ne douc inky l iv intoxikace alergie n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie PowerPoint Presentation
Download Presentation
Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie - PowerPoint PPT Presentation


 • 244 Views
 • Uploaded on

Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie. Faktory ovlivňující účinky léčiva v organismu. Nežádoucí účinky léčiv. LČ – účinek hlavní, pro který je pacientovi podáno X účinek vedlejší, nežádoucí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie' - anila


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ne douc inky l iv intoxikace alergie

Nežádoucí účinky léčiv, intoxikace, alergie

Faktory ovlivňující účinky léčiva v organismu

ne douc inky l iv
Nežádoucí účinky léčiv
 • LČ – účinek hlavní, pro který je pacientovi podáno X účinek vedlejší, nežádoucí
 • NÚ mohou být vyvolány stejným mechanismem jako účinek hlavní (při působení na nevhodnou tkáň), ale mohou být vyvolány i jinými mechanismy – např. příliš vysokou c látky v plasmě nebo odlišnou reaktivitou pacienta (nesnášenlivost, alergie)
ne douc inky l iv1
Nežádoucí účinky léčiv
 • mírné – nevyžadují přerušení terapie, léčbu antidoty resp. hospitalizaci
 • středně závažné – vyžadují změnu terapie nebo alespoň úpravu dávkování; někdy vyžadují i hospitalizaci
 • závažné – potenciálně ohrožují život pacienta – látku z terapie vysazujeme a léčíme NÚ
slide4
letální – vedou přímo nebo nepřímo k úmrtí pacienta (aplast. anémie po chloramfenikolu, krvácení do GIT po podávání kortikosteroidů)
ne douc inky l iv2
Nežádoucí účinky léčiv
 • vyskytují se cca u 1-30% léčených pacientů
 • 3-7% potřeba hospitalizace pacienta
toxick inky l tek
Toxické účinky látek
 • účinky, které se vyskytují po podání nepřiměřeně vysokých dávek farmaka (bez ohledu na to, zda šlo o dávku podanou omylem nebo užitou při pokusu o sebevraždu)
typy toxick ch reakc
Typy toxických reakcí
 • farmakologické - většinou mizí nebo se snižují při poklesu plasmatické hladiny farmaka
 • patologické – mohou se upravit regenerační schopností organismu (poškození jaterního parenchymu)
 • genotoxické – vznikají na podkladě poškození DNA (patří sem i teratogenní a karcerogenní účinky)
m stn a syst mov toxicita
Místní a systémová toxicita
 • místní toxicita – látky působí toxicky v místě aplikace (popálení, podráždění dýchacích cest)
 • systémová toxicita – látky s e stávají toxickými až po vstřebání do systémové cirkulace (časté poškození CNS, KVS a parenchymatózních orgánů)
akutn a chronick toxicita
Akutní a chronická toxicita
 • akutní intoxikace – nutnost rychlého nasezení intenzivní terapie
 • chronická intoxikace – nutná prevence dalšího vystavení organismu toxickému působení látky
nej ast j intoxikace
Nejčastější intoxikace
 • sedativa, hypnotika, psychofarmaka a analgetika
 • nejčastější příčiny úmrtí:
 • poškození CNS (antidepresiva, analgetika, hypnotika, psychostimulancia)
 • poškození KVS (kardiální glykosidy, antiastmatika)
 • poškození jater (alkohol, čistící prostředky)
l ba intoxikac
Léčba intoxikací
 • zajistit přežití pacienta a dosažení toho, aby ireverzibilní orgánové změny po prodělané intoxikaci byly co nejmenší
 • nutnost-identifikace látky, která intoxikaci vyvolala, po té:
 • cílená léčba pomocí specifických antidot
slide12
zabránění dalšímu vstřebávání látky, která intoxikaci vyvolala (výplach žaludku, carbo medicinalis)
 • snížení hladiny toxické látky (u látek vylučovaných ledvinami – forsírovaná diuréza- navození diurézy a průběžné doplňování ztrát vody a iontů infůzí
 • léčba symptomatická – péče o oběh, dýchání, dostatečnou diurézu, prevence vzniku infekce
zvl tn typy toxick ch reakc
Zvláštní typy toxických reakcí
 • kancerogenní a teratogenní účinky léčiv
 • kancerogen = látka, která je schopna vyvolat nádorové bujení (často látky netoxické, které se v organismu mění na kancerogen )
 • teratogenní účinek = účinek, který může vést ke vzniku malformací u embrya (farmaka, ale i jiné faktory, např. věk rodičů, onemocnění matky, nemoci během těhotenství)
slide14
u farmak velmi záleží na době, kdy byl těhotné ženě podán
 • nejrizikovější je období organogeneze (18-90. den těhotenství)
imunitn syst m a l kov alergie
Imunitní systém a lékové alergie
 • imunitní systém udržuje integritu makromolekulárního složení vnitřního prostředí těla:
 • odstraňuje cizorodé materiály
 • likviduje i vlastní opotřebované buňky
 • odpovídá za vznik alergických reakcí
 • místem působení 2 skupin farmak-imunosupresiv a imunomodulancií
l kov alergie
Lékové alergie

= nežádooucí reakce na látku, která se vyvíjí po jejím opakovaném podávání, resp. i po podávání látek podobné chemické struktury (někdy označována jako hypersenzitivita)

 • k jejímu vzniku je nutná předchozí expozice po dobu cca 7-14 dní; během této doby si organismus vytvoří specifické protilátky: při dalším setkání s farmakem dochází k interakci mezi antigenem a protilátkou a výsledkem je typická alergická reakce
l kov alergie1
Lékové alergie
 • projevy alergie- může dojít k postižení vybraných orgánů (různá intenzita i závažnost)
 • nejčastěji však kožní projevy (sulfonamidy – dermatitidy)
klasifikace alergick ch reakc
Klasifikace alergických reakcí
 • typ I – časná nebo anafylaktická reakce

v případě, kdy antigen vede k tvorbě IgE protilátek, které se naváží na povrch bazofilů nebo žírných buněk

slide19
při dalším setkání s antigenem dochází k jeho navázání na povrchové protilátky typu IgE a výsledkem je degranulace buněk a uvolnění farmakologicky aktivních komponent (histaminu, serotoninu)
 • vzniká rychlá alergická reakce
 • lokalizace: kůže, bronchy nebo může mít projevy celkové reakce se vznikem edému, hypotenze a šoku
slide20
typ II – cytotoxický typ alergie
 • antigen se váže na povrch určitých buněk (erytrocyty)
 • při opakovaném kontaktu s antigenem dochází ke zničení buněk, na které se antigen navázal
 • např. léky indukovaná hemolytická anémie
slide21
typ III – alergie podmíněná imunitními komplexy
 • dochází ke vzniku komplexu antigen+protilátka v séru nebo v tkáňových prostotrech
 • např. grnulocytopénie, hemolýza
slide22
typ IV- reakce pozdní přecitlivělosti(tuberkulínový typ reakce)
 • projevuje se až po několika dnech po opakovaném setkání senzibilizovaného jedince s antigenem
 • dochází k infiltraci tkání mononukleárními buňkami
 • hlavně v kůži
l ba l kov ch alergi
Léčba lékových alergií
 • prevence vzniku lékových alergií-látky, které mají schopnost ovlivňovat alergické reakce:
 • kortikoidy (glukokortikoidy)-působí imunosupresivně a pravděpodobně blokují vytváření IgE protilátek
slide24
katecholmainy (adrenalin, isoprenalin)-snižují uvolňování mediátorů ze žírných buněk a bazifilů;mají i bronchodilatační účinek
 • antihistaminika- kompetitivně inhibují působení histaminu snižují kapilární permeabilitu a brání bronchokonstrikčnímu působení histaminu)
 • nespecificky působící látky-kalcium
faktory ovliv uj c inky l iv
Faktory ovlivňující účinky léčiv
 • faktory týkající se pacienta – hmotnost, pohlaví, psychický stav pacienta
 • většina léčiv-dávkování-ideální tělesná hmotnost 75 kg ) u látek s malou terapeutickou šíří se provádí přepočet dávky na hmotnost pacienta)
slide26
pohlaví pacienta-ženy bývají citlivější na působení farmak než muži
 • léky během těhotenství
 • psychika pacienta-strach pacienta z choroby zhoršuje léčení
slide27
věk a stupeň vývoje, dávky léčiv u dětí
 • dávka léčiva se určuje nejenom na základě znalosti hmotnosti dítěte, ale je nutné brát v úvahu i stupeň zralosti organismu dítěte
 • přepočty pro výpočet dávky pro dítě
 • některá farmaka dětem podávat nelze-riziko vzniku toxických reakcí
slide28
analogicky s dětmi-starší lidí nad 65 let (omezená detoxikační a vylučovací schopnost organismu a proto je nutné snížit dávkování léků
 • dále je nutné mít na mysli, že staří lidé mají vyšší citlivost CNS vůči tlumivě působícím látkám-dobré se takovým látkám vyhnout