1 / 63

Pazar Araştırma Uzmanı kimdir?

Pazar Araştırma Uzmanı kimdir?. MIT ya da CIA Ajanı Bilim adamı Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş Şirketin gizli servis elemanı ………………. Pazar Araştırma Uzmanı Olmak ZORDUR….

chibale
Download Presentation

Pazar Araştırma Uzmanı kimdir?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Pazar Araştırma Uzmanı kimdir? • MIT ya da CIA Ajanı • Bilim adamı • Meraklı bir kişi, hatta bunu meslek yapmış ve de uzman olmuş • Şirketin gizli servis elemanı ………………...

 2. Pazar Araştırma Uzmanı OlmakZORDUR…. • Kimse ne iş yaptığınızı anlamaz ve mesleğinizi anlatmak için kelime söylemek yerine paragraf kurmak zorundasınızdır. • Kimseye yaranamazsınız. Çünkü araştırma sonuçlarının gerçeği yansıtmasından çok istediklerini yansıtmasını beklerler. Oysa ki genelde böyle olmaz.

 3. Bu nedenle de çok dikkatli olmak ve bu mesleği seçmeden önce iyi karar vermek gerekir Karar verneden önce de pazar araştırmasının ne olduğunu iyi anlamak gerekir.

 4. TEORİKTE VE PRATİKTE PAZARLAMA ARAŞTIRMASI 22/11/2001

 5. Pazarlama Araştırması Nedir?

 6. Pazarlama Araştırması • Pazarlama fırsatlarının ve problemlerinin tanımlanmasını ve belirlenmesini sağlayan, • Bilgi toplama yöntemini belirleyen, veri toplama sürecini yürüten ve uygulayan, sonuçları analiz eden, bulguları ve bulguların nasıl uygulanacağını açıklayan ve ileten • Pazarlama fırsatlarının ve sorunlarının belirlenmesi ve tanımlanması, pazarlama etkinliklerinin oluşturulması, biçimlendirilmesi ve değerlendirilmesi, bazı pazarlama etkinliklerinin daha etkili hale nasıl getirebileceğinin daha iyi bir biçimde anlaşılması, pazarlama performansının izlenmesi için toplanılan bilgiler yoluyla, tüketiciyi, müşteriyi ve kamuyu pazarlamacıya ulaştıran araçtır

 7. Pazarlama Araştırması Nedir? Kısaca • Bir ürünün ya da servisin pazarını tanımak, pazardaki faaliyetleri takip edebilmek ve kendi performansını görebilmek için yaptırdığı bilgi toplamasına, bu bilgiyi analiz etmesine ve bu bilgiyle işine stratejik olarak katma değer sağlanmasına PAZAR ARAŞTIRMASI denir.

 8. Pazarlama Araştırmasının Yeri

 9. VERI BILGI BILINÇ DÜŞÜNCE DAVRANIŞ Bebek doğduğunda çevresindeki herşeyi öğrenmek ister

 10. VERI BILGI BİLİŞ STRATEJİ AKSİYONLAR Durum firmalar için de benzerdir

 11. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI VERİ BİLGİ BİLİŞ STRATEJİ AKTİVİTE

 12. Araştırma Türleri Nelerdir?

 13. Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): • Marka bilinirlikleri (yardımlı-yardımsız) • Ürünle/markaya ilgili bilgiler • Ürün çeşitleri • Ürünün kulanıldığı yerler • Kullanıcı tipleri • Fonksoyenel yararları

 14. Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): • Ürünle ilgili tutum ve algılar • Marka İmajı • Kalite • Güven • Yenilik • Fiyat/Paraya Değer Olması • Ürünle İgili Diğer Özellikler

 15. Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): • Marka Tercihleri ve Satın Alma Eğilimleri • Halihazırda tercih edilen markalar, • Kullanım sıklıkları • İleride satın alma eğilimleri • Marka Tercih Nedenleri • Markaları tercih etme ve tercih etmeme nedenleri

 16. Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): • UNILEVER Marka Araştırmaları • COCA COLA Ürün Testi

 17. Marka/Ürün Araştırmaları (U&A): • LG Beyaz Eşya Araştırmaları • Cep Telefonu Araştırması (Yabancı Firma)

 18. Ürün Testi: • Ürün piyasaya çıkmadan önce gerçekleştirilir • Çeşitli ürün alternatifleri tatlarına kokularına görünüşlerine göre test ettirilir. Deneklerden en beğenikleri ürünü tercih etmeleri ve beğenme nedenlerini belirtmeleri beklenir.

