Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd PowerPoint Presentation
Download Presentation
Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd

play fullscreen
1 / 10
Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd
178 Views
Download Presentation
amma
Download Presentation

Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ ) Slachtofferbejegening – jeugd

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Directie Operaties Dienst Maatschappelijke Zorg (DMZ) Slachtofferbejegening – jeugd

  2. Leiding en secretariaat /3 BJ/2 BIZ/4 BPM/4 BPZ/7 BPZ: Bureau Politionele Zorg BJ: Bureau Jeugd BIZ: Bureau Integratiezorg BPM: Bureau Politionele Misdrijfpreventie BTP: Bureau Training en Projecten

  3. BPZ - algemeen Beschikbaarheid 24/24, 7 op 7Normale werkdag: 8u30 – 17u00Na de werkuren -> permanentiesysteem. Tussenkomst slachtofferbejegening n.a.v melding/aangifte, of 101 interventie. Politiemensen vragen BPZ in bijstand BPZ => eerstelijns hulpverlening, verdere hulpverlening via externe partners Beroepsgeheim/meldingsplicht

  4. BPZ - bijstand Bijstand aan politie bij opvang van slachtoffers N.a.v. crisisinterventie: hold-up, gijzeling, ernstig partnergeweld, slechtnieuwsmelding … Bijstand aan slachtoffer in brede zin van het woord, al dan niet gelinkt aan een misdrijf vb. opvang van daklozen, persoon met psychische problemen … Psychosociale bijstand, bemiddeling, gepaste doorverwijzing, juridische info en het geven van advies. Hercontactname, na een eerste tussenkomst.

  5. Slachtofferbejegening: de eerste opvang door de politie (opvang, praktische bijstand, informatieverstrekking en doorverwijzing) Slachtofferhulp (CAW): voor psychologische of sociale problemen veroorzaakt door het misdrijf (blijvende angsten, niet kunnen slapen, …) Slachtofferonthaal (justitiehuis): kan u, op afspraak, specifieke informatie geven over uw dossier. bv inzage in dossier Slachtofferzorg: Slachtofferbejegening + slachtofferhulp + slachtofferonthaal

  6. BPZ - Spijbelen • Toekomst ???????? • Hervormingen spijbelaanpak op Vlaams niveau • Rol integrale jeugdhulp

  7. Hulpvrager Minderjarige-ouders-context Niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp MDT Toegangspoort IRPC BREDE INSTAP Probleem gebonden hulp Indicatiestelling Jeugd hulpregie Gemand. voorz. Gerecht. jeugdhulp Parket OCJ SDJ MDT Jeugd rechter VK Gemeenschaps- instelling Jeugdhulp buiten toep. gebied IJH MDT CAP Politie Crisisjeugdhulp Bemiddeling Cliëntoverleg

  8. BJ – Aanspreekpunt Jeugd • Binnen de Gentse politie aanspreekpunt jeugdcriminaliteit voor de Gentse scholen (PLP 41 /2006) • Doelstelling: veiligere schoolomgeving • Essentiële scharnierfunctie tussen de scholen en verschillende politiediensten binnen PZ Gent • Aansturing vanuit Bureau Jeugd binnen politie • Schooljaar 2013-2014: • 155 meldingen • Voornaamste: bedreigingen/agressie en drugs • Aanpak: bespreking, doorverwijzing naar andere diensten of aangifte bij de politie

  9. Dienst Maatschappelijke ZorgBureau Politionele ZorgSlachtofferbejegening - jeugd Antonius Triestlaan 129000 Gent Tel: 09 266 67 56/ 41Fax: 09 266 60 57 e-mail: dmz@politie.gent.be