7 okvirni program raziskav eu in slovenija ijs ljubljana 19 10 2007 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EU IN SLOVENIJA IJS Ljubljana, 19.10.2007 PowerPoint Presentation
Download Presentation
7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EU IN SLOVENIJA IJS Ljubljana, 19.10.2007

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 47

7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EU IN SLOVENIJA IJS Ljubljana, 19.10.2007 - PowerPoint PPT Presentation


 • 196 Views
 • Uploaded on

7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EU IN SLOVENIJA IJS Ljubljana, 19.10.2007. Bojan.Jenko@gov.si. Vir: EK. 5. OP SI pogodbe (EK: 26/04/2004) Sofinanciranje EK: 39,6 mio€. SI v pogodbah 6.OP. Vir: EK 17/07/2006. SI v pogodbah 6.OP. Vir: EK 17/07/2006. SI v pogodbah 6.OP ERANET projekti.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EU IN SLOVENIJA IJS Ljubljana, 19.10.2007


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. 7. OKVIRNI PROGRAM RAZISKAV EUIN SLOVENIJAIJSLjubljana, 19.10.2007 Bojan.Jenko@gov.si Vir: EK

  2. 5. OP SI pogodbe(EK: 26/04/2004)Sofinanciranje EK: 39,6 mio€

  3. SI v pogodbah 6.OP Vir: EK 17/07/2006

  4. SI v pogodbah 6.OP Vir: EK 17/07/2006

  5. SI v pogodbah 6.OPERANET projekti Podpora sodelovanju in koordinaciji nacionalnih ali regionalnih raziskovalnih programov financiranja 229 ERANET projektov (prijav v 5 razpisih) - 97 projektov izbranih (71 CA + 26 SSA) • SIovenija sodeluje v 20 projektih • MVZT v 16(http://www.rtd.si/eng/era/aktivnost/projektimvzt/Default.asp) • MVZT v: MNT razpis v 2006, 2007, 2008 • MATERA razpis v 2006, 2008 • Pathogenomics razpis v 2006, 2008 • SEE-ERA.NET razpis v 2006 • EraSME razpis v 2007 • MANUNET razpis v 2007 • ERA-STAR Regions razpis v 2007 • HY-CO razpis v 2008 • SafeFoodERA razpis v 2008

  6. Slovenija v 5. in 6. OP • 5.OP: • Št. projektov: 385 • Št. udeležencev: 481 • Financiranje EK: 39,6 mio€ • 6.OP: • Št. projektov: 473 • Št. SI udeležencev: 561 • Financiranje EK: 70,2 mio€ • ARRS (v 2006): • sredstva za raziskovalne programe: 50,6 mio€ • sredstva za raziskovalne projekte: 23,7 mio€

  7. Raziskave gospodarska rast in zaposlitve Izobraževanje Inovacije Lizbonska strategija • Znanost in tehnologijaprispevata kLizbonskimciljem: gospodarski rasti, novim zaposlitvam, varovanju okolja, socialniizzivi: boj proti revščini, izboljševanje zdravja inkakovostiživljenja ljudi • (GSM, delo na daljavo, varne ceste, itd.)

  8. Okvirni raziskovalni programi EULetni proračuni med letoma 1984 in 2013 Opomba: proračun glede na trenutne cene.Vir: Letno poročilo 2003 in revidiran predlog FP7

  9. Proračun 7. OP: 50,5 mlrd.€(+ 2,7mlrd.€ EURATOM)

  10. Sedmi okvirni program – Kaj je novega? Glavni novi elementi glede na 6OP: • obdobje trajanja povečano s 5 let na 7 (razen za okvirni program Euratoma) • znatno povečan letni proračun • nova struktura: sodelovanje, zamisli (ERC), človeški viri, zmogljivosti, dejavnosti Euratoma in Skupnega raziskovalnega središča (JRC) • temeljne raziskave (~ 1 milijarda EUR na leto):Evropski svet za raziskave(ERC) • financiranje raziskovalnih infrastruktur • prožne sheme financiranja • poenostavljeni postopki

  11. EPSS • Electronic (online) Proposal (preparation) and Submission System • EPSS je spletna aplikacija, ki omogoča uporabniku prijazen in varen delovni prostor za konzorcij, da skupaj pripravlja in odda predlog projekta • EPSS olajša pravočasno oddajo • EPSS poenostavlja prijavo

