Kto wp ywa na basen
Download
1 / 35

Kto „wpływa” na basen? - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

Kto „wpływa” na basen?. …czyli jak powstaje największa inwestycja w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy. Maciej Maciejowski i Tomasz Zdzikot Radni m.st. Warszawy 22.10.2009 r. Basen i lodowisko. Lokalizacja: ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej Inwestor: Urząd Dzielnicy Wawer Wykonawca:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kto „wpływa” na basen?' - anthea


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kto wp ywa na basen

Kto „wpływa” na basen?

…czyli jak powstaje największa inwestycja w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

Maciej Maciejowski i Tomasz Zdzikot

Radni m.st. Warszawy

22.10.2009 r.


Basen i lodowisko
Basen i lodowisko

Lokalizacja:

ul. V Poprzeczna róg Rzeźbiarskiej

Inwestor:

Urząd Dzielnicy Wawer

Wykonawca:

P.P.U. – ZAMBET S.A. Pułtusk

Wartość umowy z dnia 5 marca 2008 r.:

ponad 29,6 mln zł


Wykonawca czyli z czego znamy firm zambet
Wykonawca, czyli z czego znamy firmę Zambet?

Basen w Ursusie oddany w 2005 r.:

 • „(…) basen sypie się. – Na ścianie pływalni glazura odpada na powierzchni 30 metrów. Musieliśmy ją przykryć siatką zabezpieczającą. Spada tynk nad schodami prowadzącymi do zjeżdżalni (…) Na dodatek przecieka niecka basenu. _Wycieki widoczne są od spodu, przy stacji uzdatniania wody. Urządzenia potrzebne do funkcjonowania pływalni są stale zalewane. Ich uszkodzenie może doprowadzić do zniszczenia całego obiektu (…)”

 • na niezbędne naprawy potrzeba 2,5 mln zł

 • w maju 2005 r. ratusz złożył do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa w związku z realizacją tej inwestycji

  (za: Życie Warszawy, 10.06.2008 r.)


Hala sportowa w Jabłonnie:

 • „Zastoiny wody na stropie. Woda napiera na ścianę i zawilgaca ją. Poziom gruntu powyżej poziomu izolacji. Niezabezpieczone pustaki są zanurzone w gruncie i zawilgacane wilgocią gruntową”

 • „(…) uszkodzone pustaki, niechlujstwo wykonania prac murowych objawiające się wbudowywaniem uszkodzonych pustaków, nierówną grubością spoin, niezamykaniem pionowych zamków między pustakami, maskowaniem części uszkodzeń zaprawą cementową, niezachowanie zasad łączenia pustaków”

 • „Oprócz usterek, błędów, braków, niechlujstwa w murowaniu, elewacja wykazuje sporadycznie odchylenie od pionu sięgające nawet 1 cm na długości dwumetrowej łaty”

 • „Wnioski: (…) niska jakość robót, brak zabezpieczeń wykonanych elementów mogą w przyszłości stworzyć problemy eksploatacyjne i trwałościowe dla budowanej hali. Budowa ma bardzo słaby nadzór ze strony wykonawcy i inwestora”

  (za: Opinia techniczna na temat stanu hali gimnastycznej w Jabłonnie, www.jablonna.pl, 07.03.2007 r.
A mia o by tak pi knie
A miało być tak pięknie…

 • basen pływacki 6-torowy

 • basen rekreacyjny z atrakcjami (gejzery, masaże, sztuczna rzeka)

 • basen do nauki pływania

 • zjeżdżalnia

 • zespół odnowy biologicznej

 • dwie sale do squasha, aerobik, siłownia

 • skatepark

 • kryte lodowisko sezonowe

…i posłużyć mieszkańcom dłużej niż 3 lata


Tymczasem
Tymczasem …

 • …już w lipcu 2008 r. Inspektor Nadzoru wskazała na: „Nieustabilizowane zbrojenia w szalunkach, zasypywanie niezaizolowanych fundamentów bez zgłoszenia ich do odbioru, zasypywanie nieodebranych instalacji kanalizacji zewnętrznej – to w ogóle nie powinno się zdarzać na budowie – a jest stałym elementem działań Wykonawcy (…) mimo wpisów do dziennika Budowy naszego Inspektora Nadzoru”

