riskijuhtimise eesm rk pole kahjude rahoidmine vaid ri kasvatamine l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine PowerPoint Presentation
Download Presentation
Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 577 Views
 • Uploaded on

Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine. Aivo Adamson Riskijuhtimise Aastakonverents 17. n ovember 2005. Riskijuhtimise filosoofia. Risk on pigem võimalus mida tuleb kasutada, kui saatus millega leppida!

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine' - andrew


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
riskijuhtimise eesm rk pole kahjude rahoidmine vaid ri kasvatamine

Riskijuhtimise eesmärk pole kahjude ärahoidmine vaid äri kasvatamine

Aivo Adamson

Riskijuhtimise Aastakonverents17. november 2005

slide2

Riskijuhtimise filosoofia

Risk on pigem võimalus mida tuleb kasutada, kui saatus millega leppida!

Riskijuhtimine, see on esmajärjekorras inimeste juhtimine! Matemaatika, mudelid ja protseduurid on ka tähtsad, kuid kui inimesed riski olemust ei mõista, siis need vahendid ‘tööle’ ei hakka

Mis on risk?

slide5

Riskijuhtimise olemus

Riski ei tohi käsitleda ainult negatiivses kontekstis! Riski võtmine loob meile võimaluse teenida täiendavat tulu

Riskijuhtimine kõige lihtsamalt öeldes on distsipliin, mis püüab maksimeerida riskide võtmisega kaasneva tulu ja riski kulu suhet

Riski tulud/riski kulud = max

riskijuhtimise p him tted
Riskijuhtimise põhimõtted
 • Võtta riske ainult valdkondades, mida pank tunneb ning milles tal on häid kogemusi ja saavutusi
 • Vältida erakordselt suurte tehinguriskide võtmist, mis võivad ohustada suurt osa panga omakapitalist
 • Vältida riskide võtmist tehingutes, mis on avatud olulisele juriidilisele riskile või ebaselgetele arvestuspõhimõtetele
 • Tegutseda ennetavalt ebapiisava kontrollkeskkonnaga valdkondades, et minimeerida protsessidest, süsteemidest ja töötajate ebaaususest tekkida võivaid suuri kaotusi
 • Tehingutest arusaamine/majanduslik aspekt
 • Äriline vastutus/äri omanik
r iskide juhtimise strateegiad meetodid
Riskide juhtimise strateegiad/meetodid

Riskijuhtimise strateegia on sisuliselt otsus selle kohta, mida me selle riskiga ette peaksime võtma. On neli peamist strateegiat:- maandamine (=optimeerimine)- aktsepteerimine- vältimine (=minimeerimine)- välja müümine (=transfer, finantseerimine)

Riski indikaatorid... personali voolavus, motivatsiooni tase, IT süsteemide maasoleku aeg, mitteresidentidest klientide arv, väljamüüdud teenuste maht, …

… aga ka makromajanduse näitajad nagu jooksevkonto defitsiit, tööpuuduse tase, keskmise palga kasv jne

kolm k ige olulisemat
Kolm kõige olulisemat ...

Krediidirisk

Operatsiooniriskid

IT risk

krediidiriski juhtimise p him tted
Krediidiriski juhtimise põhimõtted
 • Krediidirisk – kahju suurus juhul, kui vastaspool ei suuda oma lepingulisi kohustusi täita
 • Krediidiriski juhtimine keskendub vastavate riskide maandamisele läbi nende identifitseerimise, mõõtmise ja konsolideerimise
 • Ennetav lähenemine, keskendutakse riskifaktorite identifitseerimisele ja potentsiaalse mõju kvantifitseerimisele - potentsiaalse riski minimeerimisele
krediidiriski m tmise p him tted
Krediidiriski mõõtmise põhimõtted

