BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ
Download
1 / 74

bapko.marmara.tr/ - PowerPoint PPT Presentation


 • 465 Views
 • Uploaded on

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI. http://bapko.marmara.edu.tr/. BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projelerin Öğretim Üyeleri ve Akademik Personele Tanıtımının Yapılması,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'bapko.marmara.tr/' - huyen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİBİLGİLENDİRME TOPLANTISI

http://bapko.marmara.edu.tr/


BİLGİLENDİRME TOPLANTISININ AMACI

 • Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Tarafından Desteklenen Projelerin Öğretim Üyeleri ve Akademik Personele Tanıtımının Yapılması,

 • Daha Fazla Öğretim Üyesi ve Araştırmacıya Proje Desteği sunulması,

 • Proje Başvurularının Kolaylaştırılması,


 • BAP Koordinasyon Birimi tanımı nedir?

 • BAP Koordinasyon birimi hangi tür proje türlerine destek sunar?

 • Kimler Proje Yürütücüsü olabilir?

 • Proje Araştırmacısı Nedir?

 • Ön Değerlendirme Kurullarının Görevi Nedir?

 • Proje Tipleri ve Başvuru Koşulları Nelerdir?

 • Kabul Edilen Proje Örnekleri

 • Proje Akış Diyagramları

 • 2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri

 • Soru-Cevap


BAP Koordinasyon Birimi:

Bilimsel Araştırma Projesi:

Bilimsel Araştırma Projesi:

Bilimsel Araştırma Projesi:

Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıları tarafından  üniversitenin ileri görüşüne ve ülküsüne uygun olarak yönetilecek olan bilimsel araştırma ve alt yapı geliştirme proje önerilerinin değerlendirilmesi, benimsenmesi, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama yöntem ve temellerini düzenlemektir.


BAP Koordinasyon Birimi:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi ve 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. 2010 yılı merkezi bütçe kanununa bağlı (E) işaretli cetvelin 71.Maddesi Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller esas alınarak düzeltme yapılmıştır.


Bilimsel Araştırma Projesi:

Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirecek ve araştırma alt yapısı geliştirecek projelerdir.


BAP KOORDİNASYON BİRİMİ HANGİ PROJE TÜRLERİNE DESTEK SUNUYOR?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

 • BAP Koordinasyon Biriminde A tipi proje ( Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri), B tipi proje( Çok Disiplinli Araştırma Projeleri), C tipi proje (Lisansüstü Tez Projeleri), D tipi proje(Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri), E tipi proje (Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri), F tipi proje( Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri)  G tipi proje (Ulusal Destekli Araştırma Projeleri), H tipi proje (Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri) ve I tipi proje (Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri) başlıklı 9 farklı proje tipi desteklenmektedir.


KİMLER PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK BAŞVURUDA BULUNABİLİRLER?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


PROJE ARAŞTIRMACISI NEDİR? BULUNABİLİRLER?

NASIL BELİRLENİR ?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


ÖN DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVİ NEDİR? BULUNABİLİRLER?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


PROJE TİPLERİ VE BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR? BULUNABİLİRLER?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


Proje Tipleri BULUNABİLİRLER?

• A tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri

• B tipi proje: Çok Disiplinli Araştırma Projeleri

• C tipi proje: Lisansüstü Tez Projeleri

• D tipi proje: Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri

• E tipi proje: Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri

• F tipi proje: Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri

• G tipi proje: Ulusal Destekli Araştırma Projeleri

• H tipi proje: Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri

• I tipi proje: Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri


A Tipi Proje: BULUNABİLİRLER?

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Projeleri

Öğretim üyelerinin bilimsel araştırma ve geliştirme etkinliklerini içeren projelerdir.


A Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır? BULUNABİLİRLER?:

Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini ilgili dekanlığa, yüksekokul, akademik kadrosu olan enstitü veya merkez müdürlüklerine sunar. Dekanlık, yüksekokul, enstitü veya merkez müdürlükleri projeyi değerlendirilmesi için BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir; ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.