  12. EPSS

  13. FP7 (2007– 2013) | Struktura Sodelovanje – skupne raziskave Zamisli – pionirske raziskave Človeški viri – dejavnosti v okviru programa Marie Curie Zmogljivosti – raziskovalne zmogljivosti + nejedrske raziskaveJRC neposredne dejavnostiEuratoma –nejedrske raziskave JRC posredne dejavnostiEuratoma– raziskave jedrske fuzije in fisije

  14. DELITEV SREDSTEV

  15. FP 7

  16. Sodelovanje – Skupne raziskave (Collaborative Research) Skupne raziskave (Collaborative Research) (skupni projekti; mreže odličnosti - NoE; usklajevalni/podporni ukrepi) Skupne tehnološke pobude (Joint Technology Initiatives - JTI) Usklajevanje raziskovalnih programov (ERA-NET; ERA-NET+; člen 169) Mednarodno sodelovanje

  17. 7. OP 2007-2013‘Sodelovanje’ (‘Cooperation’) delitev sredstev

  18. Program sodelovanjatematska področja (v mio EUR)

  19. 3. Informacijske in komunikacijske tehnologije • Tehnološki stebri IKT • Integracija tehnologij • Raziskovanje uporabe • Prihodnje in nastajajoče tehnologije

  20. 4. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije • Nanoznanosti in nanotehnologije • Materiali • Nova proizvodnja • Vključevanje tehnologij za uporabo v industriji

  21. Zamisli – Pionirskeraziskave(Ideas) Proračun ~ 1 mrd EUR letno (2007-2013 ~ 7,46 mrd EUR) • Osnova: “Evropa in osnovne raziskave”, COM(2004) 9 final • Osnovne raziskave imajo pomemben vpliv na gospodarstvo • Potreben je nov način financiranja na nivoju Evrope: • za okrepitev odličnosti • na osnovi konkurenčne podpore individualnim skupinam • znanstvena odličnost je edini kriterij za izbor • Ustanovljen Evropski raziskovalni svet (ERC) – prva vseevropska agencija za financiranje pionirskih raziskav

  22. EU Member States Associated States Zahteve ERC • Vodilni raziskovalec: Narodnost raziskovalcev ni pomembna • Organizacija: mora biti v DČ ali PČ (MSor AS). • Projekti Mejnih raziskav:opravičena so vsa področja znanosti (investigator-driven, bottom-up). • POMEMBNA SAMO ODLIČNOST

  23. Ljudje – Človeški viri (People – Human Resources) Začetno usposabljanjeraziskovalcev Mreže Marie Curie Vseživljensko usposabljanje in poklicni razvoj Individualne štipendije so-financiranje regionalnih/nacionalnih/mednarodnih programov Povezave gospodarstva in znanosti ter partnerstva Program industrija - univerza Mednarodna razsežnost Mednarodne štipendije za usposabljanje izven in v EU; program mednarodnega sodelovanja; dotacije za reintegracijo Posebni ukrepi Nagrade za odličnost

  24. PROGRAM “LJUDJE” (“PEOPLE”) • Program “Ljudje” gradi na pozitivnih izkušnjah dejavnosti Marie Curie 6.OP in strukture ponudbe raziskovalnega usposabljanja; • Opogumlja individualne raziskovalce, da postanejo profesionalni raziskovalci; • Opogumlja medsektorsko mobilnost; • Opogumlja evropske raziskovalce, da ostanejo ali se vrnejo v Evropo; • Privablja raziskovalce s celega sveta v Evropo.

  25. Skupne tehnološke pobude(Joint Technology Initiatives - JTI) Na osnovi 171. člena pogodbe Aeronavtika in zračni promet Globalno nadzorovanje okolja in varnosti Vodik in gorivne celicet Nanoelektronika Inovativnazdravila Vgrajeni računalniški sistemi Druge možne teme se bo določilo kasneje…

  26. Zmogljivosti – Raziskovalnezmogljivosti (Capacities – Research Capacity) 7področij: Raziskovalneinfrastrukture Raziskave v korist MSP (malih in srednjih podjetij) Regijeznanja Raziskovalnipotencial Znanost v družbi Skladen razvoj politik Mednarodno sodelovanje

