sesjon a erfaringer fra strategi og forankringsarbeidet n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 36

Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet - PowerPoint PPT Presentation


 • 145 Views
 • Uploaded on

Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet. Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag ?. OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG. Kjetil Heitmann, prosjektleder Rollag kommune. Kort intro Rollag kommune. Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sesjon A Erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet' - anja


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvordan fikk vi til strategi og forankringsarbeidet i rollag

Hvordan fikk vi til strategi- og forankringsarbeidet i Rollag?

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

Kjetil Heitmann,

prosjektleder Rollag kommune

slide3

Kort intro Rollag kommune

 • Midt i Numedal, vest i Buskerud fylke
 • Tap av arbeidsplasser (industri, landbruk)
 • Påfølgende nedgang i folketallet
 • 1355 innbyggere, 10 % nedgang på 10 år
 • Boligmangel; ikke-fungerende boligmarked
 • Pendleavstand til Kongsberg-industrien
 • Hyttenæringer viktig (Vegglifjell)
 • Fikk omstillingsstatus i juni 2011, tom. 2014 i første omgang

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide4

Strategi og forankringsfasen, hovedoppgaver

Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på

Informere, mobilisere, forankre

Strategisk utviklingsanalyse

Omstillingsplan og handlingsprogram

Organisere

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide5

Milepæler strategi og forankringsfasen

 • Juni 2010: Søknad om omstillingsstatus sendt Bfk.
 • Juni 2011: Bfk tildelte Rollag omstillingsstatus
 • Juni 2011: Engasjert prosjektleder 50 % i 6 mnd
 • Juli 2011: Anbudsforespørsel strat. utv.analyse
 • Sept 2011: Sak KS: midl. organisering, oppnevnt interimsstyre
 • Des 2011: Strategisk utviklingsanalyse ferdig
 • Des 2011: Oppstart omstillingsprogram
 • 15. mars 2012: Omstillingsprogram vedtatt i KS, omstillingsstyret oppnevnt

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide6

Finne ut hva omstillingsarbeid går ut på

Juni 2011: Engasjere prosjektleder i 50 % for 6 mnd, forberede strategi og forankringsfasen

Oppstartmøte med Bfk, IN og Dist.senter

Regional omstilling, Innovasjon Norge: Veiledningshefte, internettsider

Oppstartseminar for omstillingsstyret

Omstillingskonferanse

Informasjon til kommunestyre som eier

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide7

Informere, mobilisere, forankre

Pressemelding, aktiv bruk av media

Kommunens nettside, kommuneavis

Åpent folkemøte

Frokostmøter for næringslivet

Aktiv deltakelse i strategisk utviklingsanalyse (intervjuer, spørreundersøkelse næringsliv, innflyttere, ungdom)

Info politiske utvalg

Medvirkning i utarbeidelse av omstillingsprogram

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide8

Strategisk utviklingsanalyse - prosess

15. juli: Utsending konkurranse til fire tilbydere

1. sept: Frist innsending av tilbud. Anbudsåpning

9. sept: Forhandlingsmøter med alle tilbydere

15. sept: Innsending rev. tilbud etter forhandl.

19. sept: IFO kåret til vinner av konkurransen

30. sept: Underskrevet prosjektplan + kontrakt

13. okt: Søknad IN 50 % tilskudd til kostnad

10. des: Endelig strategisk utviklingsanalyse

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide9

Utvikling av styringsdokumenter (omstillingsprogram)

Oppdrag under kr 100.000, direkte innkjøp

14. des 2011: Tilbud fra Maximite AS v/Anne-Britt Ruderaas

20. des. 2011: Kontrakt for arbeidet

16. jan 2012: Arbeidsmøte omstillingsstyret

20. jan 2012: Søknad IN 50 % tilskudd

20. feb 2012: Arbeidssamling med 20 personer

15. mars 2012: Omstillingsplan og organisasjons-modell godkjent av KS. Omstillingsstyre oppnevnt

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

slide10

Oppsummering - erfaringer

Kommunen var godt motivert og forberedt (FFF)

Rask oppstart; prosjektleder raskt på plass, oppnevning av interimsstyre

Stolte på anbefalinger fra IN og erfaringer fra andre omstillingsområder

PLP som verktøy, god planlegging for en optimal gjennomføring av strategi og forankringsfasen

Ryddige innkjøpsrutiner

Enighet om rammer for oms-arbeidet, selv om det var valg med politisk omveltning høsten 2011

Bygde på nylig avsluttet kommuneplanarbeid

Fikk til bra prosess med involvering og forankring

OMSTILLING OG NYSKAPING I ROLLAG

www flakstad utvikling no

www.flakstad-utvikling.no

Forankring av omstillingsarbeidet som mental prosess

agenda
Agenda
 • Presentasjon av meg selv
 • Strategien vi jobber etter
 • Hva er forankring
 • Situasjonsanalyse i Flakstad
 • Avslutning
rolf g zimmermann 45
Rolf G Zimmermann (45)
 • Utdanning:
  • Journalist
  • Fiskeriøkonom
  • Siviløkonom
 • Erfaring:
  • CFO i NordlyHolding AS
  • Regionsjef for AKVA group ASA i Asia
  • Journalist i DN, Intrafish, Avisa Nordland, etc.
 • Hvem er jeg?
  • Pappaen til Philippe (2)
  • Problemløser
strategien