2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TL’dir


A Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No:SOS-A-171209-0343

Proje Başlığı: KOBİ Yöneticilerinin Narsisizm Düzeyleri İle Demografik ve Sosyokültürel Özellikleri Arasındaki İlişkinin Araştırılması

Proje Bütçesi: 15.978.TL

Proje Süresi: 2 Yıl


B Tipi Proje: BULUNABİLİRLER?

Çok Disiplinli Araştırma Projeleri:

Değişik bilimsel alanları içeren ve Marmara Üniversitesi içyapısındaki değişik bilim dallarındaki öğretim üyelerinin ortaklaşa veya dışındaki ulusal kurum veya kuruluşlardaki araştırmacılar ile birlikte gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.


B Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur? BULUNABİLİRLER?:

Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüsü proje önerisini doğrudan BAP birimi başkanlığına sunar, ilgili ÖDK tarafından hakem görüşü alınarak değerlendirilir.

2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TL’dir


B Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No: EGT-B-300609-0260

Proje Başlığı: Eskişehir Seyitgazi Bardakçı Köyünün Canlandırma Projesi

Proje Bütçesi: 25.000.TL

Proje Süresi: 2 Yıl


C Tipi Projeler: BULUNABİLİRLER?

Lisans Üstü Destek Projeleri

Enstitüler ve Tıp Fakültesinde sürdürülen yüksek lisans, doktora ve tıpta uzmanlık tezlerini ve sanatta yeterlik çalışmasını (tez/sergi/proje) desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.


C Tipi Projelere Nasıl Başvuru Yapılır?: BULUNABİLİRLER?

Her zaman başvuru yapılabilir. Süre sınırlaması yoktur. Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Enstitü Müdürlüğüne/Tıp Fakültesi Dekanlığına sunar. Enstitü Müdürlüğü/Tıp Fakültesi Dekanlığı, projeler hakkındaki görüşlerini birim yönetim kurulu kararı olarak BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir. Proje, ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.

Yüksek lisans Projesi Bütçesi: 7.500.TL

Doktora Projesi Bütçesi:15.000.TL

Tıpta Uzmanlık Projesi:15.000.TL


C Tipi Projelere Örnek : Yüksek Lisans Projesi BULUNABİLİRLER?

Proje No: SOS-C-YLP-010710-0234

Proje Başlığı: Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi ve Havayolu Yolcu Taşımacılığı Sektöründe Karşılaştırmalı Uygulanması

Proje Bütçesi: 7.486.TL

Proje Süresi: 1 Yıl


C Tipi Projelere Örnek : Doktora Projesi BULUNABİLİRLER?

Proje No: FEN-C-DRP-031210-0289

Proje Başlığı: MonoaminOksidaz Enzimleri İçin Önerilen Hidrür Mekanizmasının Enzim Aktif Bölgesinde Modellenmesi

Proje Bütçesi: 15.000.TL

Proje Süresi: 2 Yıl


C Tipi Projelere Örnek : Tıpta Uzmanlık Projesi BULUNABİLİRLER?

Proje No: SAG-C-TUP-031210-0280

Proje Başlığı: Prematüre retinopatisi gelişiminde IGF-1 (İnsülinlikeGrowthFactor), EPO (Eritropoietin) ve VEGF (VaskülerEndotelyalGrowthFactor) seviyeleri ve risk faktörleri ile ilişkisi

Proje Bütçesi: 8.553.TL

Proje Süresi: 1 Yıl


D Tipi Proje: BULUNABİLİRLER?

Uluslararası Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Projeleri:

Yurtdışı kongre, konferans ve sempozyumlarda bildiri sunmak veya sergi, gösteri ve sunuş için yapılacak projelerdir.

Bildiri sunacak olan proje yürütücüsünün uçak bileti(Gidiş-dönüş), Kongre Katılım Ücreti ve diğer yol masrafları karşılanıp, Proje yürütücüsünün yurt dışında görevlendirildiği tarihler arasında günlük harcırah ödenmektedir.


D Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur? BULUNABİLİRLER?:

Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje Yürütücüsü BAP birimi başkanlığına projeyi sunar; ilgili ÖDK tarafından, her bir kişi için yılda bir kez bir sözlü bildiri veya bir poster sunum olmak üzere değerlendirilir.

