1 / 10

Dotazníkové šetření

Dotazníkové šetření. Znalost extremistických symbolů užívaných oděvními značkami. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

ancelin
Download Presentation

Dotazníkové šetření

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dotazníkové šetření Znalost extremistických symbolů užívaných oděvními značkami Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti

  2. Základní informace o dotazníkovém šetření • Sledovaná skupina: žáci a žákyně ZŠ a SŠ ve věku 13 – 18 let • Osloveno bylo přibližně 500 dívek a chlapců • Zpracováno bylo zatím 161 dotazníků, z toho 51 dotazníků bylo vyřazeno pro neúplnost • Konečné výsledky šetření budou zveřejněny v závěrečné zprávě

  3. Realizované besedy v rámci festivalu Jeden svět na školách • 10.3.Městská knihovna – Malý sál,Praha • 11.3.kino Lucerna, Praha • 11.3.kino Světozor, Praha • 17.3. Městská Beseda, Plzeň • 18.3. Městská Beseda, Plzeň • 4.4.Nový bor • 10.4. Klub na Rampě, Jablonec nad Nisou • 11.4. Klub na Rampě, Jablonec nad Nisou

  4. Lonsdale Umbro Thorn Steinar Grassel Eighty Eight Fred Perry Bohemia Nibelunger Consdaple Pitt Bull Masterrace Helly Hansen Troublemaker Hooligans Agressive wear Resistance Resist Pretorian Sledované značky

  5. Otázka č. 1: Se kterou z uvedených módních značek jsi se již setkal/a?

  6. Otázka č. 2: Z uvedených módních značek uveď ty, které nosíš nebo bys rád/a nosil/a

  7. Otázka č. 3: Tvoje zásady při výběru oblečení Jiné: antifašismus, velikost 2, originalita 5, značka, pohodlí 2

  8. Otázka č. 4: Jsi obeznámen/a se vznikem a historií těchto módních značek, resp. tvé oblíbené značky? Jiné: nemá rád značky, jen z části

  9. Test znalosti symbolů

  10. Otázka č. 5: Test znalosti symbolů

More Related