gender index na warmii i mazurach n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gender Index na Warmii i Mazurach

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Gender Index na Warmii i Mazurach - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Gender Index na Warmii i Mazurach. projekt realizowany przez Region Warmińsko-Mazurski NSZZ Solidarność. Finansowanie projektu Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gender Index na Warmii i Mazurach' - ananda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gender index na warmii i mazurach

Gender Indexna Warmii i Mazurach

projekt realizowany

przez

Region Warmińsko-Mazurski

NSZZ Solidarność

slide2
Finansowanie projektu
 • Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki
 • Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
 • Poddziałanie 8.1.3 Wzmocnienie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności
slide3
Obszar realizacji projektu

Termin realizacji : 1 czerwiec 2009 – 30 lipiec 2010

Kampanie medialne

Szkolenia z Polityki Gender

slide4

Cele projektu

Cel główny:

 • Upowszechnienie wśród pracodawców, pracowników, instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności Warmii i Mazur rezultatów PIW Equal dot. godzenia życia zawodowego i rodzinnego oraz zarządzania różnorodnością w miejscu pracy.

Cele szczegółowe:

 • Wypromowanie rezultatów z zakresu polityki Gender i roli kobiety w życiu społeczno-ekonomicznym.
 • Wyposażenie Promotorów Powiatowych Centrów CSR w wiedzę dot. Gender
 • Przeszkolenie pracodawców i pracowników z zakresu zarządzania różnorodnością i prawa pracy w obszarze równych szans i niedyskryminacji.
 • Popularyzowanie nowoczesnego modelu społeczeństwa – godzenie ról zawodowych i rodzinnych.
 • Nagłośnienie problematyki i sposobów wyrównywania szans kobiet na rynku pracy.
slide5
Działania projektowe
 • Konferencje regionalne.
 • Szkolenia dla promotorów odpowiedzialności społecznej organizacji z Polityki Gender.
 • Kampania Społeczna i Targi Dobrych Praktyk – (4)
 • Akcja medialna.
 • Konferencja -100 lecie Święta Kobiet
 • Powiatowe Centra CSR - upowszechnianie Gender Index.
 • Szkolenia z Gender Index dla pracodawców i pracowników (2x20 osób).
 • Publikacje i poradniki dot. Polityki Gender.
slide6
Kampania Społeczna:
 • Konferencja
 • Dyskusje panelowe
 • Targi dobrych praktyk
 • Konferencja prasowa
slide7
Zwalidowane Rezultaty PIW Equal
 • Gender Index
 • Elastyczny Pracownik – Partnerska Rodzina
 • Kompromis na rynku pracy. Innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet.
 • Przedsiębiorstwo Fair Play
 • Zatrudnienie Fair Play
 • Równowaga - Praca - Rodzina

Inne rezultaty w części związane z Polityką Gender.

slide8
Elementy rezultatów:
 • Elastyczne i efektywne formy organizacji pracy.
 • Standard Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • Moduły szkoleniowe dla pracodawców i pracowników.
 • Metodologia poradnictwa zawodowego (FiC)
 • Akcje społeczne: Osiedlowe Grupy Zabawowe, Bank Godzin.
 • Kompetencje zawodowe rodziców.
slide9
Kwestie do uwzględnienia podczas kampanii.:
 • Prawo pracy – nowe zapisy
 • Polityka równości w projektach unijnych
 • Rozwiązania z innych krajów unijnych
 • Stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz równości
 • Instytucje wspierające rozwój zawodowy kobiet
 • Upowszechnienie idei CSR
 • Wspieranie rozwiązań innowacyjnych w obszarze elastyczności i bezpieczeństwa zatrudnienia
 • Szczęśliwa Rodzina i Sukces Zawodowy
slide10
Miękkie rezultaty projektu to m.in.:
 • Wymiana doświadczeń między uczestnikami konferencji nt równości kobiet i mężczyzn w pracy.
 • Nabycie nowej, zaktualizowanej wiedzy nt Polityki Gender na bazie rezultatów Equal.
 • Wzmocnienie przekazu wiedzy i praktyki dot. Godzenia życia rodzinnego i zawodowego w powiatach W-M.
 • Zainspirowanie Partnerów Społecznych do rozwijania i wprowadzania w praktykę rozwiązań genderowych.
slide11
Uczestnicy Projektu:
 • Samorządy
 • PUP
 • Organizacje pracodawców
 • Organizacje pracowników
 • Organizacje pozarządowe
 • Społeczeństwo Warmii i Mazur
slide12
Polityka Gender:
 • Studia podyplomowe: Kraków, Warszawa
 • Studenckie Koła Naukowe: UMK Toruń, Uniwersytet Gdański
 • Akademia Działaczy i Trenerów Antydyskryminacyjnych
 • Fundacja MAMA
 • Gender in Norway
 • Komisja Europejska
slide13
Działania związkowe – NSZZ „Solidarność”
 • Sekcja Kobiet – koordynatorka Danuta Wojdat
 • Sprawy kobiet w obszarze prawa pracy, wynagrodzenia, warunków pracy, godnego traktowania
 • Promocja udziału kobiet w życiu zawodowym, zwłaszcza na rzecz Kobiet i Mężczyzn w Związku
 • Sekcja problemowa
 • Działa regionalnie i na szczeblu krajowym
slide14
Działania związkowe – Kongres w Warszawie , czerwiec 2009

Kobiety dla Polski Polska dla Kobiet

 • Panel dyskusyjny: zw. zaw, org. Kobiece, partie polityczne, MPiPS oraz media
 • Dyskusja – doświadczenia kobiet w pracy i działalności w związkach zawodowych
 • Rekomendacje dla rządu
 • Rekomendacje dla organizacji związkowych
 • Postulaty
slide15
Zejście z szybkiej ścieżki kariery jest łatwe. Znacznie trudniej jest wejść do gry z powrotem

. A przecież, gdy wykształcone kobiety nie wracają do pracy, cierpią na tym nie tylko one same, straty ponoszą również pracodawcy i całe branże gospodarki.

Sylvia Ann Hewlett, Carolyn Buck Luce

slide16
Rewolucja odwrotu od kariery – dziennikarka Lisa Belkin z New York Times

2004 r. – amerykańskie Centrum ds. Polityki na rzecz Integracji Życia Osobistego z Zawodowym powołało zespół (firmy sektora prywatnego) – Ukryty drenaż mózgów: kobiety i mniejszości jako niewykorzystany potencjał.

Przeprowadzono badania:

 • Motywy odejścia z pracy
 • Motywy powrotu do pracy
 • 2443 kobiety; dwie grupy wiekowe (28 – 40; 41 – 55)
 • 653 mężczyzn
slide17
Dziękuję za uwagę 

www.wmcentrum-csr.net