slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur PowerPoint Presentation
Download Presentation
Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur. OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII dr Elżbieta Lorek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur' - allene


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Młodzi wobec wyzwań współczesnego

rynku pracy

z uwzględnieniem Warmii i Mazur

OLSZTYŃSKA WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

INSTYTUT ZARZĄDZANIA I EKONOMII dr Elżbieta Lorek

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide2

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Cechy współczesnego rynku pracy

 • Globalizacja, wzrost wymiany międzynarodowej
 • Innowacyjność, technologie informacyjne, telekomunikacyjne
 • Wymagania kwalifikacyjne kadr
 • Elastyczność rynku pracy
 • Zmiany w strukturze gospodarki
 • Zmiany potrzeb i stylu życia ludzi

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide3

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Charakterystyka populacji młodych

 • Liczebność młodych w województwie (15-29 lat) – 309 tys.
 • Udział młodych w populacji osób w wieku 15 i więcej lat – 26,3% (Polska – 25,9%)
 • Prognoza ludności – w 2030 r. zbiorowość młodych będzie liczyła 222 tys.
 • Niekorzystna struktura populacji młodych według aktywności ekonomicznej

–aktywni zawodowo - 151 tys. osób

– bierni zawodowo - 159 tys. osób

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide4

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Aktywność ekonomiczna młodych na Warmii i Mazurach

Aktywność ekonomiczna młodych w 2010 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide5

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Bezrobocie młodych na Warmii i Mazurach

Stopa bezrobocia według BAEL w 2010 r. (%)

Bezrobotni według BAEL w 2010 r. (tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide6

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Absolwenci szkół wyższych na Warmii i Mazurach

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide7

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Absolwenci w warmińsko-mazurskim według kierunków studiów w 2010 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide8

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Absolwenci szkół na Warmii i Mazurach

Absolwenci pracujący po raz pierwszy w 2010 r. według typu szkoły

Źródło: opracowanie własne na podstawie BDL, www.stat.gov.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide9

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Popyt na pracę

Wolne miejsca pracy według zawodów w Polsce w 2010 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide10

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Popyt na pracę

Wolne miejsca pracy w 2010 r. (tys.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Popyt na pracę w 2010 r., GUS Warszawa 2011

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide11

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Młodzi na rynku pracy

Charakter pracy podejmowanej po raz pierwszy przez młodych (15-29) po zakończeniu edukacji w Polsce w 2009 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wejście ludzi młodych na rynek pracy w Polsce w 2009 r., GUS Warszawa 2010

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide12

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Wynagrodzenia młodych

Atrakcyjność wybranych branż według wynagrodzeń osób w wieku 20-29 lat w Polsce w 2009 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń, w: Młodzi 2011, KPRM Warszawa 2011

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide13

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Oczekiwania młodych wobec pierwszej pracy

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide14

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy

 • Wnioskowanie – zdolność do krytycznego myślenia, wyciągania wniosków
 • Inteligencja emocjonalna –budowanie relacji opartych o zdolność do empatii
 • Sprawność adaptacyjna – umiejętność dopasowania się do sytuacji oraz znajdowania nieszablonowych i skutecznych rozwiązań
 • Kompetencje międzykulturowe –umiejętność kooperacji z ludźmi operującymi innym językiem, posiadającymi odmienne przekonania i światopogląd

Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide15

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy

 • Przetwarzanie danych –umiejętność wyciągania wniosków i podejmowania decyzji w oparciu o coraz większe ilości danych
 • Praca z nowymi mediami – umiejętność tworzenia i krytycznej analizy zasobów udostępnianych za pomocą nowych mediów (obrazów, grafik i animacji)
 • Interdyscyplinarność – głęboka wiedza z jednej dziedzinyw połączeniu ze znajomością innych, powiązanych z nią sektorów wiedzy

Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011

slide16

Młodzi wobec wyzwań współczesnego rynku pracy z uwzględnieniem Warmii i Mazur

Kluczowe umiejętności – czyli wyzwania rynku pracy

 • Projektowanie pracy –tworzenie architektury własnego środowiska pracy
 • Praca w szumie–umiejętność odfiltrowania spośród nadmiaru danych – godnych zaufania i adekwatnych do wykonywanych zadań
 • Dobra współpraca w „wirtualu” – umiejętność tworzeniaatmosfery sprzyjającej współpracy oraz więzi między oddalonymi fizycznie uczestnikami projektów

Źródło: Future Work Skills 2020, w: www.gazetapraca.pl

Europejskie Dni Promocji Przedsiębiorczości MłodychPrzedsiębiorczość-pomysł młodych na życie Olsztyn, 12 października 2011