Istarska županija            Regione Istriana
Download
1 / 33

Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre - PowerPoint PPT Presentation


 • 175 Views
 • Uploaded on

Istarska županija Regione Istriana. Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre. Pula, 18. travanj 2007. Uvod. Sadržaj prezentacije. Plinofikacija Istarske županije Gospodarenje otpadom Istarski vodozaštitni sustav (IVS) Istarski “Y”. www.istra-istria.hr. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Infrastruktura I. Gospodarski forum Istre' - mariah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Infrastruktura i gospodarski forum istre

Istarska županija Regione Istriana

Infrastruktura

I. Gospodarski forum Istre

Pula, 18. travanj 2007.


Infrastruktura i gospodarski forum istre

Uvod

Sadržaj prezentacije

 • Plinofikacija Istarske županije

 • Gospodarenje otpadom

 • Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

 • Istarski “Y”

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

1

Plinofikacija Istarske županije

Kako je projekt podijeljen?

 • Izgradnja magistralnog plinovoda Ivana K – Pula – Karlovac

 • Izgradnja plinovoda MRS Kršan – PMRS Potpićan (Rockwool)

 • Izgradnja magistralnog plinovoda Vodnjan – Umag

 • Izgradnja distribucijskog sustava plinovoda Južna Istra

 • Izgradnja distribucijskog sustava plinovoda Sjeverna Istra

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

1

Plinofikacija Istarske županije

Značaj plinofikacije za Istarsku županiju

 • Smanjenje troškova poslovanja gospodarskih subjekata u energetskom dijelu

 • Smanjenje zagađenja okoliša (istovremeno se smanjuju troškovi davanja Fondu)

 • Jednostavnija dobava energenta (ne treba brinuti o skladištenju)

 • Jednostavnije rukovanje

 • Smanjeni troškovi održavanja postrojenja i uređaja

 • Tijekom izgradnje sustava uključuje se lokalno gospodarstvo

 • Povećanje životnog standarda građana Istre

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

1

Plinofikacija Istarske županije

Prednosti prirodnog plina

 • Ekološki najprihvatljiviji energent (najmanje zagađuje okoliš – najmanja emisija ugljičnog dioksina po jedinici energije, a ostalih štetnih sastojaka gotovo i nema)

 • Ekonomski najprihvatljiviji energent (cijena po jedinici energije daleko niža od ostalih energenata)

 • Snabdijevanje potrošača iz umreženog sustava (izostaje transport i skladištenje)

 • Plaćanje računa nakon ostvarene potrošnje

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

1

Plinofikacija Istarske županije

Potencijalni korisnici

 • Gospodarski subjekti koji u svojem poslovnom procesu koriste druge energente u toplinskoj pretvorbi

 • Turizam općenito – naročito turistička naselja koja imaju veliku potrebu za toplinskom energijom (grijanje/hlađenje prostora, grijanje potrošne vode i kuhanje)

 • Poljoprivreda – staklenici i plastenici za uzgoj bilja tijekom zimskih mjeseci

 • Ustanove i široka potrošnja (građani) – grijanje i hlađenje prostora te grijanje potrošne tople vode

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

1

Plinofikacija Istarske županije

Osnovni pokazatelji projekta

 • Duljina distribucijske mreže: 510 km

 • Broj potrošača: 27.000

 • Ukupna godišnja potrošnja prirodnog plina: 73,0 milijuna m3

 • Vrijednost investicije (bez magistralnih plinovoda): 53,0 milijuna eura

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Postojeće stanje:

 • 7 legalnih odlagališta

 • godišnja količina proizvedenog otpada - oko

  326 000 t

 • ukupna godišnja količina odloženog otpada

  (2005. g.) - 160.642,66t

 • nizak stupanj odvojenog prikupljanja iz

  komunalnog otpada

 • nizak stupanj recikliranja, ponovne uporabe,

 • uporabe i gotovo nikakve obrade otpada

 • 300-tinjak ilegalnih odlagališta

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Postojeća odlagališta:

 • Umag – donji Picudo

 • Poreč - Košambra

 • Rovinj – Lokva Vidoto

 • Pula – Kaštijun

 • Labin – Cere

 • Pazin – Jelenčići V.

 • Buzet - Griža

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Opis projekta

 • Izgradnja Županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijun

 • Sanacija postojećeg neuvjetnog odlagališta otpada na lokaciji Kaštijun

 • Sanacija i rekonstrukcija ostalih postojećih neuvjetnih na području Istarske županije

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Svrha projekta

 • Zaštita zdravlja stanovništva Istarske županije

 • Unaprijeđenje komunalne usluge i zaštita okoliša, posebno voda i zraka od procjednih voda i deponijskih plinova

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Cilj projekta

 • Usklađivanje sustava gospodarenja otpadom sa zakonskim propisima RH i EU, Strategijom zaštite okoliša i Strategijom gospodarenja otpadom

 • Povećati stupanj odvojenog prikupljanja korisnog i opasnog otpada, izgraditi ŽCGO u skladu s RH i EU normama

 • Sanirati i prenamijeniti postojeća neuvjetna odlagališta otpada u transfer stanice i reciklažna dvorišta

 • Smanjiti negativan utjecaj na tlo, vodu i zrak i time štititi izvorišta pitke vode

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Provedene aktivnosti

 • Izrađene studije, elaborati i usvojen Prostorni plan IŽ kojim je prostorno verificiran koncept gospodarenja otpadom