  27. Pridružene državek 7.OP že operativno: • EEA: Norveška*, Island*, Liechtenstein* • Švica* • Izrael* • Turčija* • WBC: Hrvaška*, Makedonija*, Srbija* v postopku: • Črna gora, Albanija, Ne še: Bosna in Hercegovina Seznam ICPC (International Cooperation Partner Countries)

  28. ICPC

  29. 7.OP EUROATOM: 2007 – 20112,7mlrd.€ Raziskave fuzijske energije • ITER ( priprava na izgradnjo, ustanovitev podjetja...) • Tehnologija elektrarne DEMO • Dolgoročne raziskovalne in razvojne dejavnosti • Človeški viri • Infrastrukture Jedrska cepitev in zaščita pred sevanjem • Ravnanje z jedrskimi odpadki • Reaktorski sistemi • Zaščita pred sevanjem • Človeški viri • Infrastrukture Jedrske dejavnosti SRS (JRC)

  30. Skupno raziskovalno središčeDG Joint Research Centre - JRC • 7 raziskovalnih inštitutov JRC: • Italija (3) • Belgija • Nemčija • Nizozemska • Španija • podpora EU politiki • Priložnosti za zaposlitev/Job opportunities http://www.jrc.cec.eu.int/

  31. Informacije • Raziskave EU:http://ec.europa.eu/research/ • 7.OP:http://ec.europa.eu/research/fp7 • 6.OP: http://cordis.europa.eu/fp6/ • 5.OP: http://cordis.europa.eu/fp5/ • Informacije o raziskovalnih programih in projektih:http://cordis.europa.eu/ • Info revija RTR: http://ec.europa.eu/research/rtdinfo/ • Dodatna vprašanja:http://ec.europa.eu/research/enquiries/ • Regstracija ekspertov: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ MVZT - 7.OP:http://www.mvzt.gov.si RTD Slovenija:http://www.rtd.si/slo kontaktne osebe:http://www.rtd.si/slo/7op/kontakti.asp

  32. NCP – SI (http://www.rtd.si/slo/7op/kontakti.asp)

  33. Nanoznanosti, nanotehnologije, materiali in nove proizvodne tehnologije NMP 1.RAZPIS • Objavljen 22.decembra 2006 • 5 shem financiranja projektov: • Large • Small • SME • ERANET • CSA • Ne: NoE • Ne: coordinated call(z drugimi prioritetami)

  34. Posebnost NMP-dvo-stopenjski pristop • CP (Cooperative Projects)evalvacija: 2- stopenjska (SMall, LArge, SME) • CSA(Coordination and Support Actions) evalvacija:enostopenjska • Predlogi za 1.stopnjo<10 strani • Evalvacijapo omejenihkriterijih (Z&T kvaliteta, vpliv) • Evalvacija“daljinska” • “GO” predlogi povabljeni, da oddajo 2. stopnjo prijave • 2. stopnja: popolni predlogi evalvirani po vsehkriterijih

  35. 2007: načrt obravnave

  36. 2007: načrt obravnave Ostalieno-stopenjski projekti:CSA • zaključek prijav: 5.junij • Evalvacija:konecjunija ERANET in ERANET-Plus • zaključek prijav: 31.julij • Evalvacija:september

  37. FP 7 Cooperation Work Programme: Transport WORK PROGRAMME 2007-2008 COOPERATION THEME 7 TRANSPORT (INCLUDING AERONAUTICS) (European Commission C(2007)2460 of 11 June 2007) 4. INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALLS (2008) A different set of topics will be proposed for 2008. These will be developed during 2007following consultation with the Advisory Group, Technology Platforms and stakeholders

  38. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) 4.1 NANOSCIENCES & NANOTECHNOLOGIES 4.1.1 Nanosciences and converging sciences • Understanding the working of cells • Converging sciences at the nanoscale • Mimicking nature • Nanoscale motors and machines • Deeper understanding of the mechanisms governing the perception of taste and assimilation ofnutrients • Qualifying human resources for nanotechnology industry • Development of methodology, collection and elaboration of scientific-technical and socio-economicdata and studies on nanosciences and nanotechnologies, including risk assessment • Evolution of ethical, legal and social aspects linked to nano- and converging sciences 4.1.2 Nanotechnology and converging technologies • Novel nanobiotechnology-based processes • Development of cost-effective nanotechnology-based solutions for protecting valuable goods – projects, in cooperation with ICPC third countries • Joint call with Theme "Science in Society" • Stimulating debates and building targeted communication strategies between stakeholders and the public on nanotechnology research and its societal implications • Realisation and circulation in Europe of an EuroNanoTruck and diffusion of information • Citizens' conference on acceptable N&N • Coordination in nanobiotechnology • Converging Technologies for Clean Water 4.1.3 Health, Safety and Environmental Impacts • Research projects (possibly in cooperation with third countries) • Environmental and health impact of nanoparticles and nanotechnology based materials and products • Exposure information throughout the life cycle of nanomaterials, including development of measurement equipment for environmental samples, environmental species exposure and datageneration • Critical survey of available data for new chemicals • Updating risk assessment methods and strategies • Development of test methods, physico-chemical properties, hazard information

  39. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) 4.2 MATERIALS • Nanostructured membrane materials • Processing and upscaling of nanostructured materials • Non-Si,Ge based semiconductors for electronics and photonics • Nanostructured Metamaterials • Advanced implants for critical organs such as heart, liver and pancreas • Biomimetic gels and polymers for tissue repair in arthritis andosteoporosis • Development of medical adhesives for joining tissue and wound sealing • Development of novel green solvent systems • Inorganic-Organic Hybrid Materials • Radical advances in the processing of multifunctional films and tapes • Functionally graded materials • Metallic foams • Modelling of interfaces for high performance materials design

  40. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) 4.3 NEW PRODUCTION • Monitoring the implementation progress of European strategic initiatives in industrial technologies • New Consumer Oriented Business Models • Self-learning Production Systems • Improving Quality and Reliability of Intensified Components and Devices • Application of Alternative Forms of Energy for Process Intensification • Process intensification in Metals Production • Industrialisation through new integrated processes - Industrialised interoperable production systems for off-site and on site production • Scalable Control Systems for Adaptive and Responsive Factories • Manufacturing systems and technologies for 3D production of mass customised products based onflexible materials • Intelligent complex manufacturing systems and equipment for processing and handling biologicalmaterials inthe food industry (with Theme 'Food') • Supply Chain Integration and Real-Time Decision Making in Non-hierarchical ManufacturingNetworks • Interoperability of Technical and Business Solutions in Production Networks • Knowledge-based Manufacturing – Integration of Heterogeneous Data and Enhancement of HumanInteractions in Manufacturing Environment • Rapid Design and Virtual Prototyping of Factories - Development of a Virtual Factory Framework Concept - Development of Specific Plant and Product/Process Modelling, Simulation and VirtualPrototyping Tools within the Virtual Factory Context - Integration of VR/AR Technologies in the Virtual Factory • Purification and Formulation Engineering for Added Value Products (non food). - Formulation of designed products with defined particulate structure- High-throughput tools forformulation engineering • Development of new visualisation, virtual reality and communication tools, advanced ICT systemsand multi-dimensional integrated data models for the assessment of the built environment • Advanced Product Engineering Forum to support the development of sustainable processes fortargeted and tailored products, such as, intelligent microencapsulated formulations • Robotics for Crop/Forestry Management • Volume production process chains for high throughput micro-manufacturing • Handling and Micro-assembly processes for multi-functional multi-material meso-micro devices • Manufacturing of Nanosurfaces by Surface Functionalisation and Nanolayering

  41. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) 4.4 INTEGRATION • Transnational co-operation among NCPs • Development of new sustainable manufacturing, monitoring and management systems • New business models, advanced methodologies and technologies for innovative tooling industry • High Performance Systems and Processes Adapting to Increasing Demands in Future ManufacturingIndustry - High performance machines and materials processes • High Value Added (HVA) Shoes for Quality of Life, Health and Environment • Innovative Concepts and Processes for New High Added Value Mineral-based Products • Multifunctional construction materials • Integration of Technologies for Intensified Sustainable Chemical Processes • Robust Miniaturised Sensors and In-line Analyser Technology • Sustainable Management of Transports and Utilities Networks • Integrated life-cycle assessment cost-efficient systems for easy-to-maintain networks • Methods/tools for the management of transport & utilities networks in order to improve theserviceability, security and lifetime of the structures • Industrial Scale Implementation of Process Intensification Strategies • Closer Integration of the Forestry Value Chain through Converging Technologies • New Generation of High Brilliance Lasers and Beam Delivery Equipment for Industrial Applications • Functionalisation of textiles & related processes covering wet finishing processes, lamination, coating,plasmas • Technologies for a sustainable, increased self-sufficiency in resources • Advanced personal protective equipment and devices

  42. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) 4.4 INTEGRATION (cont.) • Micro- and Nano Manufacturing Systems and Platforms and - Knowledge-based Fabrication - Manufacturing Systems Design, Modelling and SimulationTools - Equipment and Tools Integration into Intelligent scalable adaptable manufacturing systemsand platforms - New Flexible, Modular and Networked System Architectures for Knowledge-basedManufacturing • Advances in Human – Robot Interactions in Industrial Applications • Reducing the environmental footprint of minerals and metals processing • Technologies for Healthy, Safe, Accessible and Stimulating Indoor Environments • Retrofit and upgrade of existing underground constructions • Bioproduction of Green Forest Based Chemicals and Materials • Advanced technologies for structural safety and extension of service life • New textile products for innovative technical applications resulting from combination inadvancements in fibre and fibre-composite materials and textile formation -yarn and fabric form incombination with polymer coating- and functionalisation technologies. • Scale-Free Manufacturing of Steel and other Metals (ESTEP) • New Strategies and Technologies for Mineral Resources Transformation • Substantial innovation in the European medical industry: Development of new types of targeteddelivery systems for cancer treatment • Catalysts and processes for the sustainable production of fuels • Advanced materials for fuel cells and hydrogen storage

  43. NMP WP 2007INDICATIVE PRIORITIES FOR FUTURE CALL(S) Nanomedicine • Support to novel industrial development of nanotechnology-based functional in-vivo imagingtechniques • Innovation in industrial technologies and systems for in-vitro diagnostics targeting infectious diseases(possibly with ICPC ) • Support to industrial competitiveness in delivering therapeutic agents for inflammatory conditionsrelated to diabetes or auto-immune conditions, and nephropathy • Support to industrial competitiveness in cancer treatment Nanoelectronics • Joint call with IST on nano-electronics and –photonics Nano – and converging technologies for energy • Development of nanotechnology-based routes for the fixation of CO2 • Use of nanoparticles as new solid fuels or additives to existing fuel • Direct production of electricity, alcohols or hydrocarbons Nano- and converging technologies for security • Nanotechnology-based portable sensing devices for security • New nanotechnology-based protecting and functional textiles Nanotechnology for agriculture and fish farming • Development of nano-encapsulation technologies for supporting agricultural and fishery industry ERANET topics • Trans-national cooperation for new innovative products in the forest-based value chains • ERANET in Materials for Energy Applications • ERANET+ in Materials • ERANET+ in "Nanomedicine" • ERANET+ Impact on public health, occupational safety and the environment • ERANET+ in Micro and Nano manufacturing (successor of NMT ERA Net) • ERANET+ in Manufacturing (successor of MANUNET ERA Net) • ERANET+ in Construction

  44. Nekaj nasvetov Začnite zgodaj (čeprav bodo še razpisi) in pomnite, da EK običajno razpiše posamezno tematiko samo enkrat Pazljivo preberite vsebino Delovnega programa (Work Programme) in navodila! Upoštevajte evalvacijske kriterije (iz 1. stopnje…) Pomislite še na druge možnosti v 7.OP (ICT, health, food, ERC, Marie Curie..)

  45. 7. OP in CIPCIP: Competitivness and Innovation Framework Programme Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost (2007-2013)Kako se 7. OP in CIP dopolnjujeta? • Ukrepi, ki se dopolnjujejo in medsebojno krepijo • Konkurenčnost in razširjanje sta še naprej ključna elementa 7. OP • Zasnovana sta tako, da delujeta skupaj v podporo lizbonskih ciljev • Tesna koordinacija 7. OP: Razširjanje znanja in dejavnosti, povezane z inovacijami (v okviru projektov) CIP: Podporne mreže za inovacije in prevzemanje preverjenih tehnologij

  46. The Prioritisation Challenge FP7-NMP cannot be expected to « do everything » foresighting UNIVERSITIES IPTS STOA ERC (&FET) loans / VC banks EIB/EIF States’ aids COST ESF R&D public funding - technologicalrisk FP (&ETP) CIP EIT? EUREKA raising priorities: standards, norms, rules,capital… Nationalfundsand ERA-NET private funding - industrial risk education + infrastructures acceleratethetempo

  47. HVALA !