Oodatava kahjumi ja stresskahjumi hindamine

 • Oodatava kahjumi arvutamisel kasutatakse sisemist reitingusüsteemi – iga reitinguklassiga seotakse pankrotistumise tõenäosus ühe aasta jooksul, mis määratakse eelmiste aastate kahjumi ajaloo ja majanduskeskkonna väljavaadete põhjal
 • Stresskahjumi suuruse kvantifitseerimisega püütakse aru saada kuidas käitub portfell ekstreemsetes majandusoludes ehk hinnata omakapitali suurust
 • Basel II
stresstestimise struktuur
Stresstestimise struktuur

Hinda laenu tagasivõitmise määra ettevõtte püsiva maksejõuetuse korral, mille põhjal arvuta uus laenu väärtus

operatsiooniriskide m iste
Operatsiooniriskide mõiste
 • Igapäevases äritegevuses tehingu teostamisel ilmneda võiv tahtlik või tahtmatu kõrvalekalle aktsepteeritud põhimõtetest, mille tulemusel võib tekkida rahaline kahju
 • Operatsioonirisk võib väljenduda nii otsese majandusliku kahju kui usalduse vähenemisena, mis on tekkinud vigade või ebapiisavuse tõttu andmetes, infovahetuses, tehingu teostamises või lepingu tingimustes
 • Operatsiooniriskid jagunevad sisemisteks ja välisteks riskideks
operatsiooniriski juhtimise p him tted
Operatsiooniriski juhtimise põhimõtted
 • Võimalikult madal riskitase lähtudes riskijuhtimise efektiivsuse põhimõttest, mille aluseks on iga töötaja riskiteadlikkuse suurendamine
 • Pank ei võta juhitamatuid ja limiteerimata riske
 • Kahjude minimeerimiseks kasutatakse tehingulimiitide ja pädevuste süsteeme
 • Tööprotseduurides rakendatakse duaalsuse printsiipi – tehingu või operatsiooni teostamiseks peab olema vähemalt kaks teineteisest sõltumatu töötaja või üksuse kinnitus Slaid
 • Operatsiooniriskide kaardistamisel ja juhtimisel kasutatakse enesehindamise metoodikat (CSA)
it riskid
IT Riskid

Siia kuulub risk, et ettevõtte poolt kasutatav

infotehnoloogia: Slaid

 • ohustab andmete terviklikkust ja käideldavust
 • võimaldab oluliste varade (sh andmete) väärkasutust/moonutamist või vargust
 • ohustab ettevõtte igapäevast funktsioneerimist

Talitluspidevus

 • äri jätkusuutlikkus
riskiteadlikkus
Riskiteadlikkus!

Eesmärk peaks olema, et iga töötaja saaks aru tehinguga kaasnevatest riskidest, mitte ei ajaks protseduurides näpuga järge

Näide kaupmeeste juurest:

Soovisin osta kaupu paari tuhande krooni eest ja tasuda pangakaardiga. Minult küsiti dokumenti

Kuigi dokumendifoto vastas minu välimusele, kirjutati ikkagi dokumendi number maksekviitungile

Katsed on näidanud, et dokumendil võib olla isegi foto, millel on kujutatud ahv - makse saab ikkagi tehtud!

aga kuidas tegelikult k ib
Aga kuidas tegelikult käib?
 • Tagantjärgi tarkus
 • Šokiteraapia
 • “Ahnus”
 • Tapa rutiine ehk kasuta rotatsiooni
 • Inimeste koolitus
 • Võtmeisikute asendamatuse elimineerimine
 • Tekkinud kahjud/katsed ei ole konkurentsieeliseks
 • Aktsepteerida riske ja kommunikeerida
slide21
Paul Evans: Education training, coaching and support are RISK management. Investment in education and training pays off IF...
 • ...it helps people to learn from past experience and manage the risks of challenge better in the future, and/or...
 • ...it builds greater confidence to act in taking good risks in the future: THE CONFIDENCE TO ACT

Risk management – argue too early for the

opposite and you will be ejected as a tiresome

troublemaker; argue too late, and you have missed

the boat