  (za: Uwagi Inwestora – co do organizacji i jakości prac budowlanych – materiał przygotowany jako załącznik na spotkanie Burmistrza Dzielnicy Wawer z Prezesem Firmy PPU Zambet)


 • W marcu 2009 Inspektor Nadzoru alarmuje Zarząd:

  „Od momentu rozpoczęcia robót wykończeniowych (…) na budowie jest po prostu CHAOS, spowodowany absolutnym brakiem technologicznego rozpracowania robót przez ZAMBET oraz niespotykanym lekceważeniem wymagań dot. jakości.

  Rozpoczynają kolejne roboty bez przygotowania, wykazując przy tym absolutną pogardę dla obowiązujących w budownictwie norm (…).

  Kierownik budowy nie ma kwalifikacji do prowadzenia budowy takiego obiektu.

  Mam propozycję: Wezwać pilnie prezesa ZAMBET, (…) zażądać zmiany kierownika budowy, ewentualnie sięgnąć do dotyczących kar zapisów umownych. Można w razie potrzeby wezwać nadzór budowlany, ekspertów z Instytutu Techniki Budowlanej.”

  Pismo inspektora nadzoru do Zarządu Dzielnicy Wawer, 31.03.2009 r.


Zarz d dzielnicy musia jako zareagowa
Zarząd Dzielnicy musiał jakoś zareagować

Dzielnica wysyła do Zambetu kilkanaście pism dot. nieprawidłowości m.in.:

 • 22.04.2009 r. „Dlaczego zadeklarowany jako Kierownik Robót Elektrycznych (…) nie podjął swoich obowiązków na budowie? (…) Do czasu otrzymania odpowiedzi i wyjaśnienia wątpliwości uznajemy, że na dzień dzisiejszy zgłoszony Kierownik Robót Elektrycznych (…) nigdy nie podjął pracy na budowie i że roboty elektryczne prowadzone są tam niezgodnie z zasadami”

  (pismo podpisał Zastępca Burmistrza Zdzisław Gójski)


19.02.2009 r. – „Stwierdzamy, że jako Wykonawca nie realizujecie Państwo warunków umowy.

(…) Jesteśmy bardzo zdziwieni i zawiedzeni, że Firma mająca na swojej liście referencyjnej wykonanie wielu obiektów użyteczności publicznej – w tym kilku basenów - wykazuje się w tak prostych i podstawowych sprawach nieudolnością i brakiem standardów.

Powyższe uwagi w połączeniu z ze zgłoszonymi wcześniej pismem z 31.01.2009r - rysują niepokojący nas stan przestrzegania przez PPU ZAMBET SA obowiązujących norm, przepisów i standardów organizacji procesu budowy”

(podpisał Burmistrz Jacek Duchnowski)


 • 28.04.2009 r. – „(…) stwierdzamy niniejszym, że: firma Zambet nie wykonała swoich obowiązków umownych (…) nie zgłaszając we właściwym czasie zamiaru podpisania umów z podwykonawcami i nie przestrzegając procedury ich uzgadniania i akceptacji, nie dostarczając nam kopii tych umów przez 6 miesięcy.”

  „Firma Zambet nie wykonała swoich obowiązków umownych (…) nie składając przy tej jak i wcześniejszych fakturach wymaganych oświadczeń o wypłaceniu należności Podwykonawcom”

  (podpisał Zastępca Burmistrza Zdzisław Gójski)


 • 14.05.2009 r. – „Tematy do firma Zambet nie wykonała swoich obowiązków umownych (…) nie zgłaszając we właściwym czasie zamiaru podpisania umów z podwykonawcami i nie przestrzegając procedury ich uzgadniania i akceptacji, nie dostarczając nam kopii tych umów przez 6 miesięcy.”natychmiastowego wyjaśnienia:

  1.Nadal brak gwarancji należytego wykonania umowy.