2011 Başvuruları 01.01.2011-30.06.2011 tarihleri arasındadır.

Proje Bütçesi:

Avrupa Ülkeleri için 2.500.TL

ABD ve Uzakdoğu Ülkeleri için 3.000.TL olarak belirlenmiştir.


D Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No: EGT-D-060510-0173

Proje Başlığı: Okul Öncesi Dönem 6 Yaş Çocuklarında Geçmiş Algısı

Proje Bütçesi: 2.500.TL

Bildirinin Yapıldığı Yer ve Tarih:

24-27 Mayıs 2010

Atina/Yunanistan


E Tipi Projeler: BULUNABİLİRLER?

Bilimsel Araştırma ve Geliştirme İçin Altyapıyı Destekleme Projeleri:

Fakültelerde bölüm başkanlıkları veya yüksekokullar, akademik kadrosu olan enstitüler bünyesindeki anabilim dalı başkanlıkları veya merkez müdürlükleri tarafından ilgili birimlerin bilimsel araştırma ve geliştirme altyapısını geliştirmek amacıyla sundukları projelerdir.


E Tipi Projeye Nasıl Başvuru Yapılır? BULUNABİLİRLER?:

Dönemsel Projelerdir. Proje başvuru kabul tarihleri arasında Proje yürütücüleri bu projeleri ilgili Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü / Merkez Müdürlüğü aracılığı ile BAP birimi başkanlığına iletirler ve projeler doğrudan BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü tarafından değerlendirilir.

2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 150.000.TL’dir


E Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No: SAG-E-040310-0021

Proje Başlığı: Periodontoloji Kliniğinde Diş Ünitelerinin Eğitim, Araştırma ve Hasta Tedavisi İçin Uygun ve Verimli Hale Getirilmesi

Proje Bütçesi: 150.000.TL

Proje Süresi: 3 Yıl


F, G ve H Tipi Projelere bütçe desteği verilmemektedir. BULUNABİLİRLER?

Bu tür projelere yönlendirme ve proje kabul sonrası bütçe takibi desteği verilmektedir.


F Tipi Proje: BULUNABİLİRLER?

Sanayi ile İlgili Araştırma Projeleri: Üniversitemiz öğretim üyelerinin kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları araştırma-geliştirme projeleridir.


F Tipi BULUNABİLİRLER?Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur :

Kısmen BAPKO tarafından desteklenmesi istenen projeler BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne sunulur; ilgili ÖDK tarafından değerlendirilir.


G Tipi Proje: BULUNABİLİRLER?

Ulusal Destekli Araştırma Projeleri: DPT, TÜBİTAK ve diğer ulusal kurumlar tarafından desteklenmesi amacıyla verilen araştırma projeleridir.


G Tipi Projeye Nasıl Başvuruda Bulunulur: BULUNABİLİRLER?

Proje yürütücüsü proje önerisini BAP birimi başkanlığına sunar. DPT proje önerilerinin öncelik sırası BAPKO tarafından belirlenir ve Rektör görüşü eklenerek DPT başkanlığına gönderilir.


G Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No: SAG-G-010110-0211

Proje Başlığı: Genetik ve Metabolik Hastalıklar Araştırma ve Uygulama Merkezi (GENHAM)

Proje Bütçesi: 4.080.000. TL

Proje Süresi: 2 Yıl


H Tipi Proje : BULUNABİLİRLER?

Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği çerçeve programı kapsamında olan projelerdir.


I Tipi Projeler: BULUNABİLİRLER?

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri:

Marmara Üniversitesinin vermiş olduğu eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanma amacıyla yapılan projelerdir.


I Tipi Projelere Nasıl Başvurulur: BULUNABİLİRLER?

Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri:

Proje yürütücüsü, proje önerisini ilgili Bölüm veya Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü Müdürlüğüne sunar. Başvuru FakülteYüksekokul/ Enstitü birimlerinde oluşturulan Strateji Planlama Komisyonunca değerlendirilir. Bu komisyon, proje ile ilgili görüşünü bir rapor halinde Dekanlık / Yüksekokul / Enstitü aracılığıyla BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğüne iletilir ve doğrudan BAPKO tarafından değerlendirilir.

