Konsultacje spo eczne projektu krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 2020
Download
1 / 17

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 153 Views
 • Uploaded on

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020. Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Maciej Nowicki Departament Rozwoju Regionalnego i Planowania Przestrzennego UMWL Zielona Góra, 8 października 2009 r.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020' - annis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Konsultacje spo eczne projektu krajowej strategii rozwoju regionalnego 2010 2020

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020

Maciej Nowicki

Departament Rozwoju Regionalnego

i Planowania Przestrzennego UMWL

Zielona Góra, 8 października 2009 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Strategiczny cel

nowej polityki regionalnej

Efektywne wykorzystanie przez regiony specyficznych terytorialnie potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności terytorialnej w horyzoncie długookresowym.

Dylematy polityki regionalnej

■ Województwa dążą do maksymalizacji środków rozwoju na swoim terytorium - rząd zmierza do efektywnego rozwoju obszaru całego kraju.

■ Konwergencja a konkurencyjność w skali regionalnej, krajowej i europejskiej; nowy paradygmat (raport Barca).


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 1. KSRR:Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów

Wątpliwości

■ Podział na 3 typy ośrodków

rozstrzyganie w oficjalnym dokumencie, które miasta są metropoliami jest ryzykowne – w UE są różne kwalifikacje metropolii dlaczego 10 a nie 7 czy 17 metropolii?

■ Podkreślenie roli stolic tylko regionów wschodnich! (p. 5.1)

Propozycja

■ 2 typy ośrodków: Warszawa, jako ośrodek metropolitalny o europejskim zasięgu oddziaływania oraz duże miasta (aglomeracje), czyli wszystkie miasta wojewódzkie


Model polaryzacji i dyfuzji

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Model polaryzacji i dyfuzji

Wątpliwości

■ Brak analiz dotyczących geograficznej siły oddziaływania metropolii

■ Zbyt ogólnie nakreślone narzędzia dyfuzji

Propozycje

■ Konieczność wspierania biegunów wzrostu w każdym województwie – zapobieganie marginalizacji i peryferyjności regionów w dłuższym okresie

Zróżnicowanie między polskimi regionami rośnie mimo większych funduszy UE dla słabszych. Interesujące byłyby symulacje rozwoju bez wsparcia zewnętrznego. Tego brak w KSRR.

Prognoza – wpływ funduszy na wzrost PKB – Lubuskie na I miejscu


Efekt dyfuzji

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Efekt dyfuzji?

■Zaznaczone na mapie najbiedniejsze podregiony usytuowane nawet bardzo blisko wielkich miast nie zawsze korzystają z efektu dyfuzji

- okolice Krakowa, Łodzi, Trójmiasta

- ograniczony wpływ Warszawy na Mazowsze i Berlina na Brandenburgię


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

PKB per capita w Lubuskim - celem jest utrzymanie tendencji wzrostowej oraz zmniejszanie dystansu

Źródło: Rozwój regionalny w Polsce. Raport 2009, MRR


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Wsparcie innowacyjności

Wątpliwości

■ Kierowanie środków na tworzenie innowacji głównie do tzw. ośrodków metropolitalnych; dyskryminacja innych ośrodków

■ Brak zdefiniowania pojęcia innowacyjności, co jest istotne z uwagi na kierunki i wysokość wsparcia

Uwagi i propozycje

■ Konkurencyjny dostęp wszystkich ośrodków do wsparcia rozwoju innowacji

■ Umożliwienie szansy rozwijania innowacyjnych dziedzin w każdym regionie, zgodnych z jego specyfiką (specjalizacja)

■ Kreowanie społeczeństwa informacyjnego – jako element zwiększania dostępności przestrzennej

Doświadczenia Francji:

Wyodrębnione środki na finansowanie badań i innowacji bez ograniczeń przestrzennych


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Innowacje w województwie lubuskim

■ Bardzo niskie nakłady na działalność B+R w regionie:

(0.56% PKB w Polsce,

0.10 % PKB w lubuskim )

■ Interesująca struktura nakładów

■ Wysoka atrakcyjność inwestycyjna lubuskich podregionów dla działalności zaawansowanej technologicznie w 2008 r. wg badań IBnGR

Lubuskie produkty innowacyjne na skalę światową, m.in.:

● dekodery cyfrowe (ADB),

● implanty kręgosłupowe (LfC),

● systemy zarządzania danymi przestrzennymi (Astec).