 19. Ürün Testi: • Nestle Tat Testleri • Coca Cola Ürün Testleri

 20. Reklam Araştırmaları: • Medya araçlarında yayınlanan reklamların etkinliğini ölçmeye yarayan araştırmalardır. • Pre ve Post test şeklinde yapılabilirler

 21. Reklam Araştırmaları: • Pre test çalışmalar reklam yayınlanmadan önce yapılır. Reklam alternatifleri gösterilir ve reklam alternatiflerinin ne derece beğenildiği, hatırlattıkları vs… sorgulanır.

 22. Reklam Araştırmaları: • Post-test çalışmalar ise reklamın medya kanallarında yayınlanmasından hemen sonra gerçekleştirilir. Başlıca sorgulanan konular: • Reklama karşı tutumlar • Reklamın hissettirdikleri • Reklamdan ya da markadan hoşlanma • markaya karşı tavır • marka tercihleri • ikna olma dereceleri

 23. Reklam Araştırmaları (Pre-Test) : • UNILEVER Rekam Araştırması (ELIDOR Reklamları, ALGIDA Reklamları)

 24. Reklam Araştırmaları (Post Test): • ARIA reklamlarının post testi (İlk çıktığı zamanlardaki reklamlar) • Osteoporoz gününde verilen ilanların test edilmesi

 25. Müşteri Memnuniyet Araştırmaları • Müşterilerin herhangi bir ürün ya da servisten memnuniyetlerini ölçmek amacıyla yapılan araştırmalardır. • Bu araştırmalarda müşterilere çeşitli özellikler gösterilir ve bu özeliklere verdiği önem alınır. Daha sonra müşterilerden ürünün bu özelliklerdeki performansını değerlendirmeleri istenir.

 26. Müşeri Memnuniyet Araştırmaları: • Bauhaus Müşteri Memnuniyeti Araştırması • Honda-Civic Müşteri Memnuniyeti Araştırması • Garanti Bankası Müşteri Memnuniyeti Araştırması

 27. Pazar Segmentasyon Araştırmaları : • Kendi içinde ortak özellikleri olan ve diğer segmentlerden bu özelliklerle ayrılan her bir gruba segment denir. • Segmentasyonun amacı müşterilerini daha küçük gruplara bölüp daha iyi tanımlayabilmektir.

 28. Pazar Segmentasyon Araştırmaları : • Segmantasyon genellik şunlara göre yapılır: • demogafik faktörler • Saykografik faktörler • Davranışlar

 29. Pazar Segmentasyon Araştırmaları : • TRT’nin araştırması • DMG Dergi Okuru Segmentasyon Araştırması • Renault Müşteri Segmenasyon Araştırması • Ford Müşteri Segmentasyon Araştırması

 30. Ambalaj Testleri: • Müşterilerin çeşitli ambalaj alternatifleri arasından tercihlerini öğrenmeyi sağlayan araştırmalardır. • Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi koularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.

 31. Ambalaj Testleri: • UNILEVER Ambalaj Araştırmaları • İlaç Kutu Araştırması

 32. Medya Araştırmaları: • Medya araştırmalarının amacı çeşitli reklam ve programları ileten medya araçlarının optimum kullanılmasını sağlamak ve bu medya araçlarının etkinliklerini test etmektir. • Ambalajın kullanım kolaylığı, estetik görünüşü, imajı gibi konularda alternatiflerle karşılaştırma yaparak tercih öğrenmeyi sağlar.

