gjuha programuese c n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Gjuha Programuese C++

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6

Gjuha Programuese C++ - PowerPoint PPT Presentation


 • 156 Views
 • Uploaded on

Gjuha Programuese C++. Aktivizimi i Visual Studios. Gjuhët programuese. Paraqitja e algoritmeve në një formë të kuptueshme për kompjuterin bëhet përmes gjuhëve programuese ( ang . programming language).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Gjuha Programuese C++' - amina


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gjuha programuese c

GjuhaProgramuese C++

Aktivizimii Visual Studios

gjuh t programuese
Gjuhëtprogramuese
 • Paraqitja e algoritmevenënjëformëtëkuptueshmepërkompjuterinbëhetpërmesgjuhëveprogramuese(ang. programming language).
 • Grumbulliikomandaveqëshkruhensipasalgoritmittëpërpiluarparaprakisht, kuçdoi hap itijzëvendësohet me komandatëgjuhësprogramuese, quhetprogram.
 • Gjuhëtprogramuesendahennë:
  • Gjuhët e ulëtaprogramuesedhe
  • Gjuhët e lartaprogramuese
gjuh t e ul ta programuese
Gjuhët e ulëtaprogramuese
 • Gjuhatëcilën e kuptonmikroprocesoriikompjuteritnjihetsigjuhë e ulëtprogramuese (ang. machine language), osekodimakinës (machine code).
   • Nëkëtëkomandatjepensivargjetëshifravebinare 1 dhe 0.
 • Programiminëgjuhën e makinësthjeshtohetnëseshfrytëzohetgjuha assembler (ang. assembly language).
   • Nëkëtëgjuhëpërdorenshkurtesat (ang. mnemonic) si ADD apo SUB.
gjuh t e larta programuese
Gjuhët e lartaprogramuese
 • Këtogjuhëjanëtëafërta me logjikën e gjuhëvetëcilatishfrytëzonnjeriu.
 • Gjuhëtëtillajanë:
  • C++
  • Java
  • Pascal
  • Basic etj.
kompiluesi
Kompiluesi
 • Përdoretpërpërkthimin e programevetëshkruaranëgjuhëtëlartaprogramuesenëatotëulëtaprogramuese

Kompiluesi

Programiburimor

Programiobjektiv

Linkuesi

Programiekzekutiv

Fajllatëtjerëobjektivë

aktivizimi i visual studios
Aktivizimii Visual Studios
 • Hapja e njëprojektitëri
 • Hapësirapunuese e programit