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 2

Budowa spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach problemowych

Obszary wiejskie o najgorszych wskaźnikach sytuacji społeczno-gospodarczej

■ Brak takich obszarów w województwie lubuskim

■ Jedynie w stosunku do tego typu obszarów zostały szczegółowo określone kierunki działań

■ Przyjęto 9 wskaźników; brak wśród nich bezrobocia


Wzrost bezrobocia w polsce w ci gu ostatniego roku
Wzrost bezrobocia w Polsce w ciągu ostatniego roku

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Doświadczenia Niemiec:

Wsparcie w ramach polityki regionalnej ustala się na podstawie: wielkości stopy bezrobocia, przeciętnej płacy brutto, prognozy sytuacji na rynku pracy, jakości infrastruktury technicznej

Źródło: Rzeczpospolita, 25.09.2009r.

■ Projekt KSRR w zbyt małym zakresie odnosi się do bezrobocia i rozwoju przedsiębiorczości

Aktualna stopa bezrobocia:

14.5% w lubuskim, 10.8% w Polsce


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Obszary przygraniczne

■ Specyfika pograniczna zachodniego: różnice w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (infrastruktura, płace, wsparcie rządowe)

■ Bliźniacze miasta: Słubice-Frankfurt/O, Gubin-Guben, Kostrzyn/O-Küstrin-Kietz

■ Pogranicze polsko-niemieckie wyróżniony w eksperckim projekcie KPZK jako obszar problemowy o znaczeniu międzyregionalnym


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Współpraca regionalna

Wątpliwości

■ Brak uwzględnienia w KSRR elementów otoczenia zewnętrznego regionów, dostrzega się wyłącznie relacje region-państwo

 • Propozycje

  ■ Wprowadzić do projektu KSRR zapisy dotyczące

  • regionalnej kooperacji polskich województw

  • współpracy zagranicznej regionów

  • roli euroregionów oraz miast transgranicznych


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Typologia polskich podregionów

Raport „Identyfikacja i delimitacja obszarów problemów i strategicznej interwencji w Polsce”:

■Województwo Lubuskie zaliczone do grupy nr 8:

peryferie Polski północnej i północno-zachodniej.

Źródło: Identyfikacja i delimitacja obszarów problemów i strategicznej interwencji w Polsce, raport 2009, MRR.


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Cel 3

Usprawnianie procesów planowania i realizacji

polityk publicznych mających wpływ terytorialny

■Pozytywna ocena proponowanych w KSRR kierunków działań:

▪ zwiększenia rangi polityki regionalnej w systemie polityk publicznych państwa

▪ zasada wieloszczeblowego zarządzania (multi-level governance) z kluczową rolą MRR i samorządów województw

▪ koordynacji polityk sektorowych o charakterze przestrzennym

▪ wzmocnienia planowania i zarządzania strategicznego

▪ większe powiązanie z planowaniem przestrzennym

Zagadnienia te stanowią raczej sferę realizacyjną KSRR, jednak

ujęcie ich w ramach odrębnego celu wzmacnia ich rolę i wagę.


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Narzędzia realizacji - kontrakt terytorialny

Zalety

■ Wieloletnie prognozowanie finansowe, w powiązaniu z wieloletnim okresem planowania Unii Europejskiej

■ Widoczny przepływ strumieni środków do regionów w ramach polityk publicznych

Wątpliwości

■ Ustalenie celów i strumieni wsparcia w ramach kontraktu – partnerskie czy arbitralne?

■ Warunkowe przekazywanie środków do regionów na podstawie efektywności ich wykorzystania?

■ Realizacja KSRR w pierwszym okresie (2010-13) – możliwa korekta celów strategicznych w warunkach rozdysponowania większości środków w programach operacyjnych?


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

Polityka spójności UE po 2013 roku

Konkurencyjność Polski w Europie a konkurencyjność UE w świecie

■ Dysonans - wybór pomiędzy wyrównywaniem różnic

między regionami a koncentracją zasobów na tzw. biegunach wzrostu (metropoliach)

■ W interesie Polski jest dalsze duże wsparcie regionów biedniejszych – konwergencja (w okresie 2007-2013 ponad 80% środków)

■ Podstawowy poziom dofinansowania infrastruktury w Celu 1 po 2013 r. – tylko 50%


WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE WOBEC PROJEKTU

KRAJOWEJ STRATEGII ROZWOJU REGIONALNEGO 2010-2020

DZIEKUJĘ ZA UWAGĘ

Departament Rozwoju Regionalnego

i Planowania Przestrzennego

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGOul. Podgórna 765 - 057 Zielona Góratel. 068 45 65 289,fax 068 45 65 296

www.lubuskie.pl


ad