  2.Znaczne opóźnienie robót szacowane na ok. 5 m-cy

  3.Brak płatności podwykonawcom.

  4.Nadal – mimo wielokrotnych monitów z naszej strony – brak dokumentów pochodzenia i jakości wielu wbudowanych materiałów budowlanych.

  5.Wymiana bez uprzedzenia zamków w kontenerze, który udostępniliście nam Państwo na czas budowy, uniemożliwienie przez to dostępu Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do zgromadzonej tam dokumentacji oraz sprzętu będącego właśnościa Urzędu Dzielnicy Wawer (…)

  Prosimy poważnie potraktować niniejsze wezwanie do natychmiastowego wyjaśnienia powyższych oraz wcześniej zgłaszanych przez nas pytań jako ostatnią możliwość PPU Zambet S.A. do złożenia takich wyjaśnień w trybie „roboczych rozmów” stron związanych wiążącą umową.”

  (podpisał Zastępca Burmistrza Zdzisław Gójski)


 • 15.05.2009 r. – „Oczekujemy, że inne, omówione na naszym spotkaniu sprawy (...) załatwione zostaną w ciągu kilku najbliższych dni. Dotyczy to w szczególności:

  - zaprzestania wykonywania robót instalacyjnych i tynków na nieodebranych ścianach,

  - zaprzestania zabudowywania bez odbioru elementów instalacji wod-kan

  - skierowania do pracy na budowie Kier. Robót Elektrycznych (...)

  - Przedstawienia Inwestorowi brakującej dokumentacji odbiorów wewnętrznych, pochodzenia / dokumentu zakupu/ i Deklaracji jakości wbudowanych już materiałów (...)

  (...) oczekujemy od Firmy PPU ZAMBET S.A. Wyjaśnienia, dlaczego wystąpiło tak znaczące – oceniane przez nas aktualnie na 5 m-cy opóźnienie robót względem harmonogramu”

  (podpisał Zastępca Burmistrza Zdzisław Gójski)


Wreszcie bohaterski zarz d dzielnicy traci cierpliwo
Wreszcie bohaterski Zarząd Dzielnicy traci cierpliwość: naszym spotkaniu sprawy (...) załatwione zostaną w ciągu kilku najbliższych dni. Dotyczy to w szczególności:

 • pismem z dnia 9.06.2009 r. (sygn. UD-XIII-WIR-AMI-222-38-74/2009) zarządza:

  „(...) przerwanie budowy z dniem 10.06.2009 r. z powodu bezprecedensowego lekceważenia przez PPU Zambet S.A. Z Pułtuska zarówno zapisów umowy (...) aktualnych państwowych przepisów regulujących prowadzenie robót bud. (...) jak i tych podstawowych, przyjętych w cywilizowanym świecie zasad współpracy stron – uczestników procesu budowlanego”

  Ponadto Urząd uzależnia wznowienie budowy od spełnienia przez Zambet szeregu warunków, w tym m.in..:

  - dostarczenie potwierdzenia ważności ubezpieczeniowej gwarancji należytego wykonania umowy na kwotę 1.481.007,52 zł

  - dostarczenie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

  - skompletowania i dostarczenie kompletu dokumentów pochodzenia materiałów wbudowanych w obiekt w Aninie

  - usunięcia z budowy materiałów i elementów wprowadzonych tam bez wymaganej dokumentacji


- Zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach inżynierskich odpowiadających wymaganiom trudnego technologicznie obiektu,

- wprowadzenia na budowę Kierowników Robót Sanitarnych, Elektrycznych/Teletechnicznych

- opracowanie i przedstawienie Inwestorowi planu nadrobienia 5 miesięcznego opóźnienia

- opracowanie i przedstawienie Inwestorowi nowego szczegółowego planu zapewnienia jakości robót wykończeniowych

