1 / 21

GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE. GOSPODARSTVO. INFLACIJA STAGNACIJA PROIZVODNJE RAST VANJSKOTRGOVAČKOG DEFICITA PORAST VANJSKOG DUGA. STANOVNIŠTVO. PAD REALNIH PLAĆA PORAST ZADUŽENOSTI SMANJENJE OSOBNE POTROŠNJE PAD STANDARDA. Cijene 2007. i 2008. kumulativno.

amy
Download Presentation

GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

 2. GOSPODARSTVO • INFLACIJA • STAGNACIJA PROIZVODNJE • RAST VANJSKOTRGOVAČKOG DEFICITA • PORAST VANJSKOG DUGA

 3. STANOVNIŠTVO • PAD REALNIH PLAĆA • PORAST ZADUŽENOSTI • SMANJENJE OSOBNE POTROŠNJE • PAD STANDARDA

 4. Cijene 2007. i 2008. kumulativno

 5. Stope rasta ind. proizvodnje 2007. i 2008. (I – VI)

 6. STAGFLACIJA ? STAGNACIJA + INFLACIJA = STAGFLACIJA

 7. STAGFLACIJA • INFACIJA JEDE PLAĆE • STAGNACIJA PROIZVODNJE USPORAVA RAST PLAĆA • PAD STANDARDA GRAĐANA

 8. Nominalne i realne neto plaće 2000. – 2007.

 9. Nominalne i realne neto plaće 2008. (I – VI)

 10. Zaduženost građana

 11. VANJSKA TRGOVINA HRVATSKE • USPORAVANJE DOMAĆE PROIZVODNJE • USPOREN RAST IZVOZA • RAST UVOZA

 12. Stope rasta ind. proizvodnje 2007. i 2008. (I – VI)

 13. IZVOZ - UVOZ I-VI/2008 IZVOZ + 6,4% UVOZ + 13,3% POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM 43,8%

 14. Pokrivenost uvoza izvozom 2002. – 2008. (I – VI)

 15. Vanjski dug Republike Hrvatske

 16. Tečaj HRK/EUR

 17. TEČAJ I IZVOZ SMANJENJE TEČAJA POGORŠAVA RELATIVNI POLOŽAJ IZVOZNIKA I DUGOROČNO ŠTETI IZVOZU

 18. CILJEVI POLITIKE • POVEĆANJE PLAĆA I MIROVINA • POVEĆANJE DOMAĆE PROIZVODNJE • POVEĆANJE IZVOZA • PRAVEDNIJA RASPODJELA POREZNOG OPTEREĆENJA

 19. POLITIKA U KRATKOM ROKU • Izmjenama i dopunama Zakona po porezu na dodanu vrijednost • Povećanje broja proizvoda i usluga na koje se primjenjuje međustopa od 10%: - ulja i masti - dječja hrana, odjeća, obuća i pelene - prirodni plin, električna energija, grijanje i tekuća goriva

 20. POLITIKE U DUGOM ROKU • Industrijska politika • Politika zaštite tržišnog natjecanja • Politika kažnjavanja monopola i zlouporabe monopolskog položaja • Politika regionalnog razvitka • Fiskalna i financijske politike

 21. ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI

More Related