 33. Medya Araştırmaları: • TV rating araştırmaları • Radyo Dinlenirlik Araştırmaları • Okunurluk Ölçümleri • Outdoor Kanalları Etkinlik Araştırmaları

 34. Medya Araştırmaları: • AGB Araştırmaları • WALL Outdoor Etkinlik Araştırması • Star Gazetesi Okunurluk Araştırması

 35. Fiyat Araştırmaları: • Fiyat araştırmalarının amacı “fiyatımda x miktar değişiklik yaparsam satışlarım ne kadar değişir” sorusuna cevap vermektir. • Fiyatlandırma araştırmaları yeni çıkacak ürünlere ya da halihazırda yapılacak ürünler için gerçekleştirilebilir.

 36. Fiyat Araştırmaları: • Fiyatlandırma Araştırmaları birkaç temel yolla gerçekleştirilir : • Bir ürün için değişik fiyat alternatifleri sunarak • Ürünleri fiyatlarıyla karşılaştırarak • ……………..

 37. Fiyat Araştırmaları: • DIGITURK Fiyatlandırma Araştırması • Cep Telefonu Fiyatlandırma Araştırması

 38. Gizli Müşteri Araştırmaları: • Bu tip araştırmalar genelde servis sektöründe gerçekleştirilir. • Servis kalitesini ölçmek, servis elemanlarının davranış ve tutumlarını öğrenmek gibi nedenlerle yapılan araştırmalardır. • Firmalar iç işleyişlerini kontrol etmek için genelde yaptırırlar

 39. Gizli Müşteri Araştırmaları: • Telsim “CALL Center” Araştırması. • Garanti Bankası Gizli Müşteri Araştırmaları

 40. Günlük Araştırmaları: • Deneklerin gerçek hayat işleyişleri içersinde doldurdukları formlardır. Bu formlar tüketicilerin çeşitli konulardaki alışkanlıklarını öğrenmeye yöneliktir. • Diğer çalışmalardan temel farkı deneğin alışkanlıklarını ya da dvranışlarını gerçekleştirdikten hemen sonra forma not almasıdır.

 41. Günlük Araştırmaları: • UNILEVER Günlük Araştırmaları • Doktor Günlük Araştırmaları

 42. Diğer Araştırmaları: • Bu araştırmalar dışında ayrıca • Finansal Araştırmalar • Uluslararası Araştırmalar • Yer, fizibilite Araştırmaları • ……………………………..

 43. Araştırma Tipleri Nelerdir?

 44. Temel Araştırma Tipleri Kantitatif Araştırmalar Kalitatif Araştırmalar

 45. Kalitatif Araştırma Derinlemesine Görüşme Fokus Gruplar

 46. Fokus Gruplar: • Çeşitli kriterlere göre seçilmiş 6-8 kişilik gruplardır • Grupların homojen olması gerekir • Araştırılacak konu moderatör yardımıyla gruba tartıştırılır. • Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez

 47. Derinlemesine Görüşmeler: • Sadece bir denek ile görüşme gerşekleştirilir • Deneyimli bir araştırmacı tarafından sorular sorulur ve deneğin iç motivlerine, düşüncelerine inmeye çalışılır. • Sonuçlar istatistiki olarak değerlendirilemez

 48. Kantitatif Araştırmalar Yüz yüze Görüşme Postalama Omnibus Çalışmaları CAPI CATI

 49. Yüzyüze Görüşme : • Anketörlerin basılı bir soru formu yardımıyla gerçekleştirdikleri ve anketteki soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır. • Yüzyüze gerçekleştirilir. • Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.

 50. CAPI: • Anketörlerin bilgisayar yardımıyla gerçekleştirdikleri ve bilgisayar ekranında çıkan soruları deneklerin cevaplarına göre yanıtlandırdığı araştırmalardır. • Yüzyüze gerçekleştirilir. • Sonuçları istatistiki olarak değerlendirilebilir.

More Related