- zbadanie do dnia 30.06 przez niezależną instytucję kwestionowanych przez nadzór inwestorski elementów – zniszczone przez nieprzestrzeganie zasad budowlanych stropów nad salami do gry w squasha

- rozkucie i obudów i przedstawienie do odbioru przez nadzór inwestorski wszystkich zamurowanych bez zgłoszenia do odbioru instalacji wodno-kanalizacyjnych

ponadto Zarząd Dzielnicy postanowił naliczyć kary umowne w kwocie 1.481.001,52 zł


Jednak to pismo nigdy nie zosta o podpisane i wys ane
Jednak to pismo nigdy nie zostało podpisane i wysłane inżynierskich odpowiadających wymaganiom trudnego technologicznie obiektu,

Dlaczego? • Wpis Kierownika Budowy datowany 12.03.2009 r. – „Zgłaszam do odbioru ścianki działowe”

 • Wpis Inspektora Nadzoru z 31.03.2009 r. – „Zgłoszenie do odbioru robót budowlanych – ścianek działowych obiektu zostało dopisane w dniu dzisiejszym, czyli 31.03.2009 r. przez Kier.Budowy”


 • Notatka Służbowa Inspektora Nadzoru do Naczelnika Wydziału Infrastruktury z dnia 30.06.2009 r.:

  „Wpisy z 23.06.2009 – 30.06.2009 na str.29a /????/ są fałszywe – ponieważ:

  - od 22.06.2009 do 26.06.2009 Kierownik Budowy był nieobecny na budowie

  - dokonane zostały na odwrocie wcześniej zapisanych stron 28 kopia i 29 Dziennika Budowy. Kierownik Budowy nazwał to stroną 29a (...)

  Uważam, że Urząd Dzielnicy Wawer jako Inwestor powinien zgłosić tę sprawę do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Jako niedopuszczalne przekroczenie zasad prowadzenia i dokumentowania przebiegu budowy”Czy to prawda, że Naczelnik Wydziału Infrastruktury wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?

Dlaczego?


Ale przecie wykonawca daje gwarancj na swoje dzie o
Ale przecież wykonawca daje gwarancję na swoje dzieło? wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?

Nieodwołalną i bezwarunkową

Prawda?


Przyj ta przez urz d wawra ubezpieczeniowa gwarancja nale ytego wykonania kontraktu
Przyjęta przez Urząd Wawra wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?Ubezpieczeniowa Gwarancja Należytego Wykonania Kontraktu

InterRisk na zlecenie PPU Zambet „Gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie na zasadach określonych w niniejszej gwarancji zapłatę należności do kwoty 1.481.007,52 zł”


Ale… wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?

„(…) Niniejszą gwarancją w żadnym razie nie są objęte sporne należności, nawet jeżeli stały się bezsporne po upływie okresu ważności gwarancji”


W dodatku
W dodatku wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?

W związku z zawarciem Aneksu do umowy na budowę basenu w dniu 15.04.2008 r.

Gwarancja wygasła


Fachowcy z Zarządu Dzielnicy Wawer wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?

przyjęli od wykonawcy

taki dokument

Dlaczego?


Dlaczego wyraziła gotowość poświadczenia, że Kierownik Budowy był jednak obecny na jej terenie?po wystosowaniu do Wykonawcy kilkunastu pism o nieprawidłowościach Zastępca Burmistrza Wawra podpisał w maju i czerwcu pisma stwierdzające:

„(…) stan zaawansowania robót – rzeczowy i finansowy na przedmiotowej budowie wynosi 34,46% i przebiegają one prawidłowo”


„Nieuwzględnienie w odpowiednim czasie akceptacji aneksu do gwarancji wynikło z przeoczenia stron”

„Jednocześnie zwracamy się z prośbą o przedstawienie projektu gwarancji, celem akceptacji (…)

W tych samych pismach Burmistrz stwierdza, że:

Blisko półtora roku po zawarciu umowy


Po ujawnieniu sprawy przez Inspektora Nadzoru i radnych opozycji Burmistrz z dumą przedstawił prezentację, w której pochwalił się wynikami ekspertyzy, która rzekomo potwierdza poprawność prowadzenia inwestycji, gdzie napisał:

„Wnioski i zalecenia

Proces inwestycyjny budowy przedmiotowego obiektu posiada wiele wad, niejasności i niejednoznaczności

OBECNY STAN KONSTRUKCJI SPEŁNIA WYMAGANIA STANÓW GRANICZNYCH NOŚNOŚCI –BEZPIECZEŃSTWA KONSTRUKCJI”


Szkoda tylko e pomin nast pne zdanie z tego samego akapitu ekspertyzy kt re brzmi
Szkoda tylko, że pominą następne zdanie z tego samego akapitu ekspertyzy, które brzmi:

„Jednak występujące nieprawidłowości w procesie inwestycyjnym mogą zagrozić, że nie zostaną spełnione stany graniczne użytkowalności oraz wymagana trwałość i niezawodność. W tym celu należy usprawnić proces inwestycyjny tak aby one zostały spełnione”


Pytamy te
Pytamy też: akapitu ekspertyzy, które brzmi:

 • Czy prawdziwy jest fakt, opisany w notatce ze spotkania, które odbyło się w Urzędzie Dzielnicy w dniu 2 lipca br., iż cyt.: „(A. Miara) zwróciła się z pytaniem do Z-cy Burmistrza Zdzisława Gójskiego z pytaniem, dlaczego nie zareagował, kiedy był na budowie razem z Prezesem ZAMBETU w maju 2009 r. i kiedy przy nim gołą ręką wybijała fragmenty zakwestionowanego muru? Dlaczego zamiast wsparcia swojego Inspektora Nadzoru opuścił budowę bez słowa komentarza, ramię w ramię z Prezesem Zambetu? Dlaczego po podpisaniu umowy z ZAMBET w marcu 2008 r. oświadczył, że miejsce pracy Inspektora Nadzoru jest nie na budowie tylko w Urzędzie?”


 • Czy prawdziwy jest fakt opisany przez Inspektora Nadzoru w piśmie z dnia 20 lipca br., iż wykonawca przeprowadził tzw. próbę wodną 3 surowych niecek basenowych. Podczas tych działań na budowie (przez tydzień) nie było Kierownika Budowy, a napełnianiem basenów wodą zajmował się pracownik ochrony? Czy prawdą jest jak informowała Inspektor Nadzoru, iż Kierownik Budowy sfałszował Dziennik Budowy wpisując na odwrotnej stronie karty, iż był obecny podczas próby wodnej, zaś Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy wyraziła gotowość potwierdzenia, że był on w tym czasie obecny na budowie?


 • Dlaczego i na jakiej podstawie w protokole ze spotkania komisji powołanej przez Zarząd Dzielnicy w dniu 25 czerwca br. stwierdzono, iż „(...) po zapoznaniu się z jakością wykonanych robót i zgodności z polskimi normami mimo odstępstw w niektórych punktach uważa, że przegrody ściany można tynkować. Jednocześnie zobowiązuje się Kierownika budowy do potwierdzenia przez projektanta samowolnej zmiany konstrukcji ścianki z cegły pełnej na szczelinówkę w pomieszczeniu 91-magazyn podchlorynu”? Czy Zarząd Dzielnicy ma świadomość, iż podchloryn jest klasyfikowany jako substancja silnie żrąca i groźna dla środowiska


I ostatnie pytanie
i ostatnie pytanie - komisji powołanej przez Zarząd Dzielnicy w dniu 25 czerwca br. stwierdzono, iż „(...) po zapoznaniu się z jakością wykonanych robót i zgodności z polskimi normami mimo odstępstw w niektórych punktach uważa, że przegrody ściany można tynkować. Jednocześnie

- KTO ZA TO ODPOWIE?

Jacek Duchnowski

Zdzisław Gójski

Tym Panom już dziękujemy


ad