2011 Başvuruları 15.12.2010-28.02.2011 tarihinde sona erecektir.

Proje Limiti: 40.000.TL’dir


I Tipi Projeye Örnek : BULUNABİLİRLER?

Proje No: SOS-I-310510-0205

Proje Başlığı: Halı-Kilim ve Kumaş Tasarımı Eğitiminde Teknoloji ve Bilgisayarlı Tasarımın Özellikleri

Proje Bütçesi: 40.363. TL

Proje Süresi: 2 Yıl


Proje Akış Diyagramları BULUNABİLİRLER?

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


PROJENİN BAP BİRİMİNE SUNULMASI BULUNABİLİRLER?

PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ

BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ

KABUL

RED

PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI

PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ

HER 6 AYDA BİR GELİŞME RAPORU SUNULMASI

BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ

İPTAL VEYA RED

PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

DEVAM


DEVAM BULUNABİLİRLER?

PROJE KESİN RAPORUNUN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI

BAP KOMİSYONU TARAFINDAN DANIŞMANLARDAN GELEN RAPORLARA GÖRE PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ

PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI

PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI


PROJENİN İLGİLİ ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİNE SUNULMASI

C TİPİ PROJE

ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ/TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PROJELER HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİ BİRİM YÖNETİMKURULU KARARI OLARAK BAP BİRİMİ BAŞKANLIĞINA İLETİR.

PROJENİN İLGİLİ ÖDK TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖDK GÖRÜŞLERİNİN BAP KOMİSYONU TARAFINDADEĞERLENDİRİLMESİ

BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN KABULÜ VEYA REDDİ

KABUL

RED

PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI

PROJENİN REDDEDİLMESİ VE GEREKÇENİN BİLDİRİLMESİ

PROJE SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI PROJENİN BAŞLATILMASI


BAP KOMİSYONU TARAFINDAN PROJENİN DEVAMI VEYA İPTALİ FAKÜLTESİNE SUNULMASI

İPTAL VEYA RED

PROJENİN İPTALİNİN YÜRÜTÜCÜYE BİLDİRİLMESİ VE YÖNERGE HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI

DEVAM

PROJE TEZ ONAY BELGESİNİN BAP KOMİSYONUNA SUNULMASI

PROJE SONUCUNUN DEĞERLENDİİRLMESİ

PROJENİN ULUSLARARASI DERGİLERDE YAYINLANMASI

PROJENİN SONUÇLANDIRILMASI


2009 ve 2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklene proje sayıları ve bütçeleri

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ

BAP KOORDİNASYON BİRİMİ TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJE TİPLERİ


2009 YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU desteklene proje sayıları ve bütçeleri

2009 yılında BAP bütçesinden 346 adet projeye toplam 4.880.215,00 TL, destek sağlanmıştır.


Projelerin programlara göre dağılımı ve 2009 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


2010YILI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ RAPORU BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

2010 yılında BAP Koordinasyon Birimi tarafında 306 adet projeye toplam 4.532.352,00 TLdestek sağlanmıştır.


Projelerin programlara göre dağılımı ve 2010 yılında BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


2010 BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


2010 BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


2010 Yılı Proje Harcamaları BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

2010 yılında toplamda BAP bütçesinden 4.568.466,98 TL harcama yapılmıştır. Bunun 2.692.615,77 TL si Demirbaş Malzeme Bütçesi, 1.270.056,19 TL si Sarf Malzeme Bütçesi, 321.220,31 TL si Hizmet Alımı Bütçesi, 284.574,71 TL si ise Yolluk bütçesine ait harcamalardır.


2010 Yılı Proje Harcamaları BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


Proje Öneri Formlarına Nasıl Ulaşılır? BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


Proje formlarına BAP bütçesinden programlara verilen bütçehttp://bapko.marmara.edu.tr/ internet adresinde ulaşılmaktadır.


D Tipi Projelerde Sadece Ek-7 Formu Doldurulacaktır. BAP bütçesinden programlara verilen bütçe


SORU-CEVAP-ÖNERİ BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

Önerilerinizi e-mail olarak iletebilirisiniz.


KATILIMINIZ İÇİN BAP bütçesinden programlara verilen bütçe

TEŞEKKÜRLER


ad