slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kusttypes rond de Noordzee PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kusttypes rond de Noordzee

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Kusttypes rond de Noordzee - PowerPoint PPT Presentation


  • 490 Views
  • Uploaded on

Kusttypes rond de Noordzee. Inleiding

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kusttypes rond de Noordzee


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Kusttypes

rond de

Noordzee

slide3

Inleiding

De Noordzee kent een uiteenlopend aantal kustvormen. In het Noorden heersen er aan de beide zijden van de Noordzee diep inhammen genaamd fjorden (Noorwegen) of firths (Schotland) die in een bergachtige kustlijn insnijden. België, Nederland en Denemarken hebben vlakke kusten met zandstrand, duinen en met dijken. Verder vindt men langsheen de Noordzee ook diverse rotsachtige klifkusten met valleien of keistranden. De geologische leeftijd van de gesteenten waaruit de kust is opgebouwd stijgt van zuiden naar noorden.

De meeste kusten kan men bij een van de volgende vier typen onderbrengen: zanderige kusten, modderige kusten, keistranden of rotskusten, telkens afhankelijk van klimatologische en geologische omstandigheden van het gebied.

Deze presentatie poogt enkel een korte opsomming te geven van de diverse soorten kusten langsheen de Noordzee zonder diep op het ontstaan of de kenmerken in te gaan. De kaart (slide 4) is interactief opgebouwd. Elk nummer staat voor een typische kustvorm.

slide4

Inhoud

1. Zand- en duinkust

2. Estuarium - slik en schor

3. Waddenkust

4. Scherenkust

5. Noorse fjordenkust

6. Schotse firths

7. Schotse klifkust

8. Engelse ‘Dino’kust

9. Franse falaisekust

slide5

5

4

6

7

8

3

2

1

9

slide7

2. ESTUARIUM:b.v. Schelde-estuarium

VLISSINGEN

LAND VAN SAEFTINGHE

ONDERHEVIG

AAN

GETIJDEN

TOT

GENT

PLATEN LIGGEN

BIJ EB DROOG

VAARROUTE

ZOUT

BRAK

ZOET

slide8

Slikken en schorren

SLIK

Onbegroeide kleiige delen

die bij eb droog vallen.

Slikken grenzen meestal

aan land, in tegenstelling

tot wadden.

SCHOR/KWELDER

Begroeid land gelegen boven de getijdenzone binnen het supralittoraal. Een schor wordt meestal doorsneden door geulen of slenken die met vloed vanuit zee vollopen. De begroeiing op het schor bestaat uit halofiele (zout minnende) planten.

SLIK

SCHOR

SLIBRIJKE OEVERS

slide9

3. WADDENKUST:b.v. Schiermonniksoog (NL)

DK

DUI

NL

ZANDBANKEN LIGGEN

BIJ EB DROOG

WADDENZEE =

ONDIEPE ZEE

DOOR LAND INGESLOTEN

slide10

4. SCHERENKUST:b.v. Zuidland (zuidkust Noorwegen)

SCHEREN =

EILANDJES VAN AFGEPLATTE ROTSEN

DOOR IJS

GLAD GESLEPEN

slide11

5. NOORSE FJORDENKUST

DIEPE INHAMMEN

ZEER GRILLIGE KUST

slide12

Fjord = diepe inham

TROGDAL

STEILE HELLING

slide14

7. SCHOTSE KLIFKUSTEN:b.v. St.Abbs Head (Highlands)

HOGE KLIFFEN

OUDE GEOLOGISCHE LAGEN

slide16

8. OOST-ENGELSE ‘DINO’-KUST: b.v. Yorkshire

Jurassic tijdperk

GROT

ROTSPILAAR

JONGER GESTEENTE

KALKSTEEN

slide17

8. FRANSE FALAISEKUST:b.v. Cap-Blanc-Nez (ook te vinden in Verenigd Koninkrijk b.v. Dover)

‘Nez’: Oudnederlandse ‘nesta’ =vooruitstekend stuk land in zee

KALKSTEEN

slide18

Vindplaats fossiele resten (schelpen, ammonieten, ed)

door voortdurende erosie door zee

Kusten zijn bijzonder rijk aan fossielen van allerlei dieren uit de zee. Ze herinneren ons aan een vroeger geologisch tijdperk waarin de warme zee oudere levensvormen rondzwommen. Als deze dood gingen zonken hun resten naar de bodem om daar te fossiliseren. Soms werden ze volledig bewaard en in steen ingebed. Maar vaak werd de schaal opgelost waarbij de afdruk van de binnenkant van de schelp, de steenkern, achterbleef of met nieuwe mineralen werd opgevuld.

Fossiel: versteende afdruk van een (deel van een) organisme (dier of plant)