Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Yazılım Proje Yönetimi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım Proje Yönetimi

375 Views Download Presentation
Download Presentation

Yazılım Proje Yönetimi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Yazılım Proje Yönetimi Bölüm 1 Yazılım Proje Yönetimine Giriş

 2. Genel Bakış • Giriş • Yazılım Proje Planlama • Program Yönetimi ve Proje Değerlendirme • Uygun Bir Proje Yaklaşımı Seçimi • Yazılım Çaba Tahmini • Faaliyet Planlama • Risk Yönetimi • Kaynak Tahsisi • Referanslar

 3. Giriş • Proje PlanlamaBir proje uygulanabilir olarak bulunursa,proje yöneticilerinin proje planlama taahhüt ederler.Planlama: “Yapılmış olan tüm işleri tanımlamak ; politikaların geliştirilmesi, prosedürler ve proje tanımlayan diğer belgeler." [1]

 4. Yazılım Projesi Nedir? • Yazılım Projesi: • Tüm teknik ve idari faaliyetleri müşteriye teslim teslim etmek gerekir. • Yazılım projesinin belirli bir süresi vardır kaynakları tüketir ve iş üretir. • Bir yazılım projesini tamamlamak için yönetim kategorileri: • Görevler, Etkinlikler, Fonksiyonlar

 5. Giriş • Birçok yazılım projesi hatalı proje yönetimi uygulamaları nedeniyle başarısız olur. • Önemli olan yazılım proje yönetiminin farklı yönlerini öğrenmektir.

 6. Yazılım Proje Yönetiminin Hedefi • Başarılı bir yazılım projesinin tamamlanması ve verimli olması için mühendislere izin verir.Anahtar yazılım proje hedefleri şunlardır[2] • İşlevsellik, • Kullanışlılık, • Etkinlik, • Zaman piyasaya, • Basitlik.

 7. Yazılım Proje Yönetim Planı • Bir yazılım projesi için kontrol belgesi. • Teknik ve yönetimsel yaklaşımları yazılım ürün geliştirmek için belirteçtir. • Doküman analizi belgesi için yardımcıdır; Değişiklikler ya diğer belgede değişiklikler anlamına gelebilir içinde. • SPMP proje anlaşmasının bir parçası olabilir.

 8. Süreç

 9. Yazılım Projesinin Özellikleri • Bu özellikler yazılım projesi karmaşık yapar:GörünmezlikKarmaşıklıkUygunlukEsneklik

 10. Yönetimi faaliyetleri • Teklif yazma. • Proje planlama ve programlama. • Proje maliyet. • Proje izleme ve değerlendirme. • Personel seçimi ve değerlendirme. • Rapor yazımı ve sunumu.

 11. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (ISO 12207)

 12. ISO 12207 Yaşam döngüsü Gereksinimleri analizi: • Yazılım mühendisliği görev sistem gereksinimleri mühendisliği ve yazılım tasarım arasındaki boşluğu doldurmak. Yazılım tasarımcısı bir model sunar : • Sistem bilgileri • Fonksiyon • Davranış • Model dataya, yapısal, ve bileşen düzeyinde tasarımlara dönüştürülebilir. • Analiz sırasında biraz tasarım, tasarım sırasında biraz anliz yapılabilir.

 13. ISO 12207 Yaşam döngüsü • Mimari tasarım • Sistem gereksinimlerine bağlıdır. • Sistem bileşenlerini tanımlar: donanım , yazılım, organizasyon • Kod ve test • Bireysel bileşenler. • Entegrasyon • Bileşenleri bir araya getirmek.

 14. ISO12207 devamı… • Yeterlilik testi • Sistemi test etmek(Sadece yazılım değil) • Yükleme • Sistemi operasyonel yapma süreci • Varolan veriyi ve sistem parametrelerini ayarlama, operasyonel donanım platformlarını yükleme ve kullanıcı egitimleri içerir. • Kabul destek • Bakım ve onarımı içerir.

 15. Yönetim nedir? Aşağıdakileri içerir: • Planlama • Organizasyon • İş bölümü • Yönetim • İzleme • Kontrol • Yenileme • Sunum

 16. Yönetim Soruları • Analize nekadar efor harcadın? • Analizi kim yapar? • Neden çok zordur? • Kim öder?

 17. Analiz Hedefleri • Müsteri istekleri belirlemek. • Fizibilite için sistemi degerlendirmek. • Teknik ve ekonomik analizler gerçeklestirmek • Sistem elementlerini ayırmak • Programı ve kısıtlamaları belirlemek. • Sistem tanımı yaratmak.

 18. Yazılım Gereksinimlerini Ortaya Çıkarmak • Müşteri toplantıları. • İçerik hakkındaki sorular: • Müşterinin hedefleri ve istekleri • Paydaşlari belirlemek • Problemi anlamak • Bulunan çözümlere müşterinin yorumu • Toplantı etkinliğini degerlendirmek • Birçok kullanıcıyla çapraz değerlendirme yapmak.

 19. Ana ve Yan Hedefler • Sorunu anlamak • Çözümler üretmek • Yaklaşımları degerlendirmek • Öncelikli ihtiyaçları belirlemek

 20. Paydaşlar • Paydaş, yazılımın tamamlanmasıyla ilgilenendir. Bunlar: • Projede yer alanlar • Proje dışında ama aynı organizasyonda bulunanlar • Her ikisi dışında olanlar

 21. İş durumu Teslim edilmiş proje Faydaları, maliyetinden daha ağır olmalı Maliyet : • Gelişme • Operasyon Faydalar - Ölçülebilir - Ölçülemez Faydalar £ maliyet £

 22. Yönetim kontrol

 23. Yönetim kontrol Veri – ham detay Örn.‘x lokasyonuna 6,000 doküman işlendi’ Bilgilendirme – işlenen veri hakkında bilgi e.g. ‘bir günde üretim 100 döküman’ Hedefler karşılaştırması e.g. 31 Mart’ta işlenen dökümanları konuşmak için toplanmayacagız devam ediyor…..

 24. Yönetim kontrol devamı Modelleme – çeşitli kararların olası sonuçları hakkında çalışma e.g. Eger X lokasyonunda daha çok işçi çalıştırırsak nekadar daha erken belgeler işlenir? Uygulama – Üzerine karar verilmiş düzeltici faaliyetlerin yürütülmesi.

 25. Bölüm Özeti • Projeler rutin değildir- böylece belirsizdir. • Projelerin özel sorunları örn Fizibilite yetersizliği • Net hedefler gereklidir böylece objektif olarak değerlendirilebilirler. • Genelde özel planları yürütmek zordur. • İletişim iletişim iletişim!!

 26. Referanslar • 1: Project Planning, Scheduling & Control James P. Lewis • 2:Introduction to Software Security • By Gary McGraw and John Viega, Nov 2 2001