lasts kring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lastsäkring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lastsäkring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Lastsäkring - PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on

Lastsäkring. GNS järnväg 2013-09-13 Håkan Sjöström. Transportens olika delar. Järnvägslagen. Järnvägstrafiklagen. Mottagare. Avsändare. Järnvägsföretag. Lastar och säkrar lasten enligt järnvägs-företagets anvisningar. Ger ut skriftliga anvisningar för lastning

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lastsäkring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
lasts kring

Lastsäkring

GNS järnväg

2013-09-13

Håkan Sjöström

transportens olika delar
Transportens olika delar

Järnvägslagen

Järnvägstrafiklagen

Mottagare

Avsändare

Järnvägsföretag

 • Lastar och säkrar lasten enligt järnvägs-företagets anvisningar
 • Ger ut skriftliga anvisningar för lastning
 • Ger råd till avsändaren om lastning
 • Genomför stickprovskontroller hos avsändaren avseende lastning
 • Genomför funktionskontroll av tåget med visuell utvändig kontroll av lasten
 • Ansvarar för tågets säkerhet enligt järnvägslagen
 • Tar emot godset
fortsatt arbete
Fortsatt arbete
 • Anpassning till fler aktörer
 • Motsvarande satsning inom andra godsslag
   • Intermodalt
   • Stålprodukter
regler f r lasts kring p den svenska j rnv gen
Regler för lastsäkring på den svenska järnvägen

Nuvarande situation

Alternativa lösningar

Green Cargos förslag

lasts kring f r den svenska j rnv gen nuvarande situation
Lastsäkring för den svenska järnvägen – nuvarande situation
 • Myndighetskrav om lastsäkring återfinns på tre rader i föreskriften om säkerhetsstyrningssystem:
   • Järnvägsföretag och infrastrukturförvaltare ska ha säkerhetsbestämmelser … som behövs för att trygga en säker verksamhet … om lastning av fordon, inklusive bestämmelser om lastsäkring
 • Enligt en utredning som Transportstyrelsen gjorde 2010 skulle en nationell föreskrift om lastsäkring på järnväg tas fram under 2013. Så blir inte fallet
 • Green Cargo är den enda organisation i Sverige som har ett heltäckande system för lastsäkring av järnvägsfordon
 • Green Cargos lastsäkringsbestämmelser består av 30 dokument omfattande omkring 800 textsidor
 • Reglerna innehåller övergripande regler samt specifika anvisningar för olika godsslag såsom exempelvis sliprar, räls, rundvirke, stålämnen, båtar och pappersrullar
lasts kringsreglerna utvecklas inom uic
Lastsäkringsreglerna utvecklas inom UIC
 • Green Cargo deltar i UIC Loading Guidelines Working Group.
  • Deltagare i stort sett samtliga tidigare järnvägsförvaltningar i Europa, företrädda av respektive godsbolag
  • Ordförande kommer från DB Schenker Deutschland
  • Gruppen ger ut övergripande och detaljerade riktlinjer och instruktioner för lastning av järnvägsvagnar.
  • Green Cargo deltar i utvecklingen av regelverket med utgångspunkt från Green Cargos kundbehov.
alternativ 1
Alternativ 1
 • Behålla nuvarande modell
  • Enligt presentationen
 • Fördelar
  • Kräver ingen förändring
  • Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet
 • Nackdelar
  • Branschen har olika nivå på lastsäkringsreglerna
  • Green Cargo drar ett stort lass som till vissa delar används av övriga branschen
  • Suboptimering
  • Inte anpassad till en avreglerad marknad
alternativ 2
Alternativ 2
 • Verka för att Transportstyrelsen ger ut regelverket som en myndighetsföreskrift
 • Fördelar
  • Alla måste följa samma regler
  • Varje part får ta fullt ansvar för sin egen verksamhet
 • Nackdelar
  • Byråkratisk process vid ändringar
alternativ 3
Alternativ 3
 • Trafikverket ger ut lastsäkringsreglerna som en branschhandbok
  • Enligt samma modell som JTF
 • Fördelar
  • Reglerna blir tillgängliga för alla aktörer
  • Gemensam hög nivå
  • Samverkan med UIC kan bibehållas
  • Utveckling för den svenska marknaden kan optimeras
  • Näraliggande till systemet för kodifiering av lastbärare inom Trafikverket
 • Nackdelar
  • Ny roll för Trafikverket

Transportstyrelsen

Myndighets-föreskrift

Handbok med branschregler

Trafikverket

Järnvägsföretag

Infrastruktur-förvaltare

Kompletterande företagsregler

alternativ 3 behov av fortsatt arbete
Alternativ 3 – behov av fortsatt arbete
 • Skapa gemensam förvaltningsgrupp
 • Modell för finansiering
 • Överförande av kompetens till Trafikverket