Presentation
Download Presentation

Wycieczka d o krainy b allad Adama Mickiewicza (*1798- †1855)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Wycieczka do krainy ballad Adama Mickiewicza (*1798- †1855) Opracowała: Dominika Linke

  2. Temat: Gdy się baba rozpanoszy, to i diabła wypłoszy – „Pani Twardowska” Adama Mickiewicza. Podręcznik do języka polskiego. Teksty i zadania dla klasy VI. To lubię!, s. 160- 162.

  3. Ilustrował Janusz Stanny

  4. „Pani Twardowska”Adam Mickiewicz Ilustrowała: D. Kozłowska

  5. Ułóż chronologicznie podane punkty planu wydarzeń. • Pojawienie się Mefistofelesa. • Podstęp szlachcica. • Pani Twardowska jako „żona” diabła. • Ucieczka czarta. • Jazda Twardowskiego na malowanym koniu. • Zamiana ludzi w zwierzęta. • Strach Twardowskiego. • Czarcia kąpiel w wodzie święconej. • Hulanki Twardowskiego w karczmie. • Tańce i zabawa. • Wytoczenie alkoholu z głowy szewca. • Powitanie z Twardowskim. • Areszt na szlachcica. • Negocjacje szlachcica. • Zadania diabła. • Biczyk z piasku. • Gmach z ziarenek orzecha. • Ucieczka Mefistofelesa przez dziurkę od klucza. • Kontrakt i jego warunki

  6. Hulanki Twardowskiego w karczmie. Tańce i zabawa. Zamiana ludzi w zwierzęta. Wytoczenie alkoholu z głowy szewca. Pojawienie się Mefistofelesa. Powitanie z Twardowskim. Areszt na szlachcica. Strach Twardowskiego. Kontrakt i jego warunki. Negocjacje szlachcica. Zadania diabła. Jazda Twardowskiego na malowanym koniu. Biczyk z piasku. Gmach z ziarenek orzecha. Czarcia kąpiel w wodzie święconej. Podstęp szlachcica. Pani Twardowska jako „żona” diabła. Ucieczka czarta. Ucieczka Mefistofelesa przez dziurkę od klucza.

  7. BALLADA (fr. ballade)- stroficzny utwór poetycki, łączący elementy epiki, liryki i dramatu, łatwo wpadający w ucho, oparty na ludowych legendach, opowiadający o wydarzeniach fantastycznych. Nastrój w balladzie jest tajemniczy, zagadkowy, często pełen grozy.