Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht PowerPoint Presentation
Download Presentation
Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht

play fullscreen
1 / 6
Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht
159 Views
Download Presentation
ann
Download Presentation

Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Marketing en Communicatie van bedrijventerrein Overvecht

  2. Missie van het gebied In 2020 is Bedrijventerrein Overvecht een toekomstbestendig modern gemengd bedrijventerrein, dat een inspirerende omgeving biedt voor werken, leren en mogelijk andere functies. Indien versterkend voor de economische kracht van het gebied worden nieuwe functies toegevoegd. In goede dosering en passend binnen een compleet concept. Via functiemenging wordt bedrijventerrein Overvecht een modern gemengd stedelijk gebied en (weer) onderdeel van de wijk Overvecht.

  3. Doelstelling gezamenlijke marketing en communicatie Duidelijke profilering van het bedrijventerrein Overvecht Verbeteren van het imago en naamsbekendheid van het gebied Gericht op: Behouden bestaande bedrijven Aantrekken nieuwe bedrijven en organisaties Meer verbondenheid tussen ondernemers in het gebied Meer verbondenheid tussen bedrijventerrein en de woonwijk Overvecht

  4. Positionering Gebruik van 1 naam: Bedrijventerrein OverVecht Inzetten op de unique selling points van het gebied: uitstekende bereikbaarheid, goede prijs-kwaliteit verhouding; groene setting, diversiteit aan functies en consument gericht. Vernieuwing aangrijpen en nieuwe dynamiek laten zien Inzetten van authentieke ambassadeurs

  5. Doelgroepen Gevestigde bedrijven in het gebied Nieuwe vestigers en investeerders: Starters, doorstarters, familiebedrijven, MKB; Specifieke clusters:sport, ontspanning, gezondheid en mobiliteit Nieuwe (consumentgerichte) functies zoals hotel, onderwijs etc. De wijk Overvecht: Consumenten Arbeidspotentieel

  6. Communicatiemiddelen Eigen herkenbare huisstijl en logo voor het bedrijventerrein Overvecht Interactieve website gekoppeld aan billboard(s) op het bedrijventerrein; Nieuwsbrief (eerst papier, later digitaal) met als doelgroep: zittende bedrijven, vastgoedeigenaren en (vastgoed)intermediairs die in aanraking komen met potentile vestigers (makelaars, KvK, gemeentebalie etc.) Inzetten van social media, zoals LinkedIn etc.

  7. Planning 2011 Uitwerken huisstijl januari-maart Bouwen nieuwe website januari -maart Plaatsing billboard(s) maart Nieuwsbrief 2x per jaar, per 2012 digitaal Social media april-juni