Strategien

Fem pilarer – hvor kommunen har ansvaret for en

hvor er handlingsplanen forankret
Hvor er handlingsplanen forankret?
 • Folkevalgte
 • Kommuneadministrasjon
 • Kommunens befolkning
 • Kommunens næringsliv
 • Etc.
alternativ forankring
Alternativ forankring
 • Tankesett og selvbilde
 • Virkelighetsforståelse
 • Fremtidssyn
 • Historisk oppfatning av hva kommunen er
 • Ressursbruk i kommunen
 • Opplevelse av hva omstilling er
hva er egentlig omstilling

Hva er egentlig omstilling?

Skal man jobbe for å motvirke eller reversere endring?

Skal man jobbe for å skape endring?

: Svaret vil reflekteres i den strategien man til slutt utformer.

strategien1

Strategien

Fem pilarer – hvor Flakstad Utvikling har ansvaret for 4

takk for meg

Takk for meg

Rolf G Zimmermann

rolf@flakstad-utvikling.no

Flakstad-utvikling.no

slide24

Omstilling i en industriklynge i verdensklasse – erfaringer fra strategi- og forankringsarbeidet i Vestre Toten kommune

Emma Østerbø

SINTEF Raufoss Manufacturing

slide25

NCE Raufoss – Lette Materialer og Automatisert Produksjon

Kunnskapsbasert industriklynge med felles FoU-selskap

verdensklasse vs omstilling
Verdensklasse vs. omstilling

Vestre Toten kommune

13.000 innbyggere

Godt integrert bo- og arbeidsmarked i regionen

Sterkt men sårbart næringsliv

17 % nedgang i arbeidsplasser høsten 2008

Dvs. 550 arbeidsplasser

 • NCE siden 2006
 • 2-1/2-1/2-0
 • Sterkest i Norge på produktivitetsvekst, >35% de siste 6 år på klyngenivå
 • Omsetningsvekst per ansatt fra 1,6 til 2,2 mill
 • Ca. 90 % eksport
kommunens erfaringer i krisetider
Kommunens erfaringer i krisetider

I forrige finanskrise (i begynnelsen av 1990-tallet) flyttet «en hel generasjon» fra Vestre Toten

nytt h p
Nytt håp
 • Ingen store konkurser til tross for finanskrise
 • Vestre Toten kommune søkte om omstillingsstatus høsten 2009
 • Kommunen fikk status som omstillingskommune i september 2010 (!)
kompetansemilj og samarbeid
Kompetansemiljø og samarbeid
 • Kommunen fikk et verktøy for å bidra til bedriftenes utvikling, kommunen ble en utviklingspartner
 • SINTEF Raufoss Manufacturing, en naturlig motor i industrimiljøet, 0 erfaring med offentlige omstillingsprogrammer
analysefasen
Analysefasen
 • Næringsstrukturanalyse
 • Intervju med bedrifter og bedriftsnettverk
 • Kartla prosjekter bedrifter

hadde «i skuffen»

Omstilling i Vestre Toten

kommune måtte handle mye

om næringslivsutvikling

– det var alle enig i

slide34
Mål
 • Styrke og utvikle arbeidsplasser i Vestre Toten kommune
 • Tillegg i 2013: … og å skape en varig plattform for næringsutvikling i regionen.
 • Innsatsområder fra og med 2013:
   • Nyskaping i næringslivet, og
   • Attraktivitet for næringslivet
erfaringer
Erfaringer
 • Programfasene og strukturen har kommet på plass etter hvert, i begynnelsen skjedde ting «etter eget hode»
 • Innovasjon Norge må

på banen tidlig for å

veilede omstillings-

gruppen i PLP

 • Fylkeskommunen må

også ha kompetanse

til å utføre sin rolle

customization
Customization
 • I nettverkene, NCE Raufoss og TotAl-Gruppen, med node i Raufoss omsettes det for nært opptil 7,5 milliarder kroner
 • Fordeles dette på de mest framtredende bedriftene, totalt 56 stk, blir dette en gjennomsnittlig omsetning pr bedrift på 131 MNOK
 • Fellestrekk ved mange av disse bedriftene er vareproduksjon, nasjonalt og globalt fokus, kompetansearbeidsplasser og egen markeds- og produktutvikling
 • For å gjøre en forskjell for denne type bedrifter ser vi at støttebeløpene må opp på et visst nivå
 • Vi ser at det florerer av gode ideer og mulighet for spinn-off fra eksisterende struktur, men at det kreves solide bidrag for å utløse potensialet.
 • Omstillingskommuner ser ulike ut – virkemidlene må tilpasses hver enkelt