matematiikan yo ohjeita n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Matematiikan yo-ohjeita PowerPoint Presentation
Download Presentation
Matematiikan yo-ohjeita

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
amos-bishop

Matematiikan yo-ohjeita - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Matematiikan yo-ohjeita
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Matematiikan yo-ohjeita

 2. Yleisohjeita • Laskimet ja taulukot on tuotava tarkastettaviksi vähintään vuorokautta (24h) ennen kirjoituspäivää kansliaan. • Laskimien muisti on tyhjennettävä. Jos muistin tyhjentäminen on monimutkaista, laita laskimen mukana muistin tyhjennysohjeet. • Laita laskimeen ja taulukon päälle oma nimi ja puhelinnumero. • Taulukoissa ei saa olla mitään muita merkintöjä, kuin painovirheiden korjaukset ja nimi.

 3. Työvälineet • Käytä hyviä lyijykyniä(HB), kolmioviivoitinta ja harppia, sekä puhdasta pyyhekumia. • Värikyniä saa käyttää kuvissa, mutta punaisen värin käyttö on ehdottomasti kielletty. • Käytä pyyhekumia huolellisesti, ettei vanha teksti paista alta läpi.

 4. Laskujen tekeminen/osa1 • Kokeessa on 15 tehtävää, joista enintään10 saa laskea. Valitse sopivat. Jos tehtävissä on a, b, c, kohtia kaikki lasketaan. • Pitkässä matematiikassa lopussa on kaksi tähtitehtävää, joista saa 0-9 pistettä. • Tehtävä 1 tulee koko arkille. Siihen ei lasketa muita tehtäviä. Ellet osaa ensimmäistä tehtävää, koko arkille tulee vain henkilötietosi, ei laskun numeroa. • Muut tehtävät tulevat jokainen omille puoliarkeilleen. Jos tehtävä vaatii useamman puoliarkin kirjoitetaan arkin loppuun ”jatkuu”. Tehtävien numerot on oltava näkyvissä kullakin arkilla.

 5. Laskujen tekeminen/osa2 • Jos olet laskenut pitkästi väärin, ota uusi arkki. Suttupaperit yliviivataan. • Lyhenteitä ei ole syytä käyttää. Esim. ei n.k. vaan pitää kirjoittaa nollakohdat • Laskuihin ehdottomasti selityksiä ja välivaiheet näkyviin. Muista määrittelyjoukot ja muut määrittelyt esim. derivoituvuus ja jatkuvuus.

 6. Laskujen tekeminen/osa3 • Laskeminen etenee paperilla allekkain. Tehtävän eri kohtia ei lasketa vierekkäin. • Kuviin tulevat vain niihin liittyvät merkinnät. Kuvien viereen ei lasketa. • Vastaus viimeiseksi ja vastauksen alle kaksi viivaa. Muista, että joihinkin tehtäviin sanallinen vastaus on välttämätön. Vastaa siihen, mitä kysytään! Liioista sanoista ei sakoteta.

 7. Laskujen tekeminen • Geometrian tehtävissä on oltava mahdollinen laskentakaava (esim. pinta-alan) näkyvissä, samoin sijoitettavat arvot ja sijoitukset. • Tuloksen tarkkuus arvioidaan annettujen arvojen ja tehtävän perusteella. ei esim. Helsingistä Tampereelle on 170,23 km.

 8. Laskujen tekeminen/yhtälöt1 Yhtälön ratkaisu etenee siten, että yhtäläisyysmerkki on keskellä ja yhtäpitävät yhtälöt allekain. esim. 2x+1=4x+2 2x-4x=2-1 -2x=1 ||: (-2) x =- ½ (ei desimaalilukuja eikä pyöristyksiä ellei erikseen pyydetä)

 9. Laskujen tekeminen/yhtälöt2 Toisen asteen yhtälön ratkaisussa kannattaa ratkaisukaava merkittävä näkyviin samoin sijoitukset. Voit myös ratkaista käyttäen laskimen toimintoa. Esim. x2+3x-4=0 a=1 b=3 c=-4 x=1 tai x=-4

 10. Laskeminen/lausekkeen sievennys esim. Sievennä lauseke x(x-1)+x2 ratk. x(x-1)+x2=x2-x+ x2=2x2-x eli tässä yhtäläisyysmerkkejä voi olla samalla rivillä. Yhtälön ratkaisussa niitä ei saa olla samalla rivillä.

 11. Koordinaatiston piirtäminen • Positiiviset suunnat ja akselien nimet on oltava merkittynä. • Myös asteikko on merkittävä näkyviin. y 1 x 1

 12. Koepapereiden palautus kokeen jälkeen. • Tarkista, että olet vastannut korkeintaan10:een tehtävään. • Palauta paperit kokoarkin sisälle numerojärjestykseen laitettuna (kokoarkille lasketaan vain ykköstehtävä). Tehtävien numerot on oltava näkyvissä kullakin arkilla. • Suttupaperit palautetaan erikseen. • Kaikki paperit palautetaan, mitään paperia ei saa silputa.

 13. Zemppiä lukemiseen ja onnea kirjoituksiin!!!