t ydennyskoulutus yhdess tekem ll hanke 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on

Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla. Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla. A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi B. Oppimisen arvioinnin menetelmät

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Täydennyskoulutus Yhdessä tekemällä – hanke 2010' - angelica-figueroa


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ty ss oppimisjaksolla
Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus työssäoppimisjaksolla

A. Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus ja oppimisen arviointi

B. Oppimisen arvioinnin menetelmät

C. Opiskelijan osaamisen arviointi

D. Erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan arviointi

E. Maahanmuuttaja opiskelijan ohjaaminen ja arviointi

osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi
 • Opiskelijan arviointi on kriteeriperusteista, avointa, luotettavaa ja vertailtavaa,
  • Opiskelijan osaamista verrataan tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. Tämä edellyttää, että kaikki arviointiin osallistuvat ymmärtävät ne samalla tavalla
 • Opiskelijalla on oikeus oppia ennen kuin ammattitaitovaatimuksissa ja tavoitteissa määriteltyä osaamista arvioidaan tutkintotodistukseen tulevan arvosanan saamiseksi
 • Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan todistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla T 1 , H 2 ja K 3.
osaamisen arviointi1
Osaamisen arviointi
 • Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä ja muulla osaamisen arvioinnilla.
 • Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan mahdollisimman laajasti
 • Muu osaamisen arviointi täydentää ammattitaitovaatimuksissa edellytettyä osaamista.
osaamisen arviointi2
Osaamisen arviointi
 • Osaamisen voidaan katsoa koostuvan työn vaatimien tietojen ja taitojen hallinnasta ja niiden soveltamisesta käytännön työtehtäviin.
 • Osaamisen arvioinnilla pyritään myös ohjaamaan ja kannustamaan opiskelijaa sekä kehittämään opiskelijan itsearviointitaitoja.
 • Ammattiosaamisen näytöt pyritään järjestämään työssäoppimisjaksojen yhteydessä aidoissa työtilanteissa.
ammattiosaamisen n ytt arviointimenetelm n
Ammattiosaamisen näyttö arviointimenetelmänä
 • Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan opiskelijan osaamista työpaikalla. Opiskelija osoittaa käytännön työtehtäviä tekemällä miten hyvin hän on saavuttanut opetussuunnitelman perusteissa määritellyn työelämän edellyttämän ammattitaidon.
 • Ammattiosaamisen näyttö lisää tavoitteellisuutta työssäoppimisessa.
 • Ammattiosaamisen näytössä opiskelija tekee samoja työtehtäviä kuin muutenkin työssäoppimisjaksonsa aikana.
osaamisen arviointi ammattiosaamisen n ytt
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
 • Ammattiosaamisen näytössä osaamisen arviointi toteutetaan havainnoimalla ja seuraamalla sitä, miten opiskelija työtehtävistä ja työn tekemisestä kokonaisuudessaan kyseisessä työyhteisössä.
 • Ammattiosaamisen näyttö on ammatillisten tutkinnon osien keskeisin ammattitaidon arviointimenetelmä. Osaamisen arvioinnilla arvioidaan oppimisen tulosta.
 • Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon perusteissa.
osaamisen arviointi ammattiosaamisen n ytt1
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö
 • Ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnista päättävät toimielimen määräämät opettajat ja työelämän edustajat yhdessä tai erikseen.
 • Ammattiosaamisen näyttö annetaan kaikista ammatillisista tutkinnon osista, myös valinnaisista tutkinnon osista, jos ne ovat ammatillisia.
 • Ammattiosaamisen näyttö voidaan antaa yhdestä tai useammasta tutkinnon
 • osasta kerrallaan. Jos samassa ammattiosaamisen näytössä arvioidaan useamman tutkinnon osan osaamista, tulee kaikista tutkinnon osista antaa erillinen arvosana arvioinnin kohteittain.
 • Jos tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttö annetaan useammassa kuin yhdessä osassa, jokaisesta osasta annetaan arvosanat arvioinnin kohteittain, mutta kokonaisarvosanaa ei muodosteta, ennen kuin kaikki osat on suoritettu.
osaamisen arviointi ammattiosaamisen n ytt2
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö

Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit

 • Tutkinnon perusteissa on tutkinnon osittain esitetty arvioinnin kohteet (mitä arvioidaan) ja arviointikriteerit (miten osataan) tyydyttävän T1, hyvän H2 ja kiitettävän K3 tasoille.
 • Arviointi kohdistuu
  • työprosessin
  • työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin
  • työn perustana olevan tiedon ja
  • elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintaan.
osaamisen arviointi ammattiosaamisen n ytt3
Osaamisen arviointi/ Ammattiosaamisen näyttö

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja ovat:

 • oppiminen ja ongelmanratkaisu,
 • vuorovaikutus ja yhteistyö
 • ammattietiikka,
 • terveys, turvallisuus ja toimintakyky,
 • aloitekyky, yrittäjyys
 • kestävä kehitys
 • estetiikka,
 • viestintä ja mediaosaaminen
 • matematiikka ja luonnontieteet
 • teknologia ja tietotekniikka
 • aktiivinen kansalaisuus
 • eri kulttuurit.
osaamisen arviointi muu osaamisen arviointi
Osaamisen arviointi / muu osaamisen arviointi
 • Muu osaamisen arviointi kohdistuu niihin tutkinnon osan arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin, joita ei voida osoittaa ammattiosaamisen näytöissä työpaikoilla.
osaamisen arviointi toimielin
Osaamisen arviointi/ toimielin
 • Koulutuksen järjestäjän nimeämän toimielimen tehtävänä on:
  • hyväksyä opetussuunnitelman osana olevat suunnitelmat siitä, kuinka ammattiosaamisen näytöt toteutetaan ja arvioidaan.
  • päättää ammattiosaamisen näytön arvioijista
  • valvoo näyttötoimintaa
  • käsittelee kaikki opiskelijan arvioinnin mahdolliset toisen vaiheen oikaisuvaatimukset.
 • Tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa tulee olla suunnitelma kaikkien tutkinnon osien arvioinnista ja osaamisen arviointimenetelmistä.
 • Ammatillisissa tutkinnon osissa tulee olla lisäksi toimielimen hyväksymä suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista.
 • Ammatillisissa tutkinnon osissa koulutuksen järjestäjä päättää, mitä ovat muun osaamisen arvioinnin menetelmät.
osaamisen arviointi3
Osaamisen arviointi
 • Tutkintotodistus muodostuu päättötodistuksesta ja näyttötodistuksesta.
 • Ammatillisen tutkinnon osan arvosana päättötodistuksessa muodostuu ammattiosaamisen näytön ja muun osaamisen arvioinnin perusteella.
 • Näyttötodistuksen arvosanat muodostuvat ammattiosaamisen näyttöjen perusteella.
arviointikeskustelu ja osaamisen arvosanasta p tt minen
Arviointikeskustelu ja osaamisen arvosanasta päättäminen
 • Tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella.
 • Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa.
 • Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättävät opettajat ja työelämän edustajat pääsääntöisesti yhdessä toimielimen päätöksen mukaisesti.
 • Arvioinnin perustelut on aina kirjattava.
oppimisteht v 5
Oppimistehtävä 5
 • Tarkastele ammattiosaamisen näytön arviointi- ja toteuttamissuunnitelmaa kasvun tukemisen ja ohjauksen, hoidon ja huolenpidon tai kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osista
 • Arvioi videon perusteella opiskelijoiden osaamista suhteessa tutkinnon perusteiden kriteereihin