tes prosessi helluntaiseurakunnassa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TES-prosessi helluntaiseurakunnassa PowerPoint Presentation
Download Presentation
TES-prosessi helluntaiseurakunnassa

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

TES-prosessi helluntaiseurakunnassa - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

TES-prosessi helluntaiseurakunnassa. Markku Luoma Vesa Pylvänäinen. Prosessin päävaiheet. Neuvotellaan käyttöönotosta työntekijöiden kanssa Laaditaan suunnitelma käyttöönotosta Hyväksytään ratkaisut hallituksessa/vanhimmistossa Tehdään käyttöönotosta sopimus työntekijöiden kanssa

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

TES-prosessi helluntaiseurakunnassa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tes prosessi helluntaiseurakunnassa

TES-prosessi helluntaiseurakunnassa

Markku Luoma

Vesa Pylvänäinen

prosessin p vaiheet
Prosessin päävaiheet
 • Neuvotellaan käyttöönotosta työntekijöiden kanssa
 • Laaditaan suunnitelma käyttöönotosta
 • Hyväksytään ratkaisut hallituksessa/vanhimmistossa
 • Tehdään käyttöönotosta sopimus työntekijöiden kanssa
 • Lähetetään sopimuksesta tieto järjestöille
 • Laaditaan työsopimukset ja toimenkuvaukset
 • Toteutetaan sopimuksen mukaiset palkka- ja muut muutokset
1 neuvotellaan k ytt notosta ty ntekij iden kanssa
1. Neuvotellaan käyttöönotosta työntekijöiden kanssa
 • Työntekijät valitsevat edustajansa neuvotteluihin (työntekijät itse, luottamusmies, henkilöstön edustaja)
 • Työnantaja nimeää edustajansa (Hallitus on virallinen työnantajan edustaja. Nimeää neuvottelijan/ neuvottelijat, esim. hallituksen puheenjohtaja.)
 • Neuvotellaan käyttöönoton periaatteista kotimaan ja ulkomaan henkilöstön osalta
 • Sovitaan käyttöönottosuunnitelman tekemisestä (laatija/laatijat, ratkaistavat kysymykset, aikataulu)
2 laaditaan suunnitelma k ytt notosta
2. Laaditaan suunnitelma käyttöönotosta
 • Ketkä kuuluvat sopimuksen piiriin (mahdollinen työnantajan edustaja/edustajat)
 • Vaativuustasoihin sijoittaminen
 • Tehtäväkohtaisen osan soveltaminen
 • Henkilökohtaisen osan soveltaminen
 • Kokemuslisän soveltaminen
 • Työaikamääräysten soveltaminen (mm. pastorien työaikaratkaisut)
 • Käyttöönoton aikataulu
 • Mahdolliset paikallisesti sovittavat poikkeukset
3 hyv ksyt n ratkaisut hallituksessa vanhimmistossa
3. Hyväksytään ratkaisut hallituksessa/vanhimmistossa
 • Hallitus tekee päätökset työnantajan puolelta suunnitelman vahvistamisesta, sopimuksen käyttöönotosta ja palkkausta ym. koskevista ratkaisuista
 • Käsitellään tarvittaessa vanhimmistossa (seurakunnan sisäisten käytäntöjen mukaisesti)
4 tehd n k ytt notosta sopimus ty ntekij iden kanssa
4. Tehdään käyttöönotosta sopimus työntekijöiden kanssa
 • Sovitaan työntekijöiden edustajien kanssa käyttöönottosuunnitelman hyväksymisestä
 • Allekirjoitetaan pöytäkirja käyttöönottamisesta (sisältää tiedon KjTES:n käyttöön ottamisesta sellaisenaan tai siihen paikallisen sopimisen kautta tehtävistä muutoksista, sekä paikallisesti sovittavista asioista)
5 l hetet n sopimuksesta tieto j rjest ille
5. Lähetetään sopimuksesta tieto järjestöille
 • Lähetetään neuvottelupöytäkirja työnantajajärjestölle (Erityispalvelujen Työnantajaliitto ry. PL 30, 00131 Helsinki) ja työntekijäjärjestölle (Seurakuntien viran- ja toimenhaltijoiden liitto SVTL ry. Asemamiehenkatu 2, 00520 Helsinki)
 • Ilmoitus sisältää vain tiedot KjTES:n käyttöön ottamisesta ja mahdollisista paikallisesti sovituista poikkeuksista ja paikallisesti sovittavista asioista, ei yksityiskohtaisia tietoja esim. työntekijöistä tai heidän palkkauksestaan
6 laaditaan ty sopimukset ja toimenkuvaukset
6. Laaditaan työsopimukset ja toimenkuvaukset
 • Laaditaan kirjalliset työsopimukset (ellei ole) tai päivitetään olemassa olevat
 • Laaditaan kirjalliset toimenkuvaukset
7 toteutetaan sopimuksen mukaiset palkka ja muut muutokset
7. Toteutetaan sopimuksen mukaiset palkka- ja muut muutokset
 • Siirrytään maksamaan palkkaus uuden järjestelmän mukaan sovitusta ajankohdasta lukien
 • Toteutetaan työaikaratkaisut sovitun mukaisesti
 • Toteutetaan muut TES:n aiheuttamat muutokset
 • Varaudutaan seuraamaan TES:n myöhempiä muutoksia ja toteuttamaan siitä aiheutuvat toimenpiteet (esim. taulukkokorotukset)