 • Osnovana tvrtka Kaštijun d.o.o. (osnivači: Istarska županija i Grad Pula)

 • Projekt je uključen u projekte od nacionanog značaja (Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti) čime se omogućuje kandidatura u pretpristupni fond IPA-u

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Županijski centar za gospodarenje otpadom (ŽCGO)

 • Idejno rješenje mora obuhvatiti:

  • Ulazni dio

  • Postrojenje za mehaničko-biološku obradu otpada

  • Polja za odlaganje ostalog dijela otpada – bioreaktorska deponija

  • Kompostana za obradu otpada poznatog porijekla

  • Postrojenje za obradu procjednih voda deponije, muljeva i sadržaja septičkih jama

  • Postrojenje za proizvodnju električne energije

  • Reciklažno dvorište

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

2

Gospodarenje otpadom

Planirani ukupan proračun projekta

 • 63,0 milijuna €, od čega se:

  • 32,0 milijuna € odnosi na izgradnju novog ŽCGO

  • 31,0 milijun € odnosi na sanaciju i rekonstrukciju – prerastanje postojećih odlagališta u reciklažna dvorišta i transfer stanice

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Uvod

 • Voda kao opće dobro - osnovni je resurs za gospodarski i tehnološki razvoj

 • Treba težiti da se sva korištena voda prihvati u sustav javne odvodnje, obradi i omogući njezino daljnje korištenje i vrati u prirodni prostor bez štetnih posljedica

 • Obzirom na kraški sastav tla projekt zaštite voda je znatno zahtjevniji

 • Podzemlje Istre treba tretitrati kao jedinstveni vodonosnik za sva izvorišta pitke vode

 • Vodu treba štititi na cijelom njezinom putu do izvorišta

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Osnovni tehnički podaci o sustavu

 • Idejnim je rješenjima predviđeno:

  • Obuhvatiti 173 naselja u kojima živi 37.723 stanovnika

  • Planirati sustav za 45.400 ES

  • Ugraditi 522.443 m gravitacijskih cjevovoda

  • Ugraditi 21.508 tlačnih cjevovoda

  • Izgraditi 190 crpnih stanica

  • Izgraditi 176 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Vodozaštitne zone

 • Projektom je izvršeno vrednovanje pojedinačnih prioriteta obzirom na:

  • I. Stupanj – unutar II. vodozštitne zone

  • II. Stupanj – unutar III. I IV. vodozaštitne zone

  • III. Stupanj – unutar pretpostavljenog, ali nedovoljno istraženom sliva i van zona zaštite

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Način izgradnje uređaja

 • Decentralizaciju uređaja za pročišćavanje zbog ekonomske opravdanosti

 • Centralizaciju kontrole uređaja i upravljanje

 • Centralizaciju upravljanja uređajima

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Iznos ulaganja

 • Realizacija u dvije faze:

  • I. Faza je realizacija I. I II. Stupnja prioriteta

  • II. Faza je realizacija III. Stupnja prioriteta

 • Ukupna ulaganja po fazama:

  • I. Faza: 74,7 milijuna €

  • II. Faza: 72,8 milijuna €

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Vlasnička struktura društva

 • Istarska županija 23%

 • Hrvatske vode 26%

 • Gradovi i općine IŽ 51%

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

3

Istarski vodozaštitni sustav (IVS)

Izvori financiranja

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

4

Istarski “Y”

Osnovni podaci

 • Od 1995. godine koncesionar BINA Istra d.d. na 32 godine

 • Izgrađeno:

  • 145 km poluautoceste (Pula-Umag, Kanfanar-Matulji)

  • 11 čvorova, 78 objekata

 • Tijekom građenja zaposleno cca 500 osoba

 • Uključena 152 dobavljača

 • Cijena izgrađenih dionica iznosila je 305 milijuna €

 • Tekući troškovi BINA Istre d.d. 30 milijuna € godišnje

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

4

Istarski “Y”

ISTARSKI IPSILON

DIONICE I ČVORIŠTA

Izgrađeno do 2007.

Planirano do 2010.

Planirano do 2012.

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

4

Istarski “Y”

Puni profil auto ceste - rokovi izgradnje

 • II. Faza izgradnje 2007. – 2010.

  • Pula-Umag

  • Kanfanar-Pazin

  • Pula-Medulin

 • III. Faza izgradnje 2011. – 2012.

  • Pazin-Tunel Učka-Matulji

  • Viadukt Lim

  • Viadukt Mirna

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

4

Istarski “Y”

Puni profil auto ceste - ulaganja

 • II. Faza izgradnje 2007. – 2010.

  • 300 milijuna €

 • III. Faza izgradnje 2011. – 2012.

  • 300 milijuna €

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

4

Istarski “Y”

Promet u 2006.

 • Ukupan broj vozila: cca 5,0 milijuna

 • Broj registriranih korisnika: 3.420.000

 • Rast prometa u prva tri mjeseca 2007.: 15%

 • Očekivani rast prometa u 2007.: 10%

www.istra-istria.hr


Infrastruktura i gospodarski forum istre

Zahvaljujem na pozornosti

Kraj

Tulio Demetlika

 • Član Poglavarstva Istarske županije za održivi razvoj

  • T. +385 52 372 190

  • F. +385 52 372 191

  • E-mail: tulio.demetlika@istra-istria.hr

  • Web: www.istra-istria.hr

www.istra-istria.hr