Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE PowerPoint Presentation
Download Presentation
GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

171 Views Download Presentation
Download Presentation

GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. GOSPODARSKI I SOCIJALNI TRENUTAK HRVATSKE

 2. GOSPODARSTVO • INFLACIJA • STAGNACIJA PROIZVODNJE • RAST VANJSKOTRGOVAČKOG DEFICITA • PORAST VANJSKOG DUGA

 3. STANOVNIŠTVO • PAD REALNIH PLAĆA • PORAST ZADUŽENOSTI • SMANJENJE OSOBNE POTROŠNJE • PAD STANDARDA

 4. Cijene 2007. i 2008. kumulativno

 5. Stope rasta ind. proizvodnje 2007. i 2008. (I – VI)

 6. STAGFLACIJA ? STAGNACIJA + INFLACIJA = STAGFLACIJA

 7. STAGFLACIJA • INFACIJA JEDE PLAĆE • STAGNACIJA PROIZVODNJE USPORAVA RAST PLAĆA • PAD STANDARDA GRAĐANA

 8. Nominalne i realne neto plaće 2000. – 2007.

 9. Nominalne i realne neto plaće 2008. (I – VI)

 10. Zaduženost građana

 11. VANJSKA TRGOVINA HRVATSKE • USPORAVANJE DOMAĆE PROIZVODNJE • USPOREN RAST IZVOZA • RAST UVOZA

 12. Stope rasta ind. proizvodnje 2007. i 2008. (I – VI)

 13. IZVOZ - UVOZ I-VI/2008 IZVOZ + 6,4% UVOZ + 13,3% POKRIVENOST UVOZA IZVOZOM 43,8%

 14. Pokrivenost uvoza izvozom 2002. – 2008. (I – VI)

 15. Vanjski dug Republike Hrvatske

 16. Tečaj HRK/EUR

 17. TEČAJ I IZVOZ SMANJENJE TEČAJA POGORŠAVA RELATIVNI POLOŽAJ IZVOZNIKA I DUGOROČNO ŠTETI IZVOZU

 18. CILJEVI POLITIKE • POVEĆANJE PLAĆA I MIROVINA • POVEĆANJE DOMAĆE PROIZVODNJE • POVEĆANJE IZVOZA • PRAVEDNIJA RASPODJELA POREZNOG OPTEREĆENJA

 19. POLITIKA U KRATKOM ROKU • Izmjenama i dopunama Zakona po porezu na dodanu vrijednost • Povećanje broja proizvoda i usluga na koje se primjenjuje međustopa od 10%: - ulja i masti - dječja hrana, odjeća, obuća i pelene - prirodni plin, električna energija, grijanje i tekuća goriva

 20. POLITIKE U DUGOM ROKU • Industrijska politika • Politika zaštite tržišnog natjecanja • Politika kažnjavanja monopola i zlouporabe monopolskog položaja • Politika regionalnog razvitka • Fiskalna i financijske politike

 21. ZAHVALJUJEMO